bæredygtighed

Bæredygtighed

Økologi, biodiversitet, reducering af madspild, uddannelse, sundhed, tilstrækkelig ernæring er alt sammen en del af en bæredygtig udvikling.

FN har udpeget områder, der sætter fokus på en bæredygtig udvikling for at løse klodens største udfordringer fx klima, sult og forbrug og produktion Områderne er koncentreret i 17 ambitiøse verdensmål og 169 delmål (1).

bæredygtighed

Hvordan kan ernæringsprofessionelle bidrage til en bæredygtige udvikling?

Ernæringsprofessionelle og den ernæringsprofessionelle profession har en stor aktie i at arbejde for at verdensmålene indfries. Stort set alle målene er direkte eller indirekte knyttet til bæredygtig og sund og sikker mad. Særligt kan fremhæves:

Mål 2: Stop sult, der bl.a. beskriver øget fødevaresikkerhed og udryddelse af fejlernæring.

Mål 3: Sundhed og trivsel, der bl.a. beskriver reducering af tidlig dødelighed forårsaget af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL.

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, der bl.a. beskriver reducering af det globale madspild

Mål 13: Klimaindsats der beskriver at tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Hvad er bæredygtig mad?

FAO, der er FN's landbrugsorganisation har defineret bæredygtig mad som mindst mulig indvirkning på miljøet, bidrager med fødevarer og næringsstoffer til et sundt liv for nuværende og kommende generationer, beskytter og respekterer naturens biodiversitet og økosystemer, er kulturelt acceptabel, tilgængelig, økonomisk fair og overkommelig i pris. Den er desuden ernæringsmæssigt tilstrækkelig, sikker og sund (2).

Hvad er klimaudfordringen med vores nuværende fødevaresystem?

 • De globale drivhusgasudledninger fra landbrug og skovbrug estimeret til ca. 25 % af den samlede udledning(3). Dermed bidrager produktionen af mad og drikke væsentlig til drivhusgasudledningen på verdensplan.
 • Med den nuværende drivhusgasudledning kan vi forvente at planetens gennemsnitstemperatur er steget med 2 grader inden år 2050. Dette betyder at, store dele af befolkningen vil rammes af fejlernæring og følgesygdomme heraf, samt at planetens biodiversitet vil blive uigenkaldeligt tabt eller svært truet. (4)
 • De offentlige køkkener i Danmark producerer hver dag 800.000 daglige måltider, og bidrager dermed til den globale drivhusgasudledning. (5)

Fakta

 • Klimaloven lovfæster en målsætning for 70 % reduktion af drivhusgasser i Danmark og forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling. (6)
 • En gennemsnitlig dansker forbruger ca. 17 tons drivhusgasser om året (7). 25 % udgøres af kosten alene. (8)
 • Mad spiller en central rolle som den største enkeltstående drivkraft til at forbedre både sundhed og bæredygtighed. (9)
 • Danskerne spiser for lidt frugt, grønt, bælgfrugter og fisk i forhold til de officielle anbefalinger. (10)
 • Klimaaftrykket fra kosten kan reduceres med 20-30% ved at vælge fødevarer med det laveste klimaaftryk i hver fødevarekategori. (11)

En del af løsningen - Bæredygtig omstilling af offentlige køkkener

Kost og Ernæringsforbundet arbejder for, at politikerne sætter ambitiøse klimamål for bæredygtige offentlige køkkener - og afsætter ressourcer til efteruddannelse.

 • Med 800.000 daglige måltider kan de offentlige køkkener garantere en afsætning af bæredygtige fødevarer fra landbruget, og samtidig sikre en bæredygtig måltidsproduktion, der lever op til gældende kostanbefalinger for børn, unge, voksne, ældre, syge og svækkede.

Fra vores bæredygtighedsundersøgelse ved vi, at køkkenerne er klar. De vil gerne arbejde mere bæredygtigt med bl.a. flere grøntsager og mindre kød, reduceret madspild og emballageforbrug. Men de efterlyser politiske ambitioner og økonomiske ressourcer til kompetenceudvikling.

Rapport_Bæredygtighedsundersøgelse 2022.pdf 

Se eksempler på professionelle køkkener, der har taget bæredygtige initiativer

 

Kilde: Bærekraft − www.baerekraft.dk

Bæredygtig køkkenpraksis

 • Lad grøntsagerne spille hovedrollen
 • Køb europæiske råvarer, der hvor de er i sæson
 • Brug animalske råvarer med omtanke
 • Minimer forbruget af okse og lam, og foretræk dyr fra græs
 • Brug kødet som krydderi
 • Øg mængden af bælgfrugter som et alternativ og et supplement til kød
 • Brug nødder og kerner
 • Vælg fisk med omtanke
 • Drop betegnelsen vegetarisk
 • Anret buffeten strategisk
 • Målret menuplanlægningen
 • Undgå madspild

Kilder

(1) https://www.verdensmaalene.dk/ 

(2)  www.fao.org/sustainability/en/ − Sustainable Diets and Biodiversity. Directions and Solutions for Policy, Research and Action.

(3) https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimavenlige%20madvaner%202019_rev1.pdf

(4) https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

(5) Madkulturen

(6) Bred aftale om ambitiøs og bindende klimalov - Regeringen.dk

(7)  https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimavenlige%20madvaner%202019_rev1.pdf

(8) https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/171224119/E_artikel_Paa_vej_mod_en_sundere_og_mere_baeredygtig_kost.pdf

(9) https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

(10) Rapport: Danskernes kostvaner 2011-2013 (pdf) - https://www.food.dtu.dk/publikationer/ernaering-og-kostvaner/de_nationale_kostundersoegelser

(11) https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimavenlige%20madvaner%202019_rev1.pdf

Seneste nyt

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.