Køkken

Løn og pension

Løn og pension er typisk fastlagt i din overenskomst eller i din kontrakt. Er du ikke ansat på en overenskomst, skal du selv forhandle både din løn og pension – det kan du altid få råd og sparring fra Kost og Ernæringsforbundet.

Hvad har du krav på i løn

Er du ansat på overenskomst

Din løn og pension er bestemt af de overenskomster Kost og Ernæringsforbundet indgår på dine vegne. Forbundet indgår overenskomster på det kommunale, regionale og statslige område. Ring til os, så hjælper vi dig. Du kan også finde oplysninger om løntrin/tillæg og pension på de forskellige overenskomster lige her.

Er du ansat i det private

Forbundet rådgiver dig i forbindelse med din jobsamtale. Vi tjekker også dit ansættelsesbevis og sikrer, at det overholder gældende regler, herunder ret til ferie, løn eller sygedagpenge under sygdom med videre.

Er du leder

Som leder har du selv forhandlingsretten, men du kan altid få råd og sparring i forbindelse med din lønfastsættelse i Kost og Ernæringsforbundet.

Lønstatistik

Kost og Ernæringsforbundet har udgivet en lønstatistik for 2019. Her kan du se, hvad forbundets medlemmer får i løn. Du kan bruge statistikken, til at sammenligne din løn med, hvad andre ernæringsprofessionelle får i løn. En viden du kan bruge, når du skal forhandle løn med din arbejdsgiver eller ved et jobskifte. Du skal være logget ind for at se lønstatistikken, som du kan finde lige her.

Lønberegner

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal have i løn, kan du blive hjulpet på vej af Sundhedskartellets lønberegner. Du har også altid mulighed for at kontakte forbundet, hvis du er i tvivl, om du får den rette løn.

Er din arbejdsgiver gået konkurs

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn, skal du straks kontakte arbejdsgiveren for at høre, om det er fordi arbejdsgiveren ikke har midler nok til at udbetale din løn.

Betalingsstandsning

Indenfor 14 dage efter, at din arbejdsgiver er gået i betalingsstandsning, skal du have modtaget en skriftlig sikkerhed for, at din løn udbetales på det sædvanlige tidspunkt. Hvis du ikke får denne, skal du hæve ansættelsesforholdet.
Hvis du arbejder for virksomheden under betalingsstandsningen og virksomheden går konkurs, skal du have udbetalt den løn, du har til gode, fra Lønmodtagernes Garantifond.

Konkurs

Hvis din arbejdsgiver med det samme erklæres konkurs skal du omgående kontakte Kost og Ernæringsforbundet.

I denne situation, skal der tages stilling til, om du fortsat skal arbejde for arbejdsgiveren. Den advokat, som Skifteretten udpeger til at bestyre konkursboet, hedder en kurator. Det er kurator, der afgør, om der fortsat er brug for og råd til din arbejdskraft. Typisk vil funktionærerne blive opsagt.
I det tilfælde, vil du modtage en skriftlig besked om, at du er hjemsendt og ofte vil du også blive fritstillet. På din første arbejdsfri dag skal du huske at tilmelde dig Jobcenteret og kontakte A-kassen.

Lønmodtagerne Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond garanterer dig løn i lige så lang tid, som dit sædvanlige opsigelsesvarsel er, hvis dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller kortere. Desuden får du eventuel løn, som din arbejdsgiver allerede inden konkursen skyldte dig. Hvis du har lidt et tab, er der dog også i visse tilfælde mulighed for at få mere end tre måneders løn, hvis du samtidig havde et længere opsigelsesvarsel.

Kost og Ernæringsforbundet står for kontakten mellem dig og Lønmodtagernes Garantifond. Vi sender dig et skema, som du skal udfylde, så vi kan anmelde dit krav på løn, pension og feriegodtgørelse.

Kontakt Forhandlingsafdelingen

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.