Kost, ernæring og sundhed

Hvad koster et medlemskab

Vores prisstruktur giver gode muligheder for at bevare et aktivt medlemskab hele livet, også selvom du er på dagpenge eller er ledig.

Priser

Fuldt medlemskab samt elever og studerende 2022

Fuldt medlemskab
470,- kr./måned (hvilket svarer til 345,- kr. om måneden efter skat)

Elever & studerende:
50,- kr./ måned. Elever og studerende er gratis de tre første måneder. Elever og studerende betaler stadig elevkontingent en løbende måned plus to måneder efter, de er færdiguddannede.

Ledige/modtager sygedagpenge - fuldt medlemskab (der skal ansøges om dette):
235 kr./ måned 

Revalidender - fuldt medlemskab:
349 kr./ måned 

Orlov - fuldt medlemskab:
349 kr./ måned. Ulønnet orlov. Ved barselsorlov - perioden med barselsdagpenge. 

Interessemedlemskaber

Interessemedlemskab A

Pensionister / Efterløn
50 kr./ måned

Interessemedlemskab B 

Erhvervsaktive, som har en kompetencegivende kost- og ernæringsfaglig uddannelse, men ikke arbejder indenfor forbundets fagområder, eller har et arbejde, der forudsætter medlemskab af anden fagorganisation, eller er bosat i udlandet
133 kr./ måned 

Interessemedlemskab C 

Erhvervsaktive, der ikke har en kompetence- givende kost- og ernæringsfaglig uddannelse men som ønsker tilknytning til Kost & Ernæringsforbundet
151 kr./ måned 

Virksomhedsmedlemskab

Virksomhedsmedlemskab 1 

Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har en - to ansatte (set i forhold til selvstændigt budget)
1.000 kr./ år

Virksomhedsmedlemskab 2

Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har op til og med syv ansatte (set i forhold til selvstændigt budget).
2.500 kr./år

Virksomhedsmedlemsskab 3

Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har otte ansatte eller derover (set i forhold til selvstændigt budget).
5.580 kr./år

Du kan søge om nedsat kontingent

Husk at give os besked, når der er ændringer i din arbejdssituation eller der sker andet, der kan have betydning for dit medlemskab og prisen på dit kontingent. Det kan fx være, at du er

 • blevet ledig
 • gået på barselsdagpenge
 • blevet elev eller studerende
 • gået på pension
 • gået på efterløn
 • på revalidering
 • blevet medlem af en anden fagorganisation.
   

Hvordan gør du?

For at få dit kontingent sat ned skal du sende dokumentation til Kost og Ernæringsforbundet:

 • Ledige skal indsende kopi af dagpengekortet. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Er du på barselsdagpenge skal du indsende kopi af barselsudbetalingskortet. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Er du blevet elev eller studerende, så husk at give besked til forbundet.
 • Revalidender skal indsende en kopi af revalideringsydelsen. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Du kan pr. mail søge om interessemedlemskab, hvis du er i beskæftigelse, som forudsætter medlemskab af anden fagorganisation. Kontingent ændres med mindst en måneds varsel (løbende måned plus en måned)
 • Pensionister/efterlønnere skal også pr. mail søge om pensionistmedlemskab. Kontingent ændres med mindst en måneds varsel (løbende måned plus en måned).

Indsend dokumentation til Gitte Borup Hansen på gb@kost.dk eller til vores adresse: Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk