Kost, ernæring og sundhed

Hvad koster et medlemskab

Vores prisstruktur giver gode muligheder for at bevare et aktivt medlemskab hele livet, også hvis du f.eks. er ledig, på barsel eller efterløn.

Kontingent pr. 1. juli 2023

Fuldt medlemskab samt elever og studerende

Fuldt medlemskab   

498 kr. /måned 

Elever og studerende   

50 kr. /måned*

Ledige/sygedagpenge     

240 kr. /måned**

Revalidender   

369 kr. /måned

Orlov   

369 kr. /måned


* Er du elev eller studerende, er det gratis for dig de tre første måneder. Når du er færdig med din uddannelse, betaler du stadig stadig 50 kr. måneden ud plus to måneder efter, du er færdiguddannet.

** Ledige/modtager sygedagpenge - fuldt medlemskab (der skal ansøges om nedsat kontingent)

Husk, at dit fagforeningskontingent er fradrags berettiget 

Interessemedlemskaber

Interessemedlemskab A

Pensionister / Efterløn
52 kr./ måned

Interessemedlemskab B 

Erhvervsaktive, som har en kompetencegivende kost- og ernæringsfaglig uddannelse, men ikke arbejder indenfor forbundets fagområder, eller har et arbejde, der forudsætter medlemskab af anden fagorganisation, eller er bosat i udlandet
141 kr./ måned 

Interessemedlemskab C 

Erhvervsaktive, der ikke har en kompetence- givende kost- og ernæringsfaglig uddannelse men som ønsker tilknytning til Kost & Ernæringsforbundet
159 kr./ måned 

Virksomhedsmedlemskab

Virksomhedsmedlemskab 1 

Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har en - to ansatte (set i forhold til selvstændigt budget)
1.059 kr./ år

Virksomhedsmedlemskab 2

Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har op til og med syv ansatte (set i forhold til selvstændigt budget).
2.648 kr./år

Virksomhedsmedlemsskab 3

Virksomheder/organisationer/selskaber, hvor enheden/afdelingen har otte ansatte eller derover (set i forhold til selvstændigt budget).
5.910 kr./år

Du kan søge om nedsat kontingent

Husk at give os besked, når der er ændringer i din arbejdssituation eller der sker andet, der kan have betydning for dit medlemskab og prisen på dit kontingent. Det kan fx være, at du er

 • blevet ledig
 • gået på barselsdagpenge
 • blevet elev eller studerende
 • gået på pension
 • gået på efterløn
 • på revalidering
 • blevet medlem af en anden fagorganisation.
   

Hvordan gør du?

For at få dit kontingent sat ned skal du sende dokumentation til Kost og Ernæringsforbundet:

 • Ledige skal indsende kopi af dagpengekortet. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Er du på barselsdagpenge skal du indsende kopi af barselsudbetalingskortet. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Er du blevet elev eller studerende, så husk at give besked til forbundet.
 • Revalidender skal indsende en kopi af revalideringsydelsen. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Du kan pr. mail søge om interessemedlemskab, hvis du er i beskæftigelse, som forudsætter medlemskab af anden fagorganisation. Kontingent ændres med mindst en måneds varsel (løbende måned plus en måned)
 • Pensionister/efterlønnere skal også pr. mail søge om pensionistmedlemskab. Kontingent ændres med mindst en måneds varsel (løbende måned plus en måned).

Indsend dokumentation til post@kost.dk eller til Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.