Mennesker

Selvstændig og freelance

Er du selvstændig eller freelancer? Eller overvejer du at blive det? Her kan du læse mere om, hvad Kost og Ernæringsforbundet kan tilbyde af rådgivning, og få gode råd om opstart, forsikring og økonomi. Som medlem kan du f.eks. tegne en gratis erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Gratis erhvervs- og produktansvarsforsikring

Som selvstændig og medlem af Kost og Ernæringsforbundet har kan du at tegne en gratis erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kost og Ernæringsforbundet har indgået aftale med TopDanmark, så du gratis kan oprette en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Den vil dække de skader, som du er skyld i på både personer og ting, i forbindelse med din virksomhed/dit arbejde. Den dækker dog ikke for sent leverede eller mangelfulde ydelser fra din side. Forsikringen indeholder også en retshjælpsforsikring, der dækker tvister i dit erhverv, hvis sagen er overgivet til en advokat. Begge produkter har en selvrisiko. 

Du kan tegne en erhvervsforsikring, hvis du er klinisk diætist med eget CVR-nummer.

Kontakt Preben Olsen hos Kost og Ernæringsforbundet på 31 63 66 00, hvis du ønsker at tegne en forsikring. Kontakt TopDanmark på 44 74 52 55, hvis du har spørgsmål angående erhvervs- og produktansvarsforsikringen. Det anbefales også at tegne en arbejdsskadeforsikring – også selvom du ikke har ansatte. Forsikringen dækker dig selv, hvis du kommer til skade i arbejdet.

Andre forsikringer

Husk også ejendomsforsikringer samt forsikring af inventar og varer mod brand, tyveri, vandskade mm. Har du ansatte, gælder særlige regler for forsikring.

Freelance eller selvstændig?

Som freelancer har du muligheden for enten at være selvstændig eller være tilknyttet et freelancebureau, som påtager sig risikoen og ansætter dig fra opgave til opgave, hvorved du bevarer din status som lønmodtager.

Honorar

Bevarer du dit lønmodtagerarbejde og arbejder freelance ved siden af, kan du vælge selv at udstede en faktura eller at modtage honorar. Honorarer er et begreb, der kan knyttes til både lønmodtager og selvstændig virksomhed. Bemærk at du skal momsregistreres, hvis din omsætning er mere end 50.000 kr. årligt. Læs mere om, hvordan du bliver momsregistreret her

Honorarer kan være underlagt regler om enten A-skat eller B-skat. Spørg SKAT eller revisor, hvor dit arbejde hører til, og hvordan det skal opgøres

Bliv ansat som freelancer i bureau

Kost og Ernæringsforbundet har indgået aftale med Teknik & Design Freelance Bureau, som er et velrenommeret bureau, der bl.a. anvendes af freelance-journalister.

Du kan blive tilknyttet bureauet gratis. Når du og en kunde er blevet enige om, hvilken opgave du skal løse og på hvilken tid samt pris, ordner Teknik & Design alt for dig. Bureauet ansætter dig – og du får en ansættelseskontrakt på den pågældende opgave. Bureauet har risikoen – og du er sikret løn for opgaven. Lønnen udgør den aftalte pris minus 18 % i gebyr. Gebyret dækker løn under sygdom op til 14 dage, tab på debitorer og administration. Bemærk, at du ikke får feriepenge oveni, da disse anses for indregnet i den aftalte pris med kunden.

Dit arbejde anses for lønmodtagerarbejde af a-kassen. Du kan derfor som medlem af en a-kasse få dagpenge mellem opgaverne, hvis du opfylder de øvrige betingelser for at få dagpenge.

Hvor kan du få freelanceopgaver?

Når du skal finde opgaver, handler det om at netværke og være opsøgende. Du kan fx kontakte lægehuse, sundhedsklinikker, sportsforeninger, privathospitaler og øvrige private virksomheder. Inden for det offentlige område kan der være opgaver hos fx kommuner og de offentlige sygehuse.

Hvilken slags opgaver kan der blive tale om?

Enkeltstående opgaver eller et antal timer pr. uge i en nærmere afgrænset periode. Der kan fx være tale om undervisning, projekter, rådgivning af ansatte eller patienter.

Hvordan fastsætter du din pris?

Når du skal udregne dit honorar eller pris på din ydelse, skal du huske, at du også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension, ferie, transport – alle de ting, som du er dækket af som lønmodtager. Er du i tvivl om din pris, så kontakt Kost og Ernæringsforbundet.

Gode råd, links og netværk

Som selvstændig kan man opleve at stå alene, og derfor har vi samlet forskellige gode råd til opstart og en side med nyttige links.

Vi ved, at der kan være meget at have styr på, og derfor kan du også længere nede på denne side finde information om persondataforordningen samt læse om vores tilbud om en gratis erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

 

Persondataforordningen

Som selvstændig kan man stå med mange spørgemål, for eksempel om persondataforordningen. Vi har samlet viden og information om den nye persondataforordning samt de mest hyppige spørgsmål om datasikkerhed her, så det forhåbentlig bliver nemmere for dig som selvstændig.

Økonomiske forhold

At gå fra lønmodtager til selvstændig, kan være forbundet med mange økonomiske usikkerheder. Læs om, hvad dine muligheder er og hvad du skal huske.

Økonomi og budget

Du bør oprette en erhvervskonto i din bank og eventuelt også en kassekredit. Du bør også udarbejde et realistisk budget. Der er hjælp til budgetlægning på virksomhedsguiden.dk - skabeloner

Det anbefales også, at du undersøger, om der er mulighed for tilskud til opstart af virksomhed. Med mellemrum vedtager Folketinget tilskudsordninger.

Når du skal udregne dit honorar eller pris på din ydelse, skal du huske, at du også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension, ferie, transport, som man automatisk får som lønmodtager. Kost og Ernæringsforbundet kan vejlede dig, når du skal finde den rigtige pris. Du skal vælge design på din faktura. Hvis du selv bogfører gennem et regnskabsprogram fx www.e-conomic.dk , kan du vælge en faktura herfra. Du kan også selv udforme én i Excel eller Word.

Pension

PKA er det pensionsselskab, som overenskomstansatte medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet har pensionsordning i. PKA udbyder også pensionsordninger for selvstændige på samme gunstige vilkår som overenskomstansatte, fx skal du ikke aflevere helbredsoplysninger. 

PKA har et tilbud til selvstændige og freelancere, der er medlem af Kost og Ernæringsforbundet, hvor du kan vælge pension efter dine behov - du bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales og du kan ændre eller stoppe indbetalingerne fra måned til måned. Indbetalingerne er fradragsberettigede. Kost og Ernæringsforbundet anbefaler at også selvstændige tegner pensionsordning gennem PKA.

PKA står for al rådgivning vedrørende pension i PKA. Du kan ringe til dem på 39 45 45 40 eller læse mere her

Regnskab og bogføring

Det kan være en god støtte at få rådgivning af en revisor i opstartsfasen. For nogle er det kun nødvendigt med en revisor til at gennemgå og kontrollere årsregnskabet.

Der findes en række tilbud til mindre virksomheder, der selv ønsker at stå for bogføring og momsregnskab. Fx kan man i www.e-conomic.dk få adgang til et system, så man selv kan udføre alt regnskabsarbejde. Firmaet tilbyder også gratis rådgivning og kurser. Det månedlige gebyr bliver større, desto flere ydelser du ønsker. Men det er muligt at udføre al regnskabsarbejde i en lille virksomhed og endda udarbejde regnskab for 99 kr. + moms pr. måned.

Skat og moms

SKAT holder løbende infomøder for kommende og nye virksomhedsejere. Kost og Ernæringsforbundet rådgiver ikke i skatte- og momsspørgsmål. Vi henviser til din revisor, hvis du ikke kan få svar hos SKAT. 

Inkasso og tvister

Betaler dine kunder ikke til tiden, kan Kost og Ernæringsforbundet rådgive dig med at formulere rykkerbreve. Egentlige retssager som fx erstatningssager ligger uden for forbundets rådgivning til selvstændige. Vi kan dog rådgive om tvister, der er egnede til at løse mellem parterne.

Barsel

Som selvstændig har du også ret til barselsdagpenge. Læs mere på www.borger.dk under barselsorlov for selvstændige.

Sygedagpenge

Som selvstændig har du også ret til sygedagpenge under visse betingelser og efter 14 dages sygdom. Du kan dog forsikre dig, så du kan få sygedagpenge fra første sygedag. Læs mere på www.borger.dk under sygedagpenge for selvstændige.

Feriepenge

Du har som selvstændig ret til at hæve optjente feriepenge fra et tidligere lønmodtagerjob, hvis du afholder ferien. 

Seneste nyt

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.