Arbejdsliv

Sygdom

Hvordan er du stillet, hvis du bliver syg i en længere periode?

Sygdom er noget der ske for os alle og nogle sygdomme tager længere tid at komme sig over end andre. I disse tilfælde vil din kommune også komme med ind over, også selvom du fortsat modtager løn fra din arbejdsgiver.

Kommunen skal løbende afholde samtaler med dig for at vurdere om du er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom og de skal se på, hvordan de kan støtte dig bedst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Når man har været sygemeldt i 22 uger, skal kommunen revurdere din sag. De skal se, om der er mulighed for at dit sygedagpengeforløb kan forlænges eller om du skal overgå til et jobafklaringsforløb.

Har du brug for hjælp til din sag ved kommunen, er du velkommen til at kontakte vores socialfaglige konsulent Maria Frydensberg, 3163 6602, mfr@kost.dk.

Lægeerklæringer

Arbejdsgiver:

Når du er sygemeldt fra dit arbejde delvist eller i fuldt omfang kan din arbejdsgiver bede om to former for erklæringer. En mulighedserklæring, som du sammen med arbejdsgiver skal udfylde, og som du derefter skal have med til lægen. Den anden attest er er en friattest. Den udfyldes kun af lægen og den bekræfter blot, at du er sygemeldt fra dit arbejde.

Kommunen:

Er du i et forløb ved kommunen under dit sygdomsforløb, kan kommunen anmode din læge, hospital, psykolog, fysioterapeut og speciallæge om en status, journaloplysninger og epikriser. Dette er for at kunne belyse din sag bedst muligt. Der findes flere forskellige attester kommunen kan bede om og nogle af dem vil du også skulle være med til at udfylde ved din læge.

Har du spørgsmål til de forskellige lægeattester er du velkommen til at ringe til vores socialfaglige konsulent Maria Frydensberg, 3163 6602, mfr@kost.dk.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne

Ring til Forhandlingsafdelingen, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med sygdom, arbejdsskade eller lignende.