Danmark

Region Grønland

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen.

 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer, derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Regionsformand

Din regionsformand hedder Caya Lynge
Professionsbachelor, Grønlands Selvstyre

(+299) 565200  | glformand@kost.dk

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. 

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Aviaja Lyberth, Kostudviklingskonsulent
Dronning Ingrid Hospital
(+299) 49 95 68 | avilyberth@outlook.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Lena Pedersen, Kostvejleder
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
(+299) 49 26 59 | lenapedersenilu@gmail.com

Trine Vangsgaard, Klinisk diætist
Dronning Ingrid Hospital
(+299) 29 96 04 | tvangsgaard73@yahoo.com.au

Anna Rask Lynge, Sundhedskonsulent
Det Grønlandske Sundhedsvæsen
(+299) 55 19 77 | annalynge77@gmail.com


Suppleant

Ingen pt.

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Kost og Ernæringsforbundet har én regionsformand i Grønland. Som regionsformand udøver du dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave er at varetage interesserne for de kost- og ernæringsfaglige og dermed gøre det attraktivt at være medlem af forbundet. Du arbejder for at at det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige fælleskab lykkes, styrkes og anerkendes.
  • Det gør du bl.a. via overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverne, hvor du har forhandlingsretten og indgår i et tæt samarbejde med andre sundhedsfaglige organisationer. Du gør det også ved at være bisidder for medlemmerne samt understøtte medlemsdrevne initiativer mv.
  • Den politiske ledelse af regionen har du i samarbejde med regionsbestyrelsen, der er valgt af og blandt regionens medlemmer, og har i den forbindelse bl.a. ansvar for regionens budget og regnskab. Du medvirker til at skabe et levende demokrati lokalt.
  • Du deltager på forbundets generalforsamling som repræsentant for Grønland og medvirker til at fastlægge forbundets værdigrundlag: vision, mission og ambitioner, og varetaqe medlemmernes interesser.
  • Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evner til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, at involvere og skabe dialog og videndeling med og blandt medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på de sociale medier mv.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

 

Som regionsformand vælges du af medlemmerne

Forbundet dækker dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, når du er til forhandlinger, møder mv.

Forbundet dækker også transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen, ligesom der er knyttet følgende frie goder til hvervet: internetforbindelse, Ipad og avis. Udgifter til telefoni refunderes ved fremsendelse af opgørelse over forbrug.

Forbundet stiller et kontorlokale til rådighed, hvis du ønsker det.

 

Kontakt sekretær Stella Bangsbo

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.