Danmark

Region Nordjylland

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen - både i regionsbestyrelsen, men også i forskellige udvalg. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer, derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Mette Brogaard Lohse, Ernæringsassistent
Nordjysk Mad I/S Brønderslev
40 41 66 92 | m.lohse@rn.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Vangsø, Kantineleder, 
Aalborg Kommune, Klima & Miljø
61 33 14 30 | GV-forsyning@aalborg.dk

Jane Kristensen, Kostfaglig eneansvarlig
Dagtilbud Rold Skov
23 27 99 11 | janekilgast@gmail.com

Ida Ørholm Kvist, Kostkonsulent
idaorholm@hotmail.com

Elevrepræsentant

Nicklas Ettrup Pedersen, Ernæringassistent
Madservice Aalborg Døgnkost
30 25 11 45 | nicklasettruppedersen@outlook.dk

Studerenderepræsentant

Ingen pt.

Suppleanter til regionsbestyrelsen

Kirsten Nedergaard Olsen, Kostfaglig vejleder
42 33 83 57 | kirsten-n-olsen@hotmail.com

Ulla Abildgaard, Ernæringsassistent
Aalborg Universitetshospital, Mad og Ernæring
24 22 69 36 | ula@rn.dk

Tinne Kathrine Johnsen, Økonoma
Demenscenter Skovgården
60 13 49 63 | tinnemis@gmail.com

Suppleant til elevposten

Ingen pt.

Suppleant til studerendeposten

Ingen pt.

Aktivitetsudvalg Vest

Tovholder

Marian Aagaard
Regionsformand
Kost og Ernæringsforbundet, Region Nordjylland
21 34 20 63 | maa@kost.dk

Medlemmer

Charlotte Brix Mikkelsen, Ernæringsassistent
Plejehjemmet Fjordglimt 
20 93 06 01 | cbrixm@gmail.com

Joan Ok Tousgård Larsen, Ernæringsassistent
Bested Thy Friplejehjem
30 25 54 11 | joan@okla.dk

Else Boesen, Økonoma
21 27 80 54 | elseboesen@mors.dk

Suppleant

Anni Kappel Nielsen, Fagkoordinator
Social og Sundhedsforvaltningen, Thisted
30 52 63 45 | akni@thisted.dk

Aktivitetsudvalg Øst

Tovholder

Gitte Vangsø, Kantineleder
Aalborg Kommune, Klima & Miljø
61 33 14 30 | GV-forsyning@aalborg.dk
 

Medlemmer

Annette Kjærulf, Ernæringsassistent
Madservice Aalborg Døgnvagt
23 28 55 23 | ak0100@outlook.dk

Connie Christiansen, Ernæringsassistent
Madservice Aalborg Døgnvagt
22 99 89 47 | cons@stofanet.dk

Malene Vegeberg, Kostfaglig planlægger
Aalborg Universitetshospital, Mad og Ernæring
25 37 55 50 | malene_vegeberg@hotmail.com

Suppleanter

Mette Lindoff Nielsen, Kostfaglig eneansvarlig
Børnehaven Fuglsang
22 64 76 00 | min-fb@aalborg.dk

Betina Brunhøj, Ernæringsassistent
Madservice Aalborg Døgnvagt
51 89 72 77 | brunhoej78@hotmail.com

 

Aktivitetsudvalg Syd

Tovholder

Jane Kristensen, Kostfaglig eneansvarlig
Rold Skov Dagtilbud
23 27 99 11 | janekilgast@gmail.com

Medlemmer

Tinne Kathrine Johnsen Nielsen, Økonoma
Demenscenter Skovgården 
60 13 49 63 | tinnemis@gmail.com

Kirsten Nedergaard Olsen, Kostfaglig vejleder
42 33 83 57 | kirsten-n-olsen@hotmail.com

 

Aktivitetsudvalg Nord

Tovholder

Mette Brogaard Lohse, Ernæringsassistent
Nordjysk Mad
40 41 66 92 | m.lohse@rn.dk

Medlemmer

Birgitte Stenbjerg Pedersen, Ernæringsassistent
EUC Nord
24 87 76 51| bsp@eucnord.dk

TRAM-udvalg

Tovholder

Mette Brogaard Lohse, Ernæringsassistent
Nordjysk Mad I/S Brønderslev
40 41 66 92 | m.lohse@rn.dk

Medlemmer

Connie Christiansen, Ernæringsassistent
Madservice Aalborg Døgnvagt
22 99 89 47 | cons@stofanet.dk

Leanne Højmark Christensen, Klinisk diætist
Regionshospitalet Nordjylland, Diætisteneheden
97 64 00 56 | leanne.christensen@rn.dk

Annette Kjærulf, Ernæringsassistent
Madservice Aalborg Døgnvagt
23 28 55 23 | ak0100@outlook.dk

Lone Pedersen, Kostfaglig eneansvarlig
Daginstitutionen Bornholmsgade
20 15 62 17 | lop-fb@aalborg.dk

 

Ungeudvalg

Tovholder

Ida Ørholm Kvist, Kostkonsulent
idaorholm@hotmail.com

Medlemmer

Tine Kær Pedersen, Klinisk diætist
Aalborg Universitetshospital, Center for Ernæring og Tarmsygdomme
53 62 52 10 | tinekaerpedersen@gmail.com

Kirsten Nedergaard Olsen, Kostfaglig vejleder
42 33 83 57 | kirsten-n-olsen@hotmail.com

Anne Bøgild Søndergaard Bertelsen, Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
Sundhedscentret, Rebild
51 95 15 02 | boegild.soendergaard@gmail.com

Stella Valsted Godskesen, Ernæringsassistent
Østhimmerlands Ungdomsskole
41 14 88 90 | stellavalsted@hotmail.com

Nicklas Ettrup Pedersen, Ernæringassistent
Madservice Aalborg Døgnkost
30 25 11 45 | nicklasettruppedersen@outlook.dk

Seniorudvalg

Tovholder

Marian Aagaard, Regionsformand
Kost og Ernæringsforbundet, Region Nordjylland
21 34 20 63 | maa@kost.dk

Medlemmer

Pia Bjerregaard Lumholdt, Ernæringsassistent
27 50 05 80 | pia@lumholdt.dk

Lokale uddannelsesudvalgs repræsentanter

EUC Nord Hjørring

Marian Aagaard
Regionsformand
21 34 20 63 | maa@kost.dk

Mette Lohse  
Ernæringsassistent
40 41 66 92 | m.lohse@rn.dk


EUC Nordvest – Nordic Food College

Vakant
 

Marian Aagaard
Regionsformand
21 34 20 63 | maa@kost.dk

 

HEG, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Marian Aagaard
Regionsformand
21 34 20 63 | maa@kost.dk

Mette Lohse
Ernæringsassistent
40 41 66 92 | m.lohse@rn.dk

 

Tech College Aalborg

Ulla Abildgaard
Ernæringsassistent
30 32 05 91 | ula@rn.dk

Marian Aagaard
Regionsformand
21 34 20 63 | maa@kost.dk

 

FH Sektion

Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forskellige sektioner indenfor regionerne. 

Du kan læse om sektionen i Region Nordjylland her

Besøg vores event-kalender

Webinarer, foredrag og spændende arrangementer

Få inspiration, faglig viden og udvid dit netværk på et af Kost og Ernæringsforbundets mange arrangementer, events og netværksmøder.

Læs mere

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling og medvirker dermed til at fastlægge forbundets strategiske indsatsområder og varetage medlemmernes interesser.
  • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign., medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et stort antal opgaver af mere praktisk karakter.
  • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere, via en aktiv presseindsats og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel mv.).
  • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant; du forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet; og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens hjemmeside, og du løser selv en række IT-opgaver i samarbejde med forbundets IT-leverandør.
  • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
  • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.  Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, gå i dialog med medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer. 2/2

Indplacering på L 12 på Sundhedskartellets kommunale lederlønskala, som reguleres efter aftalen mellem KL og Sundhedskartellet. Hertil kommer eget og arbejdsgivers pensionsbidrag + feriegodtgørelse.

Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.

Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.

Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.