Om Kost og Ernæringsforbundet

Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for ernæringsprofessionelle. Vi forhandler bl.a. løn og arbejdsvilkår, rådgiver om arbejdsliv og karriere, giver juridisk bistand og personlig rådgivning om løn og ansættelsesforhold.

Fagforening og interesseorganisation

Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for ernæringsprofessionelle. Vi forhandler bl.a. løn og arbejdsvilkår, rådgiver om arbejdsliv og karriere, giver juridisk bistand og personlig rådgivning om løn og ansættelsesforhold. Vi varetager medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet, for vi ved, at vores medlemmer giver næring til et sundere Danmark. Medlemmerne arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, ledelse, behandling samt professionel mad- og måltidsforplejning i både den offentlige og den private sektor.

Vores medlemmer spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet – både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og for folkesundheden. For mad giver livsvigtig energi, er forudsætningen for, at vores børn udvikler sig, og giver livskvalitet for vore ældre. Den rette mad forebygger sygdomme, og den forkerte mad eller underernæring forkorter vores liv. Derfor arbejder vi hver dag for at tydeliggøre medlemmernes betydning for et sundere Danmark og forbedre rammerne om deres arbejde.

De forskellige uddannelser og arbejdsopgaver er bundet sammen af et stærkt professionsfagligt fællesskab, der bygger på fælles værdier, erfaringer og faglige normer. 

Vores vision

Kost og Ernæringsforbundet skal være en central sundhedsaktør på alle niveauer i  Danmark. Vi giver næring til et sundere Danmark.

Vores mission

Vi er et nærværende forbund, og det stærkeste faglige fællesskab for ernæringsprofessionelle. Vi kæmper for, at  medlemmerne lykkes og deres  arbejde påskønnes og anerkendes. 

Kernefortælling: Sundhed er en ret

Sund kost og god ernæring er fundamentalt for, at mennesker kan vokse op, udvikle sig og trives. Det er bogstaveligt talt en livsvigtig opgave at give borgerne den rette sammensætning af velsmagende og nærende mad.

De fleste danskere møder vores medlemmers faglighed igennem hele livet. Alle fra børnene i institutioner, de syge på hospitaler, de travle på farten og de ældre på plejecentre har glæde af vores ekspertise, produktudvikling og faglige engagement.

Vi ved, at mad kan mere end at mætte, og vi udvikler og bruger dokumenteret viden til at hjælpe, forebygge og behandle. Vi lader os ikke spise af med flygtige trends eller hurtige løsninger, men beviser hver dag, at det kræver fagfolk at skabe trivsel og sundhed gennem kosten.

I Kost og Ernæringsforbundet ønsker vi et sundt og vitalt samfund, hvor alle har de bedste betingelser for at udfolde sig. Derfor er vi stolte over hver dag, året rundt at bidrage med sundhed, styrke og livskvalitet til danskere i alle aldre.

Organisation
organisation
Årsregnskab

Forbundet kom ud af regnskabsåret 2022-23 med et underskud på 4,5 mio. kr. før finansielle poster og skat, hvilket er 1,5 mio. kr. mere end det budgetterede underskud på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ekstraordinære udgifter til fratrådte medarbejdere, som led i nedskæringen i sekretariatet. (besluttet af hovedbestyrelsen)

Resultatet af de finansielle poster (afkast på forbundets formue) udviser en gevinst på 0,7 mio. kr., hvor der var budgetteret med en gevinst på 1,0 mio. kr.

Det samlede resultat efter finansielle poster er således et underskud på 3,8 mio. kr., hvilket reducerer forbundets egenkapital, som derefter pr. 30. juni 2023 udgør 27,1 mio. kr. 

Pr. 1. november 2023 havde forbundet ca. 8.000 medlemmer

Regnskabet er blevet revideret af forbundets revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og det er godkendt af forbundets kritiske revisorer: Køkkenassistent Annemette Vestergaard Jakobsen og teamchef Vera Lisbet Jensen.

Regnskabet er godkendt på hovedbestyrelsens møde d. 22. november 2023.

Ønsker du et eksemplar af det fuldstændige regnskab, er du velkommen til at henvende dig til
regnskabschef Preben Olsen, 30 60 33 21, pol@kost.dk

Kritisk revision

Instruks for de kritiske revisorers arbejde

Forbundets kritiske revisorer vælges på generalforsamlingen jf. vedtægternes bestemmelser herom. De kritiske revisorer er medlemmernes ombudsmænd over for hovedbestyrelse og refererer til generalforsamlingen.

De kritiske revisorer kan udbede ethvert materiale, som de måtte ønske, undtaget herfra er personalesager og medlemssager. Hvis de kritiske revisorer eller generalforsamlingen finder behov for formelle beslutninger om de kritiske revisorers arbejde, er det således kun generalforsamlingen, der kan definere opgaverne.

Formål med de kritiske revisorers arbejde

De kritiske revisorer foretager en vurdering af de økonomiske dispositioner, som hovedbestyrelsen foretager, og sikrer sig, at vedtægter og demokratiske retningslinjer overholdes.

Rapporteringsform

De kritiske revisorer rapporterer skriftligt til hovedbestyrelsen, senest i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet. I nødvendigt omfang uddybes for generalforsamlingen.

Opgaveområder

  • Påse, at udgifter afholdes i overensstemmelse med de beslutninger, hovedbestyrelsen har truffet.
  • Vurdere, om afholdelse af udgifter sker inden for rammerne af forbundets vedtægter og generalforsamlingens prioriteringer.
  • Foretage en samlet en vurdering af hovedbestyrelsens økonomiske dispositioner.
  • Påse om forbundet lever op til sine demokratiske forpligtelser over for medlemmerne i forhold til valg
  • og urafstemninger.

 

Godkendt på generalforsamlingen 28. maj 2016

Servicemål

Kost og Ernæringsforbundet er medlemmernes forening, og vi bestræber os hele tiden på at give den bedst mulige betjening og levere professionel rådgivning og service. Læs mere om vores servicemål lige her.

Kost og Ernæringsforbundets gældende vedtægter

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.