Køkken

Arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår er de overordnede vilkår, der gælder for dine arbejdsforhold og løn. Det er fx. dine ansættelsesvilkår, overenskomster, regler omkring opsigelse, arbejdstid, arbejdsbeklædning mv.

De fleste af Kost og Ernæringsforbundets medlemmer er ansat under en kollektiv overenskomst, mens andres ansættelsesvilkår afhænger af lovgivningen eller en individuel kontrakt. Hvis din arbejdsplads ikke følger en kollektiv overenskomst, skal du selv aftale alle vilkår med arbejdsgiver. Derfor kontakt altid Kost og Ernæringsforbundet, så vi kan rådgive dig.

Fleksjob og fastholdelsesfleksjob

Hvis din arbejdsevne er varig og væsentlig nedsat, kan du være i målgruppen for et fleksjob.

Det er din kommune, der skal belyse din sag tilstrækkeligt i forhold til din arbejdsevne og det helbredsmæssige.

Er du i en ansættelse og har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, vil du kunne blive vurderet med henblik på et fastholdelsesfleksjob.

Når man er ansat i et fleksjob, betaler arbejdsgiver løn for de timer du reelt arbejder, og kommunen supplerer lønnen for de resterende timer med et fleksløntilskud.

Er du ledig og fleksjobberettiget vil du modtage ledighedsydelse.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe og tale med vores socialfaglige konsulent Maria Frydensberg, 3163 6602, mfr@kost.dk.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag - torsdag fra kl. 8.30 - 15.00. Fredag 8.30 - 13.30.