Køkken

Arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår er de overordnede vilkår, der gælder for dine arbejdsforhold og løn. Det er fx. dine ansættelsesvilkår, overenskomster, regler omkring opsigelse, arbejdstid, arbejdsbeklædning mv.

De fleste af Kost og Ernæringsforbundets medlemmer er ansat under en kollektiv overenskomst, mens andres ansættelsesvilkår afhænger af lovgivningen eller en individuel kontrakt. Hvis din arbejdsplads ikke følger en kollektiv overenskomst, skal du selv aftale alle vilkår med arbejdsgiver. Derfor kontakt altid Kost og Ernæringsforbundet, så vi kan rådgive dig.

Ændringer i din ansættelse

Hvis der sker store ændringer i dine ansættelsesvilkår, fx at dit arbejdssted flytter eller hvis din arbejdstid ændres, så skal du varsles og dermed få muligheden for at takke nej.

Varslet giver dig mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere at fortsætte i stillingen på de ændrede vilkår, eller om du vil sige nej med den mulige konsekvens, at arbejdsgiveren vil opsige dig.

Læs mere
Opsigelse og afskedigelse

Ved en opsigelse er der en række regler, som du og din arbejdsgiver skal overholde. Det gælder både, hvis du bliver afskediget, og hvis du selv ønsker at forlade dit job.

Læs mere
Tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din bisidder er ikke kun et ekstra sæt ører og øjne. Din bisidder kan sikre, at du får stillet de spørgsmål, du gerne vil, at du får den information, du har brug for og at samtalen ikke løber af sporet. Det kan være rart at vende samtalens forløb med din bisidder - både før og efter.

Læs mere
Arbejdstid

Tilrettelæggelse af arbejdstiden spiller en vigtig rolle i forhold til opgaveløsningen eller organisering på arbejdspladsen, også for arbejdsmiljøet og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Fleksjob og fastholdelsesfleksjob

Hvis din arbejdsevne er varig og væsentlig nedsat, kan du være i målgruppen for et fleksjob.

Det er din kommune, der skal belyse din sag tilstrækkeligt i forhold til din arbejdsevne og det helbredsmæssige.

Er du i en ansættelse og har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, vil du kunne blive vurderet med henblik på et fastholdelsesfleksjob.

Når man er ansat i et fleksjob, betaler arbejdsgiver løn for de timer du reelt arbejder, og kommunen supplerer lønnen for de resterende timer med et fleksløntilskud.

Er du ledig og fleksjobberettiget vil du modtage ledighedsydelse.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe og tale med vores socialfaglige konsulent Maria Frydensberg, 3163 6602, mfr@kost.dk.

Hvad er en overenskomst?

Det er OK at have en overenskomst – men hvad betyder en overenskomst egentlig for dig og din hverdag? En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om løn- og arbejdsvilkår. Overenskomsten beskriver, hvilken løn du skal have, reglerne for ferie og barsel, hvor meget der indbetales i pension, hvilke muligheder du har for uddannelse og særlige vilkår for netop dit arbejde.

Læs mere
Arbejdsbeklædning

Vidste du, at du kan få enten betalt arbejdsbeklædning eller godtgørelse for disse? Hvis nej, så har du god grund til at læse her.

Læs mere
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag - torsdag fra kl. 8.30 - 15.00. Fredag 8.30 - 13.30.