Kost, ernæring og sundhed

Overenskomster

Det er OK at have en overenskomst – men hvad betyder en overenskomst egentlig for dig og din hverdag?

En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om løn- og arbejdsvilkår. Overenskomsten beskriver, hvilken løn du skal have, reglerne for ferie og barsel, hvor meget der indbetales i pension, hvilke muligheder du har for uddannelse og særlige vilkår for netop dit arbejde.

En ernæringsprofessionel kan være ansat under en overenskomst på det private område eller det offentlige område.

På det private område kan du også være ansat uden overenskomst på en individuel kontrakt, hvilket betyder, at du selv skal forhandle både løn og arbejdsvilkår på plads. Du kan altid kontakte forbundet og få hjælp hertil.

Hvad indeholder en overenskomst

En overenskomst indeholder regler om bl.a.:

  • Løn
  • Pension
  • Efter- og videreuddannelse
  • Feriefridage
  • Barsel
  • Arbejdstid
  • Overarbejde
  • Afskedigelse
Er du ansat uden overenskomst?

Hvis din arbejdsplads ikke er omfattet af en overenskomst, skal du selv forhandle både løn og alle andre vilkår. Her kan det være en hjælp at skele til de overenskomster, der er indgået på arbejdsområder, der matcher din ansættelse.

Hvis du er i tvivl, om du er dækket af en overenskomst, eller ønsker hjælp til at forhandle løn og vilkår, kan du kontakte os.

Hvilke love beskytter en ansat?

Uanset om du arbejder under en overenskomst eller ej, er du sikret af bl.a. disse love:

Funktionærloven
Ferieloven
Barselsloven
Dagpengeloven
Ligebehandlingsloven

Forbundets overenskomster

Her finder du forbundets overenskomster og lønaftaler. Men kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.