Køkken

Få tilskud til økologisk omstilling

Køkkenomstilling 2024 under Fonden for Økologisk Landbrug er åben for ansøgere, der ønsker at omlægge til økologi.

Formålet med økologisk omstilling af professionelle køkkener er at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres i landets professionelle køkkener.

Fondens midler er blevet afsat til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere som fx kan være pædagogisk personale, social- og sundhedspersonale. Fokus er overordnet på økologi og bæredygtig produktion af måltider. Derudover er implementering af De officielle Kostråd, reducering af madspild og øget brug af fødevarer i sæson også et fokusområde. Formålet er endvidere at udbrede Det Økologiske Spisemærke, som medvirker til vedligehold og udvikling af økologien i køkkenerne på længere sigt.

Ansøgningsfristen for tilskud til gennemførelse af projekter i kalenderåret 2024 er 26. september 2023 kl. 12. 

Sådan griber du processen an

Her på siden har vi samlet alt, du skal vide for at komme i gang med ansøgningsprocessen. Du kan f.eks. læse om, hvordan du kommer i gang ansøgningsprocessen, hvad midlerne kan bruges til og forbundets Q & A om Fonden for Økologisk Omstilling. Nederst kan du blive inspireret af 10 eksempler på bæredygtig omstilling i professionelle køkkener. 

Se hvilke projekter der fik bevilget tilskud i 2022 her.

Kom i gang med ansøgningsprocessen

Det kan være en udfordring at søge midlerne, og der er meget at holde styr på. Selve vejledningen og ansøgningsskemaerne er en god støtte og hjælp. Afsæt god tid til at orientere dig i materialet og/eller søg sparring hos en omstillingskonsulent.

Hvem kan du søge hjælp hos?

Den generelle vejledning om tilskud og vejledning om revision indeholder mange oplysninger.  Derfor kan det være en ide at søge hjælp hos nedenstående aktører for afklaring af spørgsmål og for generel sparring.

 • Fonden for Økologiske Landbrug
 • Økologisk Landsforening
 • Konsulent i kommune eller region
 • Omstillingskonsulent
 • Revisor

Midler til relevant efteruddannelse

Der kan være mange forskellige relevante kurser og uddannelser, som du kan søge. Vi kan fx fremhæve Akademiuddannelsen i Ernæring, der blandt andet har modulet Økologi og bæredygtighed. Læs mere lige her

AMU-uddannelserne har også flere relevante kurser. F.eks. Omlægning til økologisk madproduktion. Vælg mellem flere AMU-fag lige her.

Du er velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Gerda K. Thomassen - gkt@kost.dk / 31 63 66 54, hvis du har spørgsmål til relevant efter- og videreuddannelse.

Q & A: Puljen for økologisk omstilling

Hvad er puljens indsatsområde

Økologisk omstilling af professionelle køkkener har til formål at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres i landets professionelle køkkener.

Midlerne afsættes til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere som fx kan være pædagogisk personale, social- og sundheds personale. Fokus er overordnet på økologi- og bæredygtig produktion af måltider. Derudover er implementering af De officielle Kostråd, reducering af madspild og øget brug af fødevarer i sæson også et fokusområde

Formålet er endvidere at udbrede Det Økologiske Spisemærke, som medvirker til vedligehold og udvikling af økologien i køkkenerne på længere sigt.

Se strategien for puljen for Køkkenomstilling her.

Hvornår kan man søge?

Der er fire ansøgningsrunder. Fristen for bevillingsåret 2024 er 26. september 2023 kl. 12. 

Hvad er målgruppen for søgning til puljen?

Offentlige køkkener, som drives af kommunen, regionen eller af staten

Offentlige køkkener, hvor driften varetages af en virksomhed

Private køkkener som virksomhedskantiner, hoteller, restauranter og cafeer

Hvem kan søge puljen?

Kommuner, regioner og statslige institutioner med henblik på omlægning af køkkenerne, som drives i eget regi.

Virksomheder, som driver offentlige eller private køkkener, med henblik på omlægning af køkkenerne

Virksomheder med henblik på omlægning af egne private køkkene

Konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og lignende med henblik på ydelse af bistand til kompetenceudvikling af medarbejdere i enten offentlige eller private køkkener

Hvad kan der søges til?

Der kan søges til en generel omlægning til brug af flere økologiske fødevarer. Der kan også søges til nålestiksoperationer som eks. mere viden om økologiske bælgfrugter. Selvom De officielle Kostråd er en del af tildelingskriterierne begrænses der ikke til en indsats kun for normalkosten. Kost til småspisende på plejehjem kan eks. også være omfattet af puljen.

Der kan søges om tilskud til konsulentydelser til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere samt andre nødvendige udgifter for gennemførelse af kompetenceudviklingen. Der lægges vægt på en praksisnær tilgang.

Der kan søges midler til intern løn hvis eks. en størrer organisation ønsker at ansætte en medarbejder til at facilitere omlægningen.

Der kan ikke søges tilskud til frikøb af køkkenpersonale, kørsel af køkkenpersonale, indkøb af råvarer til den daglige drift af køkkenet samt øvrige driftudgifter. Der kan ikke søges til konkrete aktiviteter om fisk.

Hvor mange penge kan man søge om?

Den samme virksomhed kan søge op til 200.000 euro (ca. 1.490.000 kr.) over tre år. Der skal dog søges årligt.

Hvilke tildelingskriterier lægges der vægt på?

Fondens vurdering og prioritering af ansøgninger sker efter en række kriterier

 • At indkøb af økologiske fødevarer øges
 • At Det Økologiske Spisemærke erhverves eller at der er hensigt om opnåelse af Det Økologiske Spisemærke
 • At teamet opnår kompetencer og erfaring med bæredygtig og økologisk omlægning
 • At reducering af madspild indtænkes i indsatsen
 • At De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima indtænkes i indsatsen

Fonden sigter mod en geografisk spredning af indsatsen

Hvordan ansøger man om midler?

Ansøgningen består konkret af tre skridt:

 • Udfyldning af de minimis erklæring
 • Udarbejdelse af projektansøgning
 • Udarbejdelse og overblik over projektøkonomi

Der lægges vægt på en ansøgning, hvor der er sammenhæng mellem den overordnede strategi, indsatsområderne og tildelingskriterierne. Med andre ord en gennemarbejdet ansøgning, hvor indsatsen er beskrevet så fondens bestyrelse, som ikke nødvendigvis er ernæringsprofessionelle, kan forstå projektets aktiviteter.

Download ansøgningsskemaerne her.

Målhierarki

Ansøgeren skal opstille tre kvantitative mål ud fra projektets formål

 • Aktivitetet
 • Leverancer
 • Effekter

Eksempel:

Aktivitet: Køkkenet vil arbejde med økologiske bælgfrugter

Leverance: Udvikling af 50 nye opskrifter

Effekt: Implementering af nye retter med bælgfrugter i sortiment

Tidsplan

Der skal også udarbejdes en tidsplan for projektet. Alle de aktiviteter som Fonden yder tilskud til skal afvikles i det år projektet løber. Dog kan eks. ansøgning om og erhvervelse af det Økologisk Spisemærke godt strække sig ind i det kommende år.

Opfølgning

Når projektet er afsluttet skal den projektansvarlige redegøre for aktiviteter, leverancer og effekter. Husk derfor at kunne dokumentere med data.

Fonden har konkret valgt at udbredelsen af Det Økologiske Spisemærke er et konkret og målbart effektmål.

Hvor stammer midlerne fra?

Midlerne stammer fra to politiske beslutninger, finansloven 2021 og minkaftalen. 

Finansloven 2021 - Økologisk indsats:

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vil understøtte en fortsat markedsdrevet udvikling af økologien i Danmark. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 45 mio. kr. årligt i 2021 til 2024 til fremme af økologi. Herunder prioriteres 20 mio. kr. årligt 2021 til 2024 i regi af Fonden for Økologisk Landbrug, mens 25 mio. kr. afsættes som en ramme til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige køkkener, styrket innovationsindsats på økologiområdet mv.

Her blev der sammenlagt afsat 40 mio. kr. for årene 2021-2024. Midlerne prioriteres til offentlige køkkener.

Minkaftale - Andre initiativer:

Aftalepartierne er enige om at afsætte 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til styrkelse af økologi og skovrejsning. Midlerne til økologi kan bl.a. bidrage til yderligere fremme af nye kostråd bl.a. ved udbredelsen af mere grøn økologisk kost via et videnscenter, omstilling i offentlige og private professionelle køkkener og praksisnære undervisningsforløb

Her blev der sammenlagt afsat 14 mio. kr. for årene 2021 og 2022. Midlerne prioriteres til både offentlige og private køkkener.

Der afsættes dermed totalt 54 mio. kr. for årene 2021-2024 og disse udmøntes for årene 2022-2025 via FØL.

Læs mere her.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.