Danmark

Region Midtjylland

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen - både i regionsbestyrelsen, men også i forskellige udvalg. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer, derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Regionsformand

Din regionsformand hedder Jette Nielsen.

Jette Nielsen
Regionsformand
23 37 90 84 | jni@kost.dk

Regionskontor:
Marienlystvej 14, Virklund
8600 Silkeborg

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Annemette Jacobsen, Ernæringsassistent
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | AVJ@silkeborg.dk


Bestyrelsesmedlemmer

Conni Kjærgaard, Økonoma
23 45 17 30 | bcel@fibermail.dk

Pia Kobberholm, Ernæringsassistent
Værket, Thyborøn
23 42 91 36 | piakobberholm@gmail.com

Jette Bilberg Kristensen, Ernæringsassistent
Herning Madservice, Rosenlund Plejehjem
30 11 64 04 | jjkr41@hotmail.com


Elev-/studerenderepræsentant

Natasja Laursen, Ernæringsassistentelev
Aarhus Universitetshospital
22 55 90 22 | Natasjaglaursen@gmail.com


Suppleanter til bestyrelsen

Heidi Kyhn, Ernæringsassistent
ISS, Kantine
28 55 71 13 | heidi.kyhn.nielsen@gmail.com

Brian Glenn Pedersen, Kantineleder
Søndervangskolen
24 44 04 11 | karmarkvej9@gmail.com


Suppleant til elev-/studerendeposten

Ingen i øjeblikket

Aktivitetsudvalg

Formand

Pia Kobberholm, Ernæringsassistent
Værket, Thyborøn
23 42 91 36 | piakobberholm@gmail.com

Udvalgsmedlemmer

Berit Dahl, Produktionsleder
Regionshospitalet Randers
60 21 10 83 | beritgudrundahl@gmail.com

Heidi Kyhn, Ernæringassistent
Fødevarestyrelsen
28 55 71 13 | heidi.kyhn.nielsen@gmail.com

Pernille Schmidt Terndrup, Ernæringsassistent
Huset Nyvang
26 13 91 28 | pernillemus888@hotmail.com

Seniorudvalg

Formand

Connie Kjærgaard, Økonoma
23 45 1730 | bcel@fibermail.dk

Udvalgsmedlemmer

Susanne Bak, Kostfaglig koordinator
Herning Madservice
21 26 56 17 | madsb@herning.dk

Gunhild Libach, Økonoma
Århus Universitetshospital, Risskov
22 44 48 14 | g.burup@me.com

TRAM-Udvalg

Formand

Joan Topp Olsen, Ernæringsassistent  
Regionshospitalet Horsens
30 22 53 74 | topp.olsen@mail.tele.dkk

Medlemmer

Annemette Vestergaard Jakobsen, Ernæringsassistent  
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | avj@energimail.dk

Linda Møldrup, Ernæringsassistent  
Klovenhøj Centret
22 7915 87 | Lindamoldrup@live.dk

Lokale uddannelsesudvalgs repræsentanter

UCH Holstebro

Lene Trans
Madservice Herning
Lene.trans@hotmail.com

Jette Nielsen
jni@kost.dk 
23 37 90 84

Silkeborg teknisk Skole

Annemette Vestergaard Jakobsen
Virklund Plejecenter
AnnemetteVestergaard.Jakobsen@silkeborg.dk

Jette Nielsen
jni@kost.dk 
23 37 90 84

VIA Århus

Berit Dahl
Køkken Syddjurs
beritgudrundahl@gmail.dom

Mercantec Viborg

Hanne Birch
Madservice Viborg Liselund Dementcenter
hannebirch4@gmail.com

Jette Nielsen
jni@kost.dk 
23 37 90 84

Århus Tekniske skole, Dollerupvej

Dorthe Thomsen Fisker
Madservice Kronjylland
d.fisker@hotmail.com            

Jette Nielsen
jni@kost.dk | 23 37 90 84

VIA Holstebro

Lise Lotte Bjerge
Lindegårdens køkken, Herning

FH Sektion

Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forskellige sektioner indenfor regionerne. 

Du kan læse om sektionerne i Region Midtjylland her

Besøg vores event-kalender

Webinarer, foredrag og spændende arrangementer

Få inspiration, faglig viden og udvid dit netværk på et af Kost og Ernæringsforbundets mange arrangementer, events og netværksmøder.

Læs mere

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling og medvirker dermed til at fastlægge forbundets strategiske indsatsområder og varetage medlemmernes interesser.
  • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign., medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et stort antal opgaver af mere praktisk karakter.
  • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere, via en aktiv presseindsats og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel mv.).
  • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant; du forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet; og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens hjemmeside, og du løser selv en række IT-opgaver i samarbejde med forbundets IT-leverandør.
  • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
  • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.  Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, gå i dialog med medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer. 2/2

Indplacering på L 12 på Sundhedskartellets kommunale lederlønskala, som reguleres efter aftalen mellem KL og Sundhedskartellet. Hertil kommer eget og arbejdsgivers pensionsbidrag + feriegodtgørelse.

Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.

Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.

Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.