Danmark

Region Midtjylland

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen - både i regionsbestyrelsen, men også i forskellige udvalg. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer, derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Birgitte Lassen Frank, Ernæringsassistent
Madservice Kronjyllnd
22 33 33 26 | birgitte.frank@randers.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Freja Úlfars Jørgensen, Ernæringsassistent
Regionshospitalet Horsens
27 29 61 77 | frejajoergensen00@gmail.com

Joan Topp Olsen, Produktionskoordinator
Regionshospitalet Horsens
30 22 53 74 | topp.olsen@gmail.tele.dk

Annemette Vestergaard Jacobsen, Ernæringsassistent
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | AVJ@silkeborg.dk

Elevrepræsentant

Natasja Laursen, Ernæringsassistentelev
Aarhus Universitetshospital
22 55 90 22 | Natasjaglaursen@gmail.com

Studerenderepræsentant

Ingen pt.


Suppleanter til bestyrelsen

Majbritt Adelsten, Kantineleder
Mercantec
23 65 86 85 | maol@mercantec.dk

Brian Glenn Pedersen, Økonoma
Skovbo Døgninstitution
24 44 04 11 | karmarkvej9@gmail.com

Gunhild Burup Libach, Økonoma
Aarhus Universitetshospital
22 44 48 14 | g.burup@me.com

Heidi Kyhn Nielsen, Ernæringsassistent
28 55 71 13 | heidi.kyhn.nielsen@gmail.com

Jette Bilberg Kristensen, Ernæringsassistent
Herning Madservice, Rosenlund Plejehjem
30 11 64 04 | jjkr41@hotmail.com

Connie Kjærgaard, Køkkenleder
23 45 17 30 | bcel@fibermail.dk 

Suppleant til elevposten

Ingen i øjeblikket

Suppleant til studerendeposten

Ingen i øjeblikket

Aktivitetsudvalg

Tovholder

Brian Glenn Pedersen, Økonoma
Skovbo Døgnsinstitution
24 44 04 11 | karmarkvej9@gmail.com

Udvalgsmedlemmer

Berit Dahl, Viceforstander
Område Midt Øst, Plejebolig Trøjborg
60 21 10 83 | beritgudrundahl@gmail.com

Pia Kobberholm, Kantineleder
Værket
23 42 91 36 | piakobberholm@gmail.com

Seniorudvalg

Tovholder

Connie Kjærgaard, Økonoma
23 45 1730 | bcel@fibermail.dk

Udvalgsmedlemmer

Gunhild Libach, Økonoma
Århus Universitetshospital, Risskov
22 44 48 14 | g.burup@me.com

Jette Bilberg Kristensen, Ernæringsassistent
Rosenlund Plejehjem, Herning Madservice
30 11 64 04 | jjkr41@hotmail.com

Mette Johansen, Køkkenleder
31 61 87 65 | frujohansen@me.com

TRAM-Udvalg

Tovholder

Annemette Vestergaard Jakobsen, Ernæringsassistent  
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | annemettevestergaard.jakobsen@silkeborg.dk

Medlemmer

Iben Lene Hansen, Ernæringsassistent  
Engsøgård Plejehjem
21 70 30 43 | ibha@aarhus.dk

Karin Fur, Ernæringsassistent  
Område Vejlby-Risskov
51 25 14 55 | karinfur@live.dk

Karin Thøgersen, Kostfaglig eneansvarlig  
Tranbjerg Dagtilbud
20 92 19 73 | karithoe@aarhus.dk

Dorthe Paysen, Ernæringsassistent  
Rårup Centralkøkken
22 51 08 47 | dorthe.paysen@gmail.com

Ungeudvalg

Tovholder

Natasja Laursen, Ernæringsassistentelev
Skovvang
22 55 90 22 | natasjaglaursen@gmail.com

Udvalgsmedlemmer

Freja Úlfars Jørgensen, Ernæringsassistent
Regionshospital Horsens
27 29 61 77 | frejajoergensen00@gmail.com

Line Mygind Fruersgaard, Ernæringsassistent
Regionshospitalet Horsens
40 48 35 52 | line238b@gmail.com

Signe Nielsen, Kostfaglig eneansvarlig
Bulderby
30 34 72 92 | signenielsen.1012@gmail.com

Lokale uddannelsesudvalgs repræsentanter og Uddannelsesudvalget

UCH Holstebro

Vakant

Jette Nielsen
jni@kost.dk | 23 37 90 84

College360

Annemette Vestergaard Jakobsen
Virklund Plejecenter
AnnemetteVestergaard.Jakobsen@silkeborg.dk

Jette Nielsen
jni@kost.dk | 23 37 90 84

VIA Århus

Berit Dahl
Køkken Syddjurs
beritgudrundahl@gmail.dom

Mercantec Viborg

Hanne Birch
Madservice Viborg Liselund Dementcenter
hannebirch4@gmail.com

Jette Nielsen
jni@kost.dk | 23 37 90 84

Århus Tekniske skole, Dollerupvej

Vakant
            

Jette Nielsen
jni@kost.dk | 23 37 90 84

VIA Holstebro

Lise Lotte Bjerge
Lindegårdens køkken, Herning

FH Sektion

Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forskellige sektioner indenfor regionerne. 

Du kan læse om sektionerne i Region Midtjylland her

Besøg vores event-kalender

Webinarer, foredrag og spændende arrangementer

Få inspiration, faglig viden og udvid dit netværk på et af Kost og Ernæringsforbundets mange arrangementer, events og netværksmøder.

Læs mere

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling og medvirker dermed til at fastlægge forbundets strategiske indsatsområder og varetage medlemmernes interesser.
  • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign., medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et stort antal opgaver af mere praktisk karakter.
  • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere, via en aktiv presseindsats og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel mv.).
  • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant; du forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet; og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens hjemmeside, og du løser selv en række IT-opgaver i samarbejde med forbundets IT-leverandør.
  • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
  • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.  Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, gå i dialog med medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer. 2/2

Indplacering på L 12 på Sundhedskartellets kommunale lederlønskala, som reguleres efter aftalen mellem KL og Sundhedskartellet. Hertil kommer eget og arbejdsgivers pensionsbidrag + feriegodtgørelse.

Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.

Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.

Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.