netværk

Faglige netværk

I Kost og Ernæringsforbundet har vi mange forskellige netværk. Du kan bruge netværkene til at udveksle erfaringer, udfordre og udvikle hinanden, dele bekymringer og begejstring og mange flere ting. Vi opfordrer derfor til, at du undersøger, hvilke netværk der kunne være interessante og relevante for dig at deltage i. 

Netværk kommer både i uformel og formel form. Kontakt derfor din regionsformand, som kan fortælle dig mere om de regionale netværk, der er relevante for dig. Regionsformanden kan også hjælpe dig med at oprette nye netværk.

 

Netværk på Facebook

Kost og Ernæringsforbundet på Facebook

Forbundet har sin egen Facebookside, hvor du kan blive opdateret på aktuelle faglige nyheder og politiske mærkesager. Facebooksiden er for alle, der arbejder som ernæringsfaglige, eller har en interesse i at følge med i forbundets politiske og faglige opdateringer. Vi opfordrer til en aktiv, sober og levende debat, hvor alle er velkommen til at deltage.

Hvis du har spørgsmål til Facebooksiden, er du velkommen til at skrive til os direkte på mail eller over Facebook. 

Følg med her.

Facebooknetværk: Netværk for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Netværket er for professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der arbejder med mad, måltider og ernæring, sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering, mm.

I netværket bliver du opdateret på faglige nyheder, tilbud og informationer indenfor din profession og faglighed. Vi håber på, at vi i netværket kan skabe en aktiv dialog med sparring, idéudveksling og sammenhold inden for professionen.

Når du tilmelder dig netværket, bliver du automatisk inviteret til faglige arrangementer, PBES karrierenetværksmøder mv. under dit studie og efter, hvis du er medlem af Kost og Ernæringsforbundet.

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Netværk for ernæringsteknologer

Netværket er for færdiguddannede- og studerende til ernæringsteknolog. I netværket bliver du opdateret på faglige nyheder, tilbud og informationer inden for din profession og faglighed.

Vi opfordrer til en aktiv og levende debat, hvor alle er velkommen til at deltage. Facebooksiden bliver løbende opdateret med nyheder fra Kost og Ernæringsforbundet og andre relevante samarbejdspartnere.

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Netværk for Ernæringsassistenter

Netværket er for færdiguddannede- og studerende til ernæringsassistent. I netværket bliver du opdateret på faglige nyheder, tilbud og informationer inden for din profession og faglighed. Vi opfordrer til en aktiv og levende debat, hvor alle er velkommen til at deltage.

Facebooksiden bliver løbende opdateret med relevante nyheder fra Kost og Ernæringsforbundet og andre relevante samarbejdspartnere.

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Jeg studerer en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Netværket ”Jeg studerer en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed” er for PBES-studerende i hele landet på tværs af alle skoler, toninger og semestre.

Facebooksiden administreres af studenterambassadørerne i Kost og Ernæringsforbundet, men der opfordres til, at alle studerende gør brug af netværket til at skabe en aktiv dialog mellem medstuderende og kommende kollegaer. For at blive en del af netværket skal du være studerende eller have færdiggjort din bachelor indenfor det seneste år.

Meld dig ind her.

Du kan kontakte vores studenterambassadører over Facebook eller via mail, som du finder under kontakt her på hjemmesiden. 

Facebooknetværk: Kost og Ernæringsfaglig Netværk - Ældreområdet Thisted Kommune

Netværket er for kost og ernæringsfaglige, der arbejder inden for ældreområdet i Thisted kommune.

Hvis du har spørgsmål til netværket, er du velkommen til at kontakte regionsformand i Nordjylland, Marian Aagaard, på maa@kost.dk.

Meld dig ind i her.

Facebooknetværk: Kostfaglig eneansvarlige i Nordjylland

Netværket er for kostfaglige eneansvarlige i Region Nordjylland. Du skal være medlem af Kost og Ernæringsforbundet for at deltage i netværket.

Der arrangeres ca. to gange årligt møder for medlemmer af netværket, som er med til at styrke den faglige dialog på tværs af regionen. Dertil kan Facebooksiden anvendes til vidensdeling og sparring.

Kontaktpersoner er Jane Andersen (bth@jammerbugt.dk) og regionsformand i region Nordjylland, Marian Aagaard (maa@kost.dk)

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Unge Netværk Nord - Kost og Ernæringsforbundet

Netværket er for medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet på 35 år og derunder, som bor eller arbejder i Region Nordjylland. Formålet med netværket er at styrke fællesskabet blandt unge medlemmer i forbundet bl.a. ved at dele og oprette nye arrangementer på en nem og effektiv måde.

Netværket er nyt, og vi opfordrer derfor til, at du deler netværket med dine unge kollegaer, så vi kan styrke det faglige fællesskab.

Meld dig ind i netværket for at blive inviteret til mange spændende arrangementer og lær dine kollegaer bedre at kende.

Meld dig ind her.

Kontaktperson for netværket er Tine Kær Pedersen, som du kan henvende dig til på mail tinekaerpedersen@gmail.com.

Facebooknetværk: Madglad- Børnemad Inspiration

Netværket er for alle, der interesserer sig for mad til børn, både privat og professionelt. I kan anvende Facebooksiden til at dele gode idéer, opskrifter, billeder, spørgsmål og mange flere ting, der har med mad og drikke til børn at gøre.

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Køkkenansatte i efterskolen

Netværket er for køkkenansatte på efterskoler. At være ansat på en efterskole indebærer langt mere end indkøb, menuplan og madlavning.

I dette netværk kan du møde køkkenansatte, du måske har mødt før på kurser, eller du kan møde nye erfarne køkkenansatte. I kan bruge netværket til at dele viden, fagstof, opskrifter og erfaringer.

Benyt netværket til at stille hurtige spørgsmål og få svar fra erfarne kollegaer fra andre efterskoler.

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Unge ernæringsfaglige i Region Syddanmark

Netværket er for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer på 35 år og derunder, der enten bor eller arbejder i Region Syddanmark.

Gruppens formål er at styrke fællesskabet hos regionens unge medlemmer i forbundet ved at gøre det muligt at dele og oprette nye, spændende, og fede arrangementer med alle, på en nem og hurtig måde.

Vi håber, at du vil støtte op om muligheden for at få et stort og engageret ungenetværk med faglig sparring og relevante arrangementer!  Meld dig ind i netværket for at blive inviteret til mange spændende arrangementer og få dig et bredt, fagligt og socialt netværk. Du kan melde dig ind her.

Hvis du har spørgsmål til netværket, er du velkommen til at kontakte Nicoline Liltorp på mail nicoline.liltorp1@gmail.com

Tværregionale netværk

Netværk - Daginstitution

Som ernæringsprofessionel i en daginstitution vil du ofte være alene om ansvaret for maden – og du har almindeligvis ingen faglige kollegaer. Derfor kan behovet for at dele dine erfaringer med ligesindede melde sig: udfordringer i institutionen, glæder og succeser, opskrifter, fif og ideer, relevante kurser osv.

Har du det sådan, kan det være en god idé at starte en netværksgruppe for ernæringsprofessionelle tilknyttet en daginstitution i kommunen, hvor I mødes et par timer med jævne mellemrum, f.eks. hver anden måned. Du har ikke ret til at få fri til et sådant møde, så du skal overbevise din leder om, at disse møder er vigtig faglig sparring for dig. Og derfor skal møderne indeholde både dagsorden og referat, så lederen kan følge med i diskussionerne.

Du skal være medlem af Kost og Ernæringsforbundet for at deltage i netværket.

Hvis du behov for sparring til et sådant netværk, kan du kontakt din lokale regionsformand, der kan oplyse dig om nuværende netværk eller hjælpe dig med at oprette et nyt.  

TR netværksgruppe for kliniske diætister

Netværket er for tillidsrepræsentanter, der arbejder som kliniske diætister. Det er et stort privilegium at være valgt til TR af sine kollegaer. Du kommer tættere på dem gennem håndteringen af svære ting og deres tillid til dig og dine evner. Du har også muligheden for at blive en del af et unikt fagligt netværk med andre TR. Det er vigtigt at dele erfaringer med andre i samme båd – både når det kommer til udfordringer og idéer.

Du skal være medlem for at deltage i netværket. Hvis du ønsker at vide mere om netværket for kliniske diætister i rollen som TR, er du velkommen til at kontakte formand for FaKD, Mette Theil på tlf. 26 85 59 78 eller mail mp@diaetist.dk

Netværk for kostkonsulenter på hospitalerne

Netværket er for kostkonsulenter, der arbejder på hospitalerne. Formålet med netværket er at mødes for at dele viden, idéer og erfaringer. Netværksmedlemmernes stillingsbeskrivelser er meget forskellige, men fælles for alle er, at de har en tværfaglig funktion, hvor de fungerer som bindeled mellem afdelinger og køkken. I netværket diskuteres aktuelle faglige udfordringer og emner, der presser sig på for netværkets medlemmer.

Netværkets medlemmer sætter selv dagsordenen for møderne. Eksempelvis kan et mødetema bestå af et oplæg med relevant fagligt input. Det kan være et netværksmedlem, der præsenterer et afsluttet projekt eller et oplæg til et interessant kursus. Derudover bidrager netværket til generel erfaringsudveksling – blandt andet kan vi lære meget af de forskellige strategier, medlemmerne i netværket anvender til at markedsføre vores faglige funktion. Netværket giver dig også mulighed for, til enhver tid, at kontakte kollegaer på landsplan og få faglig sparring.

Netværket afholder nationale møder samt regionale møder i henholdsvis Jyllandsgruppen og Sjællandsgruppen. Hvis du ønsker at høre mere om netværket, kan du kontakte din regionsformand.

Netværk for kommunale "kostfaglige konsulenter" - borgere på seniorområdet

Netværket er for dig, der arbejder som kostfaglig konsulent på seniorområdet. Det er netværkets medlemmer, der sætter dagsordenen for møderne. Et møde kan bestå af et oplæg fra et netværksmedlem, der præsenterer et afsluttet projekt eller et interessant kursus. Selvfølgelig bidrager netværket herudover med generel erfaringsudveksling – blandt andet kan vi lære meget af de forskellige strategier, medlemmerne i netværket anvender til at markedsføre vores faglige funktion.

Vi deler medlemsliste og andre relevante dokumenter via DropBox, men det får du mere info om, hvis du ønsker at være medlem.

Netværket opstod på initiativ af forbundets medlemmer og Kost og Ernæringsforbundets sekretariat i 2015. Netværket er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet og afholdes nu på skiftende matrikler af netværksmedlemmerne. 

Hvis du ønsker at høre mere om netværket, kan du kontakte kostfaglig konsulent i Fredericia Kommune Rikke Højberg Nielsen på tlf. 7211 3966 eller mail rikke.h.nielsen@fredericia.dk

Netværk i Region Hovedstaden

Ledernetværk i Region Hovedstaden

Målgruppen for netværket er ledere af køkkener på plejehjem i Region Hovedstaden. Dagsorden for netværksmøderne er, hvad deltagerne selv ønsker på dagsordenen. Fokus for møderne er sparring og gode idéer til hverdagen som leder.

Der planlægges som udgangspunkt fire møder årligt. Inden afholdelsen af møderne har deltagerne mulighed for at byde ind med punkter til dagsordenen. På netværksmøderne kan der også være oplæg udefra, som giver et andet perspektiv på rollen som leder. Der er ca. 12-14 ledere i netværket.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Eva Konradsen på 23 28 39 36 eller evako@fredensborg.dk

Kostfaglige i daginstitutioner/skoler

Målgruppen for netværket er alle medlemmer, der arbejder i daginstitutioner/skoler i region Hovedstaden. Én gang årligt inviteres alle medlemmer, som indgår i målgruppen til netværksmøde. Mødet afholdes typisk i forbundets lokaler med afholdelse i november. Mødet strækker sig over en eftermiddag, hvor der inviteres en aktuel oplægsholder samt et indslag om vigtigheden af at have en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Formålet med netværksmødet er inspiration og muligheden for, at medlemmerne kan netværke med hinanden.

Netværket er eksklusivt for medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet. 

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Marianne Vilsbøll Jacobsen på tlf. 26 20 25 73 eller mail mja@kost.dk.

TR-netværk for TR i daginstitutioner/skoler

Netværket er for alle tillidsrepræsentanter på daginstitutioner og skoler i Region Hovedstaden. Der afholdes netværksmøde to gange årligt. Forhandlingsafdelingen i Kost og Ernæringsforbundet underviser ca. to timer om et ønsket emne fra medlemmerne med plads til spørgsmål og sparring.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Marianne Vilsbøll Jacobsen på tlf. 26 20 25 73 eller mail mja@kost.dk.

Netværk for TR/TRS/AMIR regionalt ansat

Netværket er for alle tillidsrepræsentanter på regionale arbejdspladser i Region Hovedstaden. Der afholdes netværksmøde en til to gange årligt. Forhandlingsafdelingen i Kost og Ernæringsforbundet underviser ca. to timer om et ønsket emne fra medlemmerne med plads til spørgsmål og sparring.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Marianne Vilsbøll Jacobsen på tlf. 26 20 25 73 eller mail mja@kost.dk.

TRAM konference for alle TR/TRS/AMIR

TRAM-udvalget i Region Hovedstaden inviterer én gang årligt alle TR/TRS/AMIR til konference. Det er en hel dag med oplægsholder som kan bruges i arbejdet som tillidsvalgt. Det er i efteråret og afholdes i Forbundet

Netværk for praktikansvarlige

Netværket er opstået efter ønske fra de regionalt ansatte praktikansvarlige, så de kan sparre omkring ernæringsassistent uddannelsen. Hvis du ønsker at vide mere om netværket, kan du kontakte Torben Kold Sørensen på mail sorensen.torben@gmail.com 

Netværk i Region Sjælland

Netværk for kostfaglige i daginstitutioner

Målgruppen for netværket er kostfaglige eneansvarlige på børneområdet i Roskilde kommune. Tillidsmænd for de kostfaglige på børneområdet i Roskilde indkalder og afholder netværksmøder ved behov. Regionsformanden deltager, hvis det ønskes.

Hvis du vil høre mere om netværket, kan du kontakte netværksansvarlig, Lise Pfeiffer Hacke, 3058 9561, lise.hacke@gmail.com eller Anja Lykke Lind, 2618 8374, anjalykkelind@hotmail.com 

Netværk for TR, TR sup, AMIR

Målgruppen for netværket er tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantssuppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter. TRAM udvalget er ansvarlig for netværket. Netværket er eksklusivt for medlemmer. 

Temaet for netværksmøderne er relevante for opgaverne som TR eller AMiR. Afholdelsen af netværksmøder annonceres på hjemmesiden. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionsformand Rikke Kristensen på 23378507 eller rik@kost.dk

Netværk for ledere i Region Sjælland

Målgruppen for netværket er kostfaglige ledere. Netværket er et forum for ledere til at støtte hinanden i de udfordringer, man kan have som leder. Generelt er der på forhånd sat et emne for dagen, som deltagerne vælger i fællesskab. Netværket er eksklusivt for medlemmer.

 Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionsformand Rikke Kristensen på 23378507 eller rik@kost.dk

Netværk i Region Syddanmark

Netværk for TR og TR-suppleanter inddelt i kommuner

Netværket er for tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantssuppleanter, der arbejder i Region Syddanmark. Netværksmøderne er samlet for ca. tre kommuner ad gangen. Formålet er at dele erfaring i rollen som tillidsrepræsentant.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsfor-mand, Jytte Lybech, på tlf. 2257 6059 eller mail jyl@kost.dk.

Ungeudvalg i Region Syddanmark

Ungeudvalget er en gruppe af engagerede unge, der er nedsat under regionsbestyrelsen i Region Syddanmark. Ungeudvalget afholder aktiviteter for unge ernæringsprofessionelle (35 år eller derunder) i Region Syddanmark. Aktiviteterne har til formål at introducere forbundets unge medlemmer i Region Syddanmark for hinanden og skabe et socialt og fagligt sammenhold.

Hvis du ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig, Mathias Aricó på mail math494j@gmail.com.

Netværk for ledere i den jyske del af Region Syddanmark

Netværket er for ledere i den jyske del af Region Syddanmark. Der findes et andet separat netværk for ledere på Fyn.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte tovholder for netværket, Sandra Møller Juhl på mail sandramoellerjuhl@gmail.com.

Netværk for TR og TR-suppleanter i regionen

Netværket er for tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantssuppleanter, der arbejder i Region Syddanmark. Der er en ambition om at afholde et netværksmøde på tværs af hele regionen.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsfor-mand, Jytte Lybech, på tlf. 2257 6059 eller mail jyl@kost.dk. 

Netværk for ansatte i dysfagiproducerende køkkener

Det nyopstartede netværk for ansatte i dysfagiproducerende køkkener er et netværk med fokus på dysfagidiæt, hvor medlemmerne har mulighed for at sparre og idéudveksle med hinanden. Netværksmødet bliver afholdt én gang årligt med indkaldelse fra regionsformanden.

Ved første netværksmøde var fremmødet stort, og fokus var på at udveksle erfaring om, hvordan andre køkkener producerer dysfagidiæt. Derudover var der et oplæg om omlægning af varmholddig dysfagi kost til frossen mad.

Hvis du ønsker at høre mere om netværket, er du velkommen til at skrive til regionsformand Jytte Lybech, på tlf. 2257 6059 eller mail jyl@kost.dk

Netværk i Region Midtjylland

Netværk TR Århus kommune sundhed og Omsorg

Netværket er for alle tillidsrepræsentanter i Århus, der er ansat i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO).

Medlemmerne af netværket samles ca. fem gange om året. Formålet er at inspirere hinanden i lønforhandling, det daglige arbejde som TR og ikke mindst de udfordringer, man kan have som TR.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Iben Lene Hansen på tlf. 21265260 eller mail ibha@aarhus.dk.

Netværk daginstitutionerne Århus kommune

Netværket er for dig, der arbejder inden for børn- og ungeområdet i Århus Kommune, herunder på skoler og daginstitutioner. Det inkluderer både medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet samt medlemmer af FOA. Netværket mødes efter behov.

Formålet med netværket er at give mulighed for at erfaringsudveksle og idéudvikle i et fagligt fællesskab. Har du spørgsmål til netværket, eller ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte Karin Thøgersen på tlf. 20921973 eller mail ka-rithoe@aarhus.dk.

Netværk daginstitutionerne Viborg

Netværket er for ansatte i daginstitutioner i Viborg. Der afholdes netværksmøder 3-4 gange om året. Formålet med netværket er at samles om erfaringsudveksling og idéudvikling til nye tiltag inden for daginstitutionsområdet.

Har du lyst til at høre mere om netværket, kan du kontakte netværksansvarlig, Dorte Jæger Hansen, på tlf. 20861304 eller mail djh@bygmarksvej.dk.

Netværk Randers kommune alle TR og AMiR på børn- og ældreområdet

Netværket er for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der er ansat i Randers kommune. Tovholder, Birgitte Frank, indkalder til netværksmøder, hvor der drøftes tiltag i Randers kommune vedrørende løn, arbejdsmiljø og på et mere generelt plan, hvad der rører sig indenfor fagfeltet i Randers kommune.

Formålet med netværket er at være opdateret på den nyeste viden samt diskutere udfordringer og muligheder indenfor denne udvikling. Du er velkommen til at kontakte tovholder, Birgitte Frank, på tlf. 22333326 eller mail birgit-te.frank@randers.dk, hvis du har spørgsmål til netværket.

Netværk for TR på sygehusene

Netværket er for alle tillidsrepræsentanter, der arbejder på sygehuse i Region Midtjylland. Der indkaldes til netværksmøde 2-3 gange om året, som både kan være et fysisk eller virtuelt møde. Formålet med netværket er at dele erfaringer med andre tillidsrepræsentanter, herunder at sparre med hinanden om de udfordringer, der kan følge med posten som tillidsrepræsentant.

Har du lyst til at høre mere om netværket, kan du kontakte regionsformand, Jette Nielsen, på tlf. 2337 9084 eller mail jni@kost.dk.

Netværk for TR og AMiR i hele regionen

Netværket er for alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Region Midtjylland. Der indkaldes af netværkets udvalg (TRAM udvalget) til møder og temadage løbende, som skal udstyre medlemmerne af netværket til at agere mere sikkert i rollen som TR eller AMIR. Ligeledes har man i netværksmøderne mulighed for at sparre med hinanden, hvor både positive erfaringer og udfordringer kan være en fordel at vende med hinanden.

Har du lyst til at høre mere om netværket, kan du kontakte tovholder, Annemette Vestergaard Jakobsen, på tlf. 20 66 96 76 eller mail annemettevestergaard.jakobsen@silkeborg.dk.

Netværk i Region Nordjylland

Ungeudvalg

Ungeudvalget er en gruppe, der er nedsat under regionsbestyrelsen i Region Nordjylland. Ungeudvalget afholder aktiviteter for unge ernæringsprofessionelle (35 år eller derunder) i Region Nordjylland. Aktiviteterne har til formål at introducere de unge ernæringsprofessionelle for hinanden og skabe et fagligt sammenhold.

Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig, Ida Ørholm, på mailadressen idaor-holm@hotmail.com.

TRAM-udvalg (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter)

TRAM udvalget er ansvarlig for at skabe et netværk for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Region Nordjylland. De afholder derfor ca. to gange årligt et fælles arrangement, hvor alle TR, TR-sup og AMiR er inviteret. Netværket er eksklusivt for medlemmer.

Der er tilknyttet en Facebookgruppe til netværket, som du er velkommen til at melde dig ind i. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte tovholder Mette B. Lohse på tlf. 40 41 66 92 eller mail m.lohse@rn.dk

Aktivitetsudvalg (Nord/Syd/Øst/Vest)

Region Nordjylland har fire aktivitetsudvalg, der har til formål at skabe et netværk for ernæringsprofessionelle gennem faglige og sociale arrangementer.

Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Nord, er velkommen til at kontakte Mette Brogaard Lohse på tlf. 40 41 66 92 eller mail m.lohse@rn.dk.

Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Syd, er du velkommen til at kontakte Jane Kristensen på tlf. 23 27 99 eller mail jane-kristensen@sol.dk.

Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Øst, er du velkommen til at kontakte Gitte Vangsø på tlf. 61 33 14 30 eller mail GV-forsyning@aalborg.dk.

Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Vest, er du velkommen til at kontakte regionsformand Marian Aagaard på tlf. 21 34 20 63 eller mail maa@kost.dk.

 

ØkoNord

ØkoNord er et netværk, der har til formål at dele erfaringer og viden fra produktionskøkkener. Netværket består af ca. 30 medlemmer.

Det kræver, at man ansøger om at blive medlem, og det er de ansvarlige for netværket, der vurderer, om man kan optages i netværket. I netværket er der fokus på at repræsentere så mange forskellige typer af produktionskøkkener som muligt, så der kan deles mest mulig erfaring på tværs af forskellige køkkener.

Hvis du ønsker at vide mere om netværket, er du velkommen til at kontakte de netværksansvarlige Marian Aagaard på tlf. 21 34 20 63 eller mail maa@kost.dk, Torben Blok på tlf. 45 29 61 69 34 eller mail tob@okologi.dk eller Anders Bo på tlf. 2551 0153 eller mail abo@abaa.dk.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.