Netværk

Faglige netværk

I Kost og Ernæringsforbundet har vi mange forskellige netværk. Du kan bruge netværkene til at udveksle erfaringer, udfordre og udvikle hinanden, dele bekymringer og begejstring og mange flere ting. Vi opfordrer derfor til, at du undersøger, hvilke netværk der kunne være interessante og relevante for dig at deltage i. 

Netværk kommer både i uformel og formel form. Kontakt derfor din regionsformand, som kan fortælle dig mere om de regionale netværk, der er relevante for dig. Regionsformanden kan også hjælpe med at oprette nye netværk.

 

Netværk på Facebook

Kost og Ernæringsforbundet på Facebook

Forbundet har sin egen Facebookside, hvor du kan blive opdateret på aktuelle faglige nyheder og politiske mærkesager. Facebooksiden er for alle, der arbejder som ernæringsfaglige, eller har en interesse i at følge med i forbundets politiske og faglige opdateringer. Vi opfordrer til en aktiv, sober og levende debat, hvor alle er velkommen til at deltage.

Hvis du har spørgsmål til Facebooksiden, er du velkommen til at skrive til os direkte på mail eller over Facebook. 

Følg med her.

Facebooknetværk: Netværk for professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Netværket er for professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der arbejder med mad, måltider og ernæring, sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering, mm.

I netværket bliver du opdateret på faglige nyheder, tilbud og informationer indenfor din profession og faglighed. Vi håber på, at vi i netværket kan skabe en aktiv dialog med sparring, idéudveksling og sammenhold inden for professionen.

Når du tilmelder dig netværket, bliver du automatisk inviteret til faglige arrangementer, PBES karrierenetværksmøder mv. under dit studie og efter, hvis du er medlem af Kost og Ernæringsforbundet.

Meld dig ind her.

Facebooknetværk: Netværk for ernæringsteknologer

Netværket er for færdiguddannede- og studerende til ernæringsteknolog. I netværket bliver du opdateret på faglige nyheder, tilbud og informationer inden for din profession og faglighed.

Vi opfordrer til en aktiv og levende debat, hvor alle er velkommen til at deltage. Facebooksiden bliver løbende opdateret med nyheder fra Kost og Ernæringsforbundet og andre relevante samarbejdspartnere.

Meld dig ind her.

  Facebooknetværk: Netværk for Ernæringsassistenter

  Netværket er for færdiguddannede- og studerende til ernæringsassistent. I netværket bliver du opdateret på faglige nyheder, tilbud og informationer inden for din profession og faglighed. Vi opfordrer til en aktiv og levende debat, hvor alle er velkommen til at deltage.

  Facebooksiden bliver løbende opdateret med relevante nyheder fra Kost og Ernæringsforbundet og andre relevante samarbejdspartnere.

  Meld dig ind her.

  Facebooknetværk: Jeg studerer en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

  Netværket ”Jeg studerer en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed” er for PBES-studerende i hele landet på tværs af alle skoler, toninger og semestre.

  Facebooksiden administreres af studenterambassadørerne i Kost og Ernæringsforbundet, men der opfordres til, at alle studerende gør brug af netværket til at skabe en aktiv dialog mellem medstuderende og kommende kollegaer. For at blive en del af netværket skal du være studerende eller have færdiggjort din bachelor indenfor det seneste år.

  Meld dig ind her.

  Du kan kontakte vores studenterambassadører over Facebook eller via mail, som du finder under kontakt her på hjemmesiden. 

  Facebooknetværk: Kost og Ernæringsfaglig Netværk - Ældreområdet Thisted Kommune

  Netværket er for kost og ernæringsfaglige, der arbejder inden for ældreområdet i Thisted kommune.

  Hvis du har spørgsmål til netværket, er du velkommen til at kontakte regionsformand i Nordjylland, Marian Aagaard, på maa@kost.dk.

  Meld dig ind i her.

  Facebooknetværk: Kostfaglig eneansvarlige i Nordjylland

  Netværket er for kostfaglige eneansvarlige i Region Nordjylland. Du skal være medlem af Kost og Ernæringsforbundet for at deltage i netværket.

  Der arrangeres ca. to gange årligt møder for medlemmer af netværket, som er med til at styrke den faglige dialog på tværs af regionen. Dertil kan Facebooksiden anvendes til vidensdeling og sparring.

  Kontaktpersoner er Jane Andersen (bth@jammerbugt.dk) og regionsformand i region Nordjylland, Marian Aagaard (maa@kost.dk)

  Meld dig ind her.

  Facebooknetværk: Unge Netværk Nord - Kost og Ernæringsforbundet

  Netværket er for medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet på 35 år og derunder, som bor eller arbejder i Region Nordjylland. Formålet med netværket er at styrke fællesskabet blandt unge medlemmer i forbundet bl.a. ved at dele og oprette nye arrangementer på en nem og effektiv måde.

  Netværket er nyt, og vi opfordrer derfor til, at du deler netværket med dine unge kollegaer, så vi kan styrke det faglige fællesskab.

  Meld dig ind i netværket for at blive inviteret til mange spændende arrangementer og lær dine kollegaer bedre at kende.

  Meld dig ind her.

  Kontaktperson for netværket er Tine Kær Pedersen, som du kan henvende dig til på mail tinekaerpedersen@gmail.com.

  Facebooknetværk: Madglad- Børnemad Inspiration

  Netværket er for alle, der interesserer sig for mad til børn, både privat og professionelt. I kan anvende Facebooksiden til at dele gode idéer, opskrifter, billeder, spørgsmål og mange flere ting, der har med mad og drikke til børn at gøre.

  Meld dig ind her.

  Facebooknetværk: Køkkenansatte i efterskolen

  Netværket er for køkkenansatte på efterskoler. At være ansat på en efterskole indebærer langt mere end indkøb, menuplan og madlavning.

  I dette netværk kan du møde køkkenansatte, du måske har mødt før på kurser, eller du kan møde nye erfarne køkkenansatte. I kan bruge netværket til at dele viden, fagstof, opskrifter og erfaringer.

  Benyt netværket til at stille hurtige spørgsmål og få svar fra erfarne kollegaer fra andre efterskoler.

  Meld dig ind her.

  Netværk i Region Hovedstaden

  Ledernetværk i Region Hovedstaden

  Målgruppen for netværket er ledere af køkkener på plejehjem i Region Hovedstaden. Dagsorden for netværksmøderne er, hvad deltagerne selv ønsker på dagsordenen. Fokus for møderne er sparring og gode idéer til hverdagen som leder.

  Der planlægges som udgangspunkt fire møder årligt. Inden afholdelsen af møderne har deltagerne mulighed for at byde ind med punkter til dagsordenen. På netværksmøderne kan der også være oplæg udefra, som giver et andet perspektiv på rollen som leder. Der er ca. 12-14 ledere i hvert netværk.

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Morten Seerup på tlf. nr. 31 63 66 47 eller mail ms@kost.dk. 

  Kostfaglige i daginstitutioner/skoler

  Målgruppen for netværket er alle medlemmer, der arbejder i daginstitutioner/skoler i region Hovedstaden. Én gang årligt inviteres alle medlemmer, som indgår i målgruppen til netværksmøde. Mødet afholdes typisk i forbundets lokaler med afholdelse i november. Mødet strækker sig over en eftermiddag, hvor der inviteres en aktuel oplægsholder samt et indslag om vigtigheden af at have en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Formålet med netværksmødet er inspiration og muligheden for, at medlemmerne kan netværke med hinanden.

  Netværket er eksklusivt for medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet. 

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Marianne Vilsbøll Jacobsen på tlf. 26 20 25 73 eller mail mja@kost.dk.

  TR-netværk for TR i daginstitutioner/skoler

  Netværket er for alle tillidsrepræsentanter på daginstitutioner og skoler i Region Hovedstaden. Der afholdes netværksmøde to gange årligt. Forhandlingsafdelingen i Kost og Ernæringsforbundet underviser ca. to timer om et ønsket emne fra medlemmerne med plads til spørgsmål og sparring.

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Marianne Vilsbøll Jacobsen på tlf. 26 20 25 73 eller mail mja@kost.dk.

  Netværk for TR/TRS/AMIR regionalt ansat

  Netværket er for alle tillidsrepræsentanter på regionale arbejdspladser i Region Hovedstaden. Der afholdes netværksmøde en til to gange årligt. Forhandlingsafdelingen i Kost og Ernæringsforbundet underviser ca. to timer om et ønsket emne fra medlemmerne med plads til spørgsmål og sparring.

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Marianne Vilsbøll Jacobsen på tlf. 26 20 25 73 eller mail mja@kost.dk.

  TRAM konference for alle TR/TRS/AMIR

  TRAM-udvalget i Region Hovedstaden inviterer én gang årligt alle TR/TRS/AMIR til konference. Det er en hel dag med oplægsholder som kan bruges i arbejdet som tillidsvalgt. Det er i efteråret og afholdes i Forbundet

  Netværk for praktikansvarlige

  Netværket er opstået efter ønske fra de regionalt ansatte praktikansvarlige, så de kan sparre omkring ernæringsassistent uddannelsen. Hvis du ønsker at vide mere om netværket, kan du kontakte Torben Kold Sørensen på mail sorensen.torben@gmail.com 

  Netværk i Region Sjælland

  Netværk for kostfaglige i daginstitutioner

  Målgruppen for netværket er kostfaglige eneansvarlige på børneområdet i Roskilde kommune. Tillidsmænd for de kostfaglige på børneområdet i Roskilde indkalder og afholder netværksmøder ved behov. Regionsformanden deltager, hvis det ønskes.

  Hvis du vil høre mere om netværket, kan du kontakte netværksansvarlig, Karen Marie Bøjer på +4546314889 eller karenmbr@jubii.dk 

  Netværk for TR, TR sup, AMIR

  Målgruppen for netværket er tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantssuppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter. TRAM udvalget er ansvarlig for netværket. Netværket er eksklusivt for medlemmer. 

  Temaet for netværksmøderne er relevante for opgaverne som TR eller AMiR. Afholdelsen af netværksmøder annonceres på hjemmesiden. 

  Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionsformand Rikke Kristensen på 23378507 eller rik@kost.dk

  Netværk for ledere i Region Sjælland

  Målgruppen for netværket er kostfaglige ledere. Netværket er et forum for ledere til at støtte hinanden i de udfordringer, man kan have som leder. Generelt er der på forhånd sat et emne for dagen, som deltagerne vælger i fællesskab. Netværket er eksklusivt for medlemmer.

   Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionsformand Rikke Kristensen på 23378507 eller rik@kost.dk

  Netværk i Region Syddanmark

  Netværk for ledere i den Jyske del af region Syddanmark

  Netværket er for ledere i den jyske del af Region Syddanmark. Der findes et andet separat netværk for ledere i på Fyn.

  Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte regionsformand, Jytte Lybech på tlf. 2257 6059 eller mail jyl@kost.dk

  Netværk i Region Midtjylland

  Netværk TR Århus kommune sundhed og Omsorg

  Netværket er for alle tillidsrepræsentanter i Århus, der er ansat i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO).

  Medlemmerne af netværket samles ca. fem gange om året. Formålet er at inspirere hinanden i lønforhandling, det daglige arbejde som TR og ikke mindst de udfordringer, man kan have som TR.

  Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Iben Lene Hansen på tlf. 21265260 eller mail ibha@aarhus.dk.

  Netværk daginstitutionerne Århus kommune

  Netværket er for dig, der arbejder inden for børn- og ungeområdet i Århus Kommune, herunder på skoler og daginstitutioner. Det inkluderer både medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet samt medlemmer af FOA. Netværket mødes efter behov.

  Formålet med netværket er at give mulighed for at erfaringsudveksle og idéudvikle i et fagligt fællesskab. Har du spørgsmål til netværket, eller ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte Karin Thøgersen på tlf. 20921973 eller mail ka-rithoe@aarhus.dk.

  Netværk daginstitutionerne Viborg

  Netværket er for ansatte i daginstitutioner i Viborg. Der afholdes netværksmøder 3-4 gange om året. Formålet med netværket er at samles om erfaringsudveksling og idéudvikling til nye tiltag inden for daginstitutionsområdet.

  Har du lyst til at høre mere om netværket, kan du kontakte netværksansvarlig, Dorte Jæger Hansen, på tlf. 20861304 eller mail djh@bygmarksvej.dk.

  Netværk Randers kommune alle TR og AMiR på børn- og ældreområdet

  Netværket er for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der er ansat i Randers kommune. Tovholder, Birgitte Frank, indkalder til netværksmøder, hvor der drøftes tiltag i Randers kommune vedrørende løn, arbejdsmiljø og på et mere generelt plan, hvad der rører sig indenfor fagfeltet i Randers kommune.

  Formålet med netværket er at være opdateret på den nyeste viden samt diskutere udfordringer og muligheder indenfor denne udvikling. Du er velkommen til at kontakte tovholder, Birgitte Frank, på tlf. 22333326 eller mail birgit-te.frank@randers.dk, hvis du har spørgsmål til netværket.

  Netværk for TR på sygehusene

  Netværket er for alle tillidsrepræsentanter, der arbejder på sygehuse i Region Midtjylland. Der indkaldes til netværksmøde 2-3 gange om året, som både kan være et fysisk eller virtuelt møde. Formålet med netværket er at dele erfaringer med andre tillidsrepræsentanter, herunder at sparre med hinanden om de udfordringer, der kan følge med posten som tillidsrepræsentant.

  Har du lyst til at høre mere om netværket, kan du kontakte regionsformand, Jette Nielsen, på tlf. 2337 9084 eller mail jni@kost.dk.

  Netværk for TR og AMiR i hele regionen

  Netværket er for alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Region Midtjylland. Der indkaldes af netværkets udvalg (TRAM udvalget) til møder og temadage løbende, som skal udstyre medlemmerne af netværket til at agere mere sikkert i rollen som TR eller AMIR. Ligeledes har man i netværksmøderne mulighed for at sparre med hinanden, hvor både positive erfaringer og udfordringer kan være en fordel at vende med hinanden.

  Har du lyst til at høre mere om netværket, kan du kontakte tovholder, Annemette Vestergaard Jakobsen, på tlf. 20 66 96 76 eller mail annemettevestergaard.jakobsen@silkeborg.dk.

  Netværk i Region Nordjylland

  Ungeudvalg

  Ungeudvalget er en gruppe, der er nedsat under regionsbestyrelsen i Region Nordjylland. Ungeudvalget afholder aktiviteter for unge ernæringsprofessionelle (35 år eller derunder) i Region Nordjylland. Aktiviteterne har til formål at introducere de unge ernæringsprofessionelle for hinanden og skabe et fagligt sammenhold.

  Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig, Ida Ørholm, på mailadressen idaor-holm@hotmail.com.

  TRAM-udvalg (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter)

  TRAM udvalget er ansvarlig for at skabe et netværk for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Region Nordjylland. De afholder derfor ca. to gange årligt et fælles arrangement, hvor alle TR, TR-sup og AMiR er inviteret. Netværket er eksklusivt for medlemmer.

  Der er tilknyttet en Facebookgruppe til netværket, som du er velkommen til at melde dig ind i. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte tovholder Mette B. Lohse på tlf. 40 41 66 92 eller mail m.lohse@rn.dk

  Aktivitetsudvalg (Nord/Syd/Øst/Vest)

  Region Nordjylland har fire aktivitetsudvalg, der har til formål at skabe et netværk for ernæringsprofessionelle gennem faglige og sociale arrangementer.

  Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Nord, er velkommen til at kontakte Mette Brogaard Lohse på tlf. 40 41 66 92 eller mail m.lohse@rn.dk.

  Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Syd, er du velkommen til at kontakte Jane Kristensen på tlf. 23 27 99 eller mail jane-kristensen@sol.dk.

  Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Øst, er du velkommen til at kontakte Gitte Vangsø på tlf. 61 33 14 30 eller mail GV-forsyning@aalborg.dk.

  Hvis du ønsker at vide mere om aktivitetsudvalget i Vest, er du velkommen til at kontakte regionsformand Marian Aagaard på tlf. 21 34 20 63 eller mail maa@kost.dk.

   

  ØkoNord

  ØkoNord er et netværk, der har til formål at dele erfaringer og viden fra produktionskøkkener. Netværket består af ca. 30 medlemmer.

  Det kræver, at man ansøger om at blive medlem, og det er de ansvarlige for netværket, der vurderer, om man kan optages i netværket. I netværket er der fokus på at repræsentere så mange forskellige typer af produktionskøkkener som muligt, så der kan deles mest mulig erfaring på tværs af forskellige køkkener.

  Hvis du ønsker at vide mere om netværket, er du velkommen til at kontakte de netværksansvarlige Marian Aagaard på tlf. 21 34 20 63 eller mail maa@kost.dk, Torben Blok på tlf. 45 29 61 69 34 eller mail tob@okologi.dk eller Anders Bo på tlf. 2551 0153 eller mail abo@abaa.dk.

  Har du spørgsmål?

  Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

  Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

  phone_callbackFå et opkald
  Eller

  phone31 63 66 00

  mailpost@kost.dk

  mail sikkermail@kost.dk