Ansættelsesvilkår

Lederrådgivning

Kost og Ernæringsforbundet er din sparringspartner som leder, når det gælder din løn og ansættelse, dine konkrete ledelsesudfordringer og din egen kompetence- og karriereudvikling.

Som leder har du et stort ansvar for, at visioner, strategier, ressourcer, kvalitet og praksis går op i en højere enhed i en ofte presset hverdag. Og du skal navigere i oprørte vande med modsatrettede krav og forventninger fra politikere, medarbejdere og brugere. I Kost og Ernæringsforbundet kan du få sparring og rådgivning inden for følgende områder:

 

Kost- og ernæringsfaglig ledelse
 • Kost- og ernæringsfaglig rådgivning: hygiejne og ernæring, anbefalinger
 • Love og regler i forbindelse med professionel forplejning
 • Mad- og måltidsudvikling: koncepter, processer, den gode hverdagsmad, brugerinvolvering, branding/markedsføring
 • Udarbejdelse af mad- og måltidspolitik + gode eksempler
 • Styring af kvalitetsarbejde- og udvikling, bl.a. IKAS, LEAN og kulinarisk egenkontrol
 • Kost- og ernæringsfaglige forsknings- og udviklingsprojekter: planlægning, deltagelse, resultater, rapporter, seminarer osv.
 • Drift, økonomi og normeringsforhold
 • Studerende og praktik
 • Elever og aftaler
Ledelse generelt
 • Forandringer, omlægning og/eller sammenlægning af køkkener
 • Udbud, offentlig-privat samarbejde, selskabsdannelse
 • Tværfagligt samarbejde, internt og eksternt
 • Personaleledelse: kompetenceudvikling, teamledelse, ledelse af ledere
 • Strategisk ledelse ift. kommunikation med forvaltningschefer og politikere
 • Arbejdsmiljø, APV, trivsel, stress og sygefravær
Lederrollen og personlig udvikling
 • Karriereudvikling og lederuddannelser
 • Ledernetværk
Lønforhandling for ledere
 • Sparrring ved egne lønforhandlinger

Vores rådgiverteam

Morten Seerup, chefkonsulent. Rådgiver bl.a. om generel ledelse, strategisk ledelse, forandringsledelse, lederudvikling, karriereudvikling, lederuddannelse, ledernetværk og lederroller.
Tlf. 3163 6647
Mail: ms@kost.dk

Har du brug for sparring i forbindelse med din egen lønforhandling eller nyansættelse rettes henvendelse til sekretær Christina Wilken for booking af telefonmøde med konsulent. Tlf. 3163 6635 Mail: cwi@kost.dk

Det kan du få rådgivning om

 • Kost- og ernæringsfaglig ledelse
 • Ledelse generelt
 • Lederroller og personlig lederudvikling
 • Lønforhandling for ledere

Særligt om dine egne ansættelsesvilkår

Hvis du har spørgsmål om dine egne ansættelsesvilkår (f.eks. hvis du er blevet afskediget, indkaldt til tjenestelig samtale, skal underskrive en ny ansættelseskontrakt el.lign.), så kontakt forbundets jurister på tlf. 3163 6600

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.