Køkken

Arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at du trives i et sundt og godt arbejdsmiljø. Det skal være rart at gå på arbejde. Både du og din arbejdsgiver har et fælles ansvar for at sikre, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er sundt og sikker.

Arbejdsmiljø handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø kan fx være arbejdspladsens indretning, hvordan arbejdet planlægges og udføres, hvileperioder og fridøgn. Mange medlemmer i Kost og Ernæringsforbundet er udsat for en eller flere fysiske og ergonomiske belastninger i arbejdet, fx overbelastning og nedslidning af muskler og led.


Det psykiske arbejdsmiljø handler overordnet om atmosfæren på arbejdspladsen, og hvordan medarbejderne trives. I den mere alvorlige ende indgår mobning, sexchikane, vold og trusler på arbejdspladsen som elementer, der medvirker til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Særligt når du arbejder i et køkken, er du udsat for flere forskellige belastende påvirkninger i arbejdsmiljøet. Det gælder både fysiske, psykiske og kemiske påvirkninger, der kan skade dit helbred og arbejdsevne. Tempoet kan være højt, og det slider på både fysikken og humøret. 

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar

Det er arbejdsgiver, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. Både det fysiske og det psykiske skal være sundt og sikkert. Du har dog også et medansvar. Din egen indsats og opmærksomhed på dine arbejdsmiljøforhold er vigtig for at få succes med arbejdsmiljøarbejdet. et er dig, der kan fortælle arbejdsmiljøorganisationen og forbundet, hvor problemerne er, og hvilke løsninger, der virker i praksis.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

De ansatte har pligt og ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

For medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet er valget først gyldigt, når forbundet har godkendt valget og meddelt det til arbejdsgiveren. Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du derfor hurtigst muligt anmelde valget til Kost og Ernæringsforbundet. Tryk på læs mere.

Læs mere
Arbejdsskade

Kommer du ud for en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde skaden. Som medlem af Kost og Ernæringsforbundet kan du altid få hjælp, hvis du kommer til skade på dit arbejde eller hvis du bliver syg af at arbejde. Ring til forhandlingsafdelingen på 3163 6600, hvis du har brug for hjælp.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

En arbejdsmiljørepræsentant er de ansattes ambassadør over for ledelsen i spørgsmål om arbejdsmiljøforhold. Det er derfor et vigtigt tillidshverv, som sikrer bedre og mere sikre forhold for alle ansatte.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

De ansatte har pligt og ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

For medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet er valget først gyldigt, når forbundet har godkendt valget og meddelt det til arbejdsgiveren. Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du derfor hurtigst muligt anmelde valget til Kost og Ernæringsforbundet. Det gør du her

En arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet efter reglerne for tillidsrepræsentanter.

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er blandt andet:

  • At være med til at kontrollere arbejdsmiljøet i hverdagen.
  • Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV)
  • Deltage i beslutningerne, når ændringer på arbejdspladsen kan få indflydelse på arbejdsmiljøet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside om Arbejdsmiljøorganisations opgaver mv.

Arbejdsmiljørådgivere

Arbejdsmedicinsk klinik

Hver region har en arbejdsmedicinsk klinik, som ligger på sygehusene. Her er man specialister i at undersøge arbejdsbetingede sygdomme, og om der er en sammenhæng mellem arbejdspladsens arbejdsmiljø og den ansattes fysiske eller psykiske belastninger. De arbejdsmedicinske klinikker yder også rådgivning i forbindelse med arbejdsskadesager, revalidering eller førtidspension.

Kontakt til din lokale arbejdsmedicinske klinik kan ske gennem henvisning fra din læge (og evt. gennem Kost og Ernæringsforbundet) https://amid.dk/om-os/om-aktoererne-paa-arbejdsmiljoeomraadet/arbejdsmedicinske-klinikker/

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kan komme på uanmeldt besøg, og kan ligeledes kontaktes anonymt.
Er der forhold i køkkenet, hvor arbejdsmiljøloven overtrædes, kan AT give påbud eller vejledninger.

Det kan fx dreje sig om tunge løft, dårlig rumindretning, dårlige ventilationsforhold, manglende afskærmning af maskiner – fx pålægsmaskiner, glatte gulve eller problemer med det psykiske arbejdsmiljø mm. https://at.dk/

Arbejdsmiljøtjenesten

Kommuner og regioner kan dog også selv have en arbejdsmiljøtjeneste, der kan yde konsulentbistand til institutioner og afdelinger. Arbejdstilsynet kan stille krav om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvis de giver et rådgivningspåbud.

En liste over de godkendte og autoriserede arbejdsmiljørådgivere kan finde her. https://at.dk/tilsyn/efter-tilsynsbesoeget/find-en-arbejdsmiljoeraadgiver/

 

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er blandt andet:

  • At være med til at kontrollere arbejdsmiljøet i hverdagen.
  • Udarbejde arbejdspladsvurdering (APV)
  • Deltage i beslutningerne, når ændringer på arbejdspladsen kan få indflydelse på arbejdsmiljøet.

Link til https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisation/

Fødevareregionen

Nogen gange kan der være overlap mellem krav til henholdsvis køkkenets arbejdsmiljø- og hygiejneforhold.

I de tilfælde vil det derfor være en god idé, at indhente supplerende råd og vejledning fra de lokale fødevareregioner. Det kan fx dreje sig om ventilationsforhold eller gulvproblemer, hvor køkkenet ikke lever op til lovkravene omkring køkkenets hygiejne. Det samme gælder uhensigtsmæssig indretning af produktionslokaler og anvendelse af såvel gammelt som nyt produktionsudstyr, der kan give problemer med overholdelse af køkkenets egenkontrolprogram. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx

Nysgerrig på mere?

Læs mere om dit arbejdsmiljø

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.