Kost, ernæring og sundhed

Valg og anmeldelse af TR, TR-suppleant eller medarbejderrepræsentant

Arbejdspladser med fem ansatte eller flere har ret til at vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant pr. overenskomstgruppe.

På valg og afstemningen

På enhver arbejdsplads kan der vælges en tillidsrepræsentant per overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst fem medarbejdere. Ved overenskomstgruppe forstås personale ansat i henhold til samme overenskomst. Ved medarbejdere forstås både fuldtids- og deltidsansatte. Ansættelsesgraden betyder i den sammenhæng intet. Ledere med indstillings- og beslutningskompetence i forhold til personale og budgetter er ikke valgbare som tillidsrepræsentanter for medlemmer af ledelsesgruppen, man har ledelsesansvar for.

Alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten kan stemme ved valg af tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant. Det gælder som et alment princip, at alle stemmeberettigede er gjort opmærksom på valget og har fået lejlighed til at øve indflydelse på opstillingen af kandidater.

Kun medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet kan anerkendes som tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant.

To år ad gangen

Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at tillidsrepræsentanten vælges for mindst to år ad gangen. Fratræder tillidsrepræsentanten, før de to år er gået, indtræder suppleanten. Er der ikke en suppleant, skal der holdes et nyt valg.

OBS! Valget er først gyldigt, når Kost og Ernæringsforbundet har godkendt valget og anmeldt det til arbejdsgiveren. Det er derfor vigtigt, at du som nyvalgt tillidsrepræsentant hurtigst muligt anmelder valget til Kost & Ernæringsforbundet.

Andre muligheder

Valgfælleskab
Arbejdspladser med samme arbejdsgiver og færre end fem ansatte hvert sted kan slå sig sammen og vælge en tillidsrepræsentant. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har spørgsmål om valgfælleskab.

Valgforbund
To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst fem medarbejdere. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har spørgsmål om valgforbund.

Du skal være logget ind for at udfylde formularen.

Anmeldelse af tillidsrepræsentant

Relaterede artikler

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Kontakt Morten Seerup - han er din TR-kontaktperson i Kost og Ernæringsforbundet. Men alle i sekretariatet kan selvfølgelig hjælpe dig.