Danmark

Region Hovedstaden

Mød din regionsformand og alle de engagerede frivillige i regionen - både i regionsbestyrelsen, men også i forskellige udvalg. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. 

Du er altid velkommen til at ringe til din regionsformand, hvis du har brug for en snak eller er nysgerrig på, hvad der er af tilbud til dig i din region. Regionerne ledes af bestyrelsen på seks medlemmer. Derudover er der forskellige udvalg, som en masse frivillige medlemmer er engageret i.

Regionsformand

Din regionsformand hedder Marianne Vilsbøll Jacobsen. 

Kontakt: 
26 20 25 73 | mja@kost.dk

Regionskontor:
Ellehaven 5
2950 Vedbæk

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

Kontakt os

Regionsbestyrelse og udvalg

Regionsbestyrelsen

Næstformand

Annette Kræmer, Administrativ koordinator
Køkken Ballerup
20 32 92 99 | seerupkraemer@dbmail.dkRegionsbestyrelsesmedlemmer

Winnie Simonsen, Kostfaglig eneansvarlig
Børnehuset Gullfossgade
26 46 33 04 | winand3304@gmail.com

Lena Jensen, Indkøbsansvarlig
Hjortespring Omsorgscenter
26 52 62 89 | lena88@live.dk

Jeanet Vollandt Paaske, Kostfaglig eneansvarlig
Gladsaxe Kommune
30 28 72 07 | neapaa@gladsaxe.dk

Elev-/studerenderepræsentant
Ingen pt.

Suppleant til regionsbestyrelsenMette Theil, Klinisk diætist
Frederiksberg/Bispebjerg Hospital
26 85 59 78 | mp@diaetist.dk

Suppleant til elev-/studerendepostenIngen pt.

Kostfagligt udvalg

Formand

Susanne Nørregaard, Kostkonsulent
Øresundshjemmet
28 45 28 30 | susa@fredensborg.dk

 

Medlemmer

Marianne Bredal, Køkkenleder
Børnehusene Fredensborg
41 21 81 60 | mbre@fredensborg.dk

Majken Alexander, Distriktchef
OSCAR a/s
27 22 22 06 | ma@oscar.dk

TRAM-udvalg

Formand

Ingen pt.

Medlemmer

Anne Dorthe Nielsen, Kostfaglig eneansvarlig
Børnehuset Baunegård
26 19 72 81 | annedorthenielsen@hotmail.dk

Karina Graff Rossen, Ernæringsassistent
Institut for Idræt og ernæring
22 50 28 86 | kgr@nexs.ku.dk

Jeanet Vollandt Paaske, Kostfaglig eneansvarlig
GXU
30 28 72 07 | vollandt@mailme.dk

Lokale uddannelsesvalgs repræsentanter

Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød

Jytte Sparre
Mad til hver dag, Hillerød
72 32 26 00  | jysp@hillerod.dk

Hanne Rasmussen
Lønhuset
48 24 19 64
 | hara@hillerod.dk

 

Hotel- og Restaurantskolen, København

Tanja Westergaard Poulsen
Æblehaven, Brøndby
43 28 38 47
 | tanjapoulsen70@gmail.com

Marianne Vilsbøll Jacobsen
26 20 25 73
 | mja@kost.dk

 

Bornholms Erhvervsskole, Rønne

Lillian Nexø
DEVIKA Nexø
56 92 65 41
 | Lillian.nexoe@brk.dk

Marianne Pedersen
Bornholms Hospital
38 67 04 41 
olesvej@pedersen.mail.dk

 

Københavns Professionshøjskole

Uddannelsesudvalget for professionsuddannelsen Ernæring og Sundhed

Trine Bech Klindt
Frederiksberg Hospital
30 23 79 04
 | trineklindt@gmail.com

 

 

FH Sektion

Fagbevægelsens Hovedorganisation har en række forskellige sektioner indenfor regionerne. 

Du kan læse om sektionerne i Region Hovedstaden her

Besøg vores event-kalender

Webinarer, foredrag og spændende arrangementer

Få inspiration, faglig viden og udvid dit netværk på et af Kost og Ernæringsforbundets mange arrangementer, events og netværksmøder.

Læs mere

Profil for regionsformand

Funktion og opgaver
  • Som regionsformand sidder du i forbundets hovedbestyrelse og deltager i generalforsamling og medvirker dermed til at fastlægge forbundets strategiske indsatsområder og varetage medlemmernes interesser.
  • Du udøver dit hverv med afsæt i de beslutninger, som generalforsamlingen og hovedbestyrelsen træffer, og det mandat, medlemmerne har givet.
  • Din hovedopgave i det daglige er at gøre det attraktivt for kost- og ernæringsfaglige at være medlem af forbundet. Det gør du bl.a. ved at afholde kost- og ernæringsfaglige temadage o.lign., medlemsmøder og arbejdspladsbesøg, stormøder for tillidsrepræsentanterne, rekrutteringsbesøg på erhvervsskoler, synlighed i lokale medier mv. I den forbindelse er der et stort antal opgaver af mere praktisk karakter.
  • Du har en væsentlig opgave i at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne i ’dine’ kommuner og region. Det gør du bl.a. via interessevaretagelse over for kommunal-/regionspolitikere, via en aktiv presseindsats og via en række fora, hvor du repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FH-regioner, det lokale Sundhedskartel mv.).
  • Du yder direkte medlemsservice på en række områder. F.eks. er du bisidder for de medlemmer, der ikke har en tillidsrepræsentant; du forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet; og du spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med udbud og andre omstillinger på medlemmernes arbejdspladser. Du er redaktør for regionens hjemmeside, og du løser selv en række IT-opgaver i samarbejde med forbundets IT-leverandør.
  • Du får som udgangspunkt en enearbejdsplads, hvor medlemmerne – ikke mindst tillidsrepræsentanterne – er dine tætteste, daglige samarbejdsparter.
  • Som regionsformand har du et tæt samspil med forbundets sekretariat i København om konkrete medlemssager, men har i det daglige intet personaleansvar.  Blandt dine vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst og evne til at forhandle, rekruttere medlemmer, repræsentere forbundet, gå i dialog med medlemmerne, skaffe positiv medieomtale, være aktiv på sociale medier, brande forbundet, profilere forbundets resultater mv. Derfor kræver posten som regionsformand, at du er udadvendt, er en ildsjæl med en stor personlig drivkraft, og at du har lyst og evne til at have mange bolde i luften ad gangen.
  • Hovedbestyrelsen tilrettelægger et introduktionsforløb for nyvalgte, så du har mulighed for at komme godt i gang med det nye hverv. Derudover er der adgang til kompetenceudvikling inden for rammer, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Vilkår

Som regionsformand vælges du af medlemmerne og ansættes med en ansættelseskontrakt. Vilkårene er fastsat af generalforsamlingen og omfatter aktuelt bl.a.:

Ingen højeste arbejdstid, idet den ugentlige arbejdstid dog over en længere periode i gennemsnit tilstræbes at være 37 timer. 2/2

Indplacering på L 12 på Sundhedskartellets kommunale lederlønskala, som reguleres efter aftalen mellem KL og Sundhedskartellet. Hertil kommer eget og arbejdsgivers pensionsbidrag + feriegodtgørelse.

Fratrædelsesvilkårene følger Funktionærloven.

Som regionsformand bestemmer du selv, om du vil arbejde med basis fra et kontor (hvor forbundet betaler husleje, driftsomkostninger mv.) eller hjemmefra.

Der er mange rejsedage og en del transport forbundet med stillingen. Forbundet dækker transportomkostninger efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen samt opholdsudgifter, og der er følgende frie goder knyttet til stillingen: telefon, internetforbindelse, pc, printer, Ipad og avis.

Eventuelle eksterne honorarer, som regionsformanden får i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder forbundets kasse.