Mennesker

Gode råd ved opstart

Der er mange udfordringer og praktiske spørgsmål som selvstændig eller freelancer. Her får du nogle gode råd ved opstart.

Iværksætterkursus

Ønsker du at prøve kræfter med selvstændig virksomhed, dukker der mange spørgsmål op. Det kan virke uoverskueligt. Det er en god idé at deltage i et iværksætterkursus, som holdes jævnligt i de større byer. Du kan kontakte dit jobcenter eller kommune og få oplysninger om kurserne. Du kan også gå ind på Dansk Iværksætterforenings hjemmeside: www.ivaerksaetteren.dk og finde kurser og øvrige oplysninger.

Desuden anbefales det, at du går ind på www.virksomhedsguiden.dk og vælger ”OPSTART” og læser alt om opstart af virksomhed. Det er en uundværlig hjemmeside for dig, som ønsker at starte selvstændig virksomhed. Her kan du også få gratis rådgivning om fx etablering, finansiering og momsregnskab.

Forretningsplan

Har du besluttet dig for at starte selvstændig virksomhed, skal du have beskrevet din idé med virksomheden og dens målsætning. Beskriv i detaljer, hvad du vil gøre for at nå målsætningen – og lav en oversigt over de risici, du mener, der er forbundet med planen. Dette vil typisk være en del af undervisningen på et iværksætterkursus. På virksomhedsguiden.dk - forretningside findes skabeloner til forretningsplaner.

Navn til virksomheden – domænenavn

Du bør finde et navn til din virksomhed og købe et domænenavn til din hjemmeside. Se fx www.webhosting.dk

Erhvervslejemål

Måske kan du drive din virksomhed fra egen bolig. Måske lejer du dig ind i en bestående klinik – evt. et lægehus. Hvis du lejer lokaler, skal der udarbejdes en erhvervslejekontrakt. Lejer du dig ind i en klinik med fælles kundeunderlag, skal der udarbejdes en detaljeret aftale. Erhvervslejeloven gælder, men praksis har vist, at der er stor aftalefrihed. Det er nødvendigt, at alle forhold nedskrives i detaljer, fx: Hvem har retten til kunderne, hvis du flytter, og en anden kostfaglig bliver? Hvem betaler for vedligeholdelse af bygninger, it og øvrigt fælles inventar? Er der fælles administrativ bistand fra reception? Indgår dine indtægter i klinikkens? Hvad med kunderne, hvis du bliver syg? Hvordan fordeles udgifter til fælles annoncering? Hvad er fristen for opsigelse af lejemål.

Virksomhedsform

Du skal også beslutte, på hvilken måde du vil drive virksomhed. Skal det være et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Med et kapitalindskud kan du oprette et ApS og begrænse din risiko og et eventuelt tab. Det mindste indskud er normalt 50.000 kr., som også er det, du maksimalt risikerer at miste ved en eventuel konkurs. Bemærk dog, at iværksættere som noget nyt har mulighed for at starte et iværksætterselskab (IVS) for 1 kr. under betingelse af, at du indskyder 25 % af overskuddet årligt. Du hæfter kun med det indskudte i tilfælde af konkurs, og når du har indskudt 50.000 kr. i alt, kan selskabet omregistreres til et APS. 

Der findes flere selskabsformer. Der kræves ingen indskudskapital til at starte en enkeltmandsvirksomhed. Til gengæld hæfter du ubegrænset for eventuel gæld, hvis virksomheden ikke går. Rådgivning omkring virksomhedsform og andre forhold hertil skal får du hos en revisor.

Konkurrenceklausuler

Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Fx hvis du laver en aftale med et allerede etableret sundhedshus og lign.

Kontakt altid Kost & Ernæringsforbundet, inden du underskriver en konkurrenceklausul, så du ikke forpligter dig ud over det rimelige.

Momsregistrering

Når du starter virksomheden, skal du momsregistreres. Se vejledning på www.skat.dk/moms.

Arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Det anbefales, at du fortsætter medlemskab af din a-kasse. FTF-A forsikrer også selvstændige. Kontakt a-kassen, hvis du overvejer at blive selvstændig. Der er mange konsekvenser forbundet med skift af forsikringsordning fra lønmodtager til selvstændig. Hvis du starter selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, medfører det også konsekvenser, som du bør kende. Du bør også tale med a-kassen om, hvordan du er stillet i forhold til efterløn. FTF-A rådgiver på 70 13 13 12.

Ansatte

Måske ønsker du at udvide din virksomhed med ansatte? Da Kost & Ernæringsforbundet er en lømodtagerfagforening, kan vi ikke også agere arbejdsgiverforening. Men derfor har du stadigvæk mulighed for at bevare dit medlemskab hos os. Du kan tegne et virksomhedsmedlemsskab eller et interessemedlemsskab. Her får du stadigvæk vores fagblad, faglige viden og sparring, netværk, karriererådgivning og du kan deltage i forbundets kurser og arrangementer. Vi kan dog ikke yde arbejdsretlig rådgivning i spørgsmål vedrørende dine ansatte. Læs mere om forbundets medlemsskaber her. Er du i tvivl om, hvilket medlemskab der passer til dig og din virksomhed, så kontakt os på 31 63 66 00.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.