Formand Ghita Perry
13.05.2024

Det blev et stort ja til OK24

Allerede fra næste lønseddel kan det ses, at det blev et ”ja” til forslaget til en ny overenskomst

Medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet, der er ansat i region, kommune eller staten, kan glæde sig til, at der ved næste lønudbetaling kommer flere penge ind på kontoen. Det er det første resultat af, at det samlet set blev et ”ja” til den nye overenskomst i forbindelse med OK24.

En enig hovedbestyrelse har anbefalet medlemmerne af Kost og Ernæringsforbundet at stemme ja til forslaget om en ny overenskomst. Stemmeoptællingen viser, at et massivt flertal af medlemmerne, der har stemt, har fulgt den opfordring. 

”Jeg er glad i dag. Vi har virkelig mærket medlemmernes engagement i OK24 hele vejen igennem: Da vi holdt dialogmøder om krav og ønsker til overenskomsten, løbende på sociale medier, og når jeg har mødt medlemmerne rundt i landet. Medlemmerne har været tydelige omkring deres ønsker til OK24, og vi har kæmpet benhårdt for at skabe resultater, der kan mærkes på lønsedlen og i det øvrige arbejdsliv. Jeg vil derfor gerne takke jer alle for jeres engagement, og det rungende ja til den nye overenskomst,”, siger formand Ghita Parry.

Ud af de afgivne stemmer fra Kost og Ernæringsforbundets medlemmer, stemte 95,7% ja til OK24 og 4,3% stemte nej på det kommunale og regionale område. I staten var tallene henholdsvis 98,1% og 1,9%. Der var stor fremgang i stemmeprocenten, der samlet gik fra 39,1% ved OK21 til 48,4% ved den netop afsluttede afstemning om OK24.

Afstemningen på det kommunale og regionale område er sammenkædet via Forligsinstitutionen med alle de andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Det samme gør sig gældende for statens område, her er det stemmerne fra alle de statsansatte i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der tælles sammen. I praksis betyder det, at man har lagt stemmerne fra alle organisationer sammen og fået det endelige ja. I alt har 87,2% stemt ja i kommuner og regioner og 12,8 % stemt nej.

”Overenskomsten er landet, men det betyder langt fra, at arbejdet med at forbedre løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne af Kost og Ernæringsforbundet stopper. Vi kæmper hver dag for jeres faglighed og jeres vilkår, så I får den anerkendelse, I fortjener ude på arbejdspladserne”, siger Ghita Parry.

Herunder kan du se i detaljer, hvad den nye overenskomst betyder for dig.

Jeg er...

Relaterede artikler

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.