danske regioner ok24
22.03.2024

OK24: Det samlede regionale forlig er på plads

Forliget giver gode lønstigninger til alle medlemsgrupper, 10 % i pension til elever og adgang til Kompetencefonden

Mandag morgen præsenterede Sundhedskartellet og Regionernes Løn- og Takstnævn resultatet af forhandlingerne om organisationspuljen på 2 %. Dermed er det samlede forlig i regionerne på plads. Næste skridt er, at medlemmerne skal stemme om forliget ved urafstemning, der kommer til at foregå sammenkædet med afstemningen på det kommunale område, som det blev besluttet i trepartsforhandlingerne om lønnen i den offentlige sektor. 

”Vi gik til forhandlingerne med en ambition om at sikre medlemmerne i regionerne nogle vilkår, der kan danne grundlag for, at der kommer flere ernæringsassistenter. Både mens de er elever, og når de er færdiguddannede og i arbejde. Derudover har det været et mål at skaffe alle medlemmer en reallønsfremgang. Begge dele har vi opnået i forhandlingerne”, siger formand i Kost og Ernæringsforbundet, Ghita Parry. 

”Jeg er rigtig glad for den aftale, der ligger nu, fordi den er et skridt på vejen til at gøre det mere attraktivt at være ernæringsassistent. Vi er ikke i mål, men vi flytter os fremad. Og så betyder det meget, at alle medlemmer får pæne lønstigninger, for det har der virkelig været brug for ovenpå inflationen,” fortsætter hun. 

Så meget stiger medlemmerne i regionerne i løn

Overenskomsten løber i to år. Forliget indeholder lønstigninger til alle regionalt ansatte på 6,5 %. Heraf kommer de 4 % allerede på lønsedlen 1. april 2024, mens 1,74 % kommer 1. oktober 2024. Resten af lønstigningen vil blive udmøntet i 2025.

Alle ernæringshjælpere, ernæringsassistenter og kostfagligt eneansvarlige får via de 2 % i organisationspuljen 700 kr. mere om måneden. Dermed vil den enkelte ernæringsassistent i gennemsnit i hele perioden få i alt 2.500 kr. mere i månedsløn. Professionsbachelorerne på det regionale område får lønstigninger på i gennemsnit 2.000 kr. mere om måneden, mens økonomaer får 2.100 kr. mere, kliniske diætister får 2.200 kr. og de ledende økonomaer i regionen får 2.900 kr. mere om måneden. Det er desuden aftalt, at medlemmer, der er akademikere, vil få samme lønstigning som andre akademikere i regionen.

For alle lønstigninger gælder, at det både er grundlønnen og tillæg, der reguleres pr. 1. april 2024 og 1. oktober 2024. Løneksemplerne ovenfor skal derfor ses som et gennemsnit, og den konkrete lønstigning hos det enkelte medlem vil variere afhængig af løntrin og individuelle tillæg.

Udover stigningerne i grundlønnen vil alle særydelser, dvs. tillæg for aften og weekendarbejde, blive hævet med 5 % allerede 1. april 2024, og medarbejdere, der arbejder mere end 300 timer om året i vagt (aften, weekend og nat) får mulighed for at få et vagttillæg. Vagttillægget er 6.000 kr. i 2025 og 12.000 kr. i 2026. 

For alle regionalt ansatte gælder, at der i slutningen af 2025 vil være yderligere lønregulering, hvis det viser sig, at de privat ansatte har haft større lønstigninger end de offentligt ansatte.

Udover lønnen har Kost og Ernæringsforbundet i organisationsforhandlingerne sikret, at alle ernæringsassistentelever fra 1. april 2025 får 10 % i pension, for at give eleverne en tryggere økonomisk situation, mens de uddanner sig. 

Af andre detaljer i aftalen kan nævnes, at den regionale overenskomst har fået en tilføjelse lignende den kommunale, der betyder, at de regionale arbejdspladser lokalt kan se bort fra kravet om et års relevant erhvervserfaring for at betale voksenelevløn, samt at medlemmer af Kost og Ernæring også bliver en del af Kompetencefonden, der giver medlemmer mulighed for at søge 30.000 kr. til kompetenceudvikling. Der er en pulje på i alt 800.000 kr., som medlemmer kan søge, og puljen reguleres i takt med lønstigningerne.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.