ok24 forhandling
22.03.2024

OK24: Kommunalt forlig er nu i mål

Aftalen indeholder ekstra lønstigning til de lavestlønnede, pension til elever og større aften- og lørdagstillæg betalt af trepartsmidler

I dag kunne Sundhedskartellet og KL præsentere det samlede forlig på det kommunale område, efter at have forhandlet organisationspuljen på 2 % på plads. Det betyder, at det samlede forlig i kommunerne er landet. 

Næste skridt er, at medlemmerne skal stemme om forliget ved urafstemning, der foregår sammenkædet med afstemningen på det regionale område, som det blev besluttet i trepartsforhandlingerne om lønnen i den offentlige sektor.

Formand Ghita Parry glæder sig på medlemmernes vegne over, at arbejdsgiverne har accepteret, at en god del af de 2 % skal gå til de lavestlønnede medlemmer i forbundet: 

”Vi har kæmpet for at give ernæringsassistenter, ernæringshjælpere og kostfagligt eneansvarlige noget mere i løn, så vi kan få mindsket løngabet. Med denne her aftale er vi kommet et skridt på vejen”, siger hun. 

Aftalen giver nemlig de tre nævnte grupper en yderligere lønstigning på 700 kr. i gennemsnit. Derved får ernæringsassistenter, ernæringshjælpere og kostfagligt eneansvarlige i alt 2.300 kr. mere om måneden.

Sådan ser de samlede lønstigninger ud for kommunalt ansatte

Overenskomsten løber i to år og indeholder lønstigninger for alle kommunalt ansatte medlemmer. Ernæringshjælpere, ernæringsassistenter og kostfagligt eneansvarlige i kommunerne får 700 kr. om måneden via organisationspuljen. Dermed vil den enkelte ernæringsassistent i gennemsnit i hele perioden få i alt 2.300 kr. mere i månedsløn. Professionsbachelorerne får i gennemsnit 1.800 kr. mere om måneden, økonomaer får 1.900 kr. mere, kliniske diætister får 2.000 kr., og de ledende økonomaer i kommunerne får 2.400 kr. mere om måneden. Alle disse stigninger er resultat af de procentvise lønstigninger, hvor alle får den samme procentvise regulering. 

Akademikere får ligesom på det regionale område samme lønstigning som andre akademikere i kommunerne. 

For alle lønstigninger gælder, at det både er grundlønnen og tillæg, der reguleres pr. 1. april og 1. oktober 2024. De konkrete eksempler på lønstigninger ovenfor er gennemsnitlige pba. af grundlønnen, og kan derfor afvige, alt afhængigt af hvilke tillæg, du får i dag. Og lønnen på det kommunale område vil også blive reguleret i slutningen af 2025, hvis det private har haft større lønudvikling i perioden.

Trepartsmidler, elevpension og kompetenceudvikling

Medlemmer får del af trepartsmidlerne i form af hævelse af særydelserne. Det betyder, at når midlerne er fuldt indfaset i 2026, vil aftentillægget være sat op fra 30 til 36 % og lørdagstillægget fra 30 til 32 %. Samtidig vil lørdagstillægget starte to timer tidligere - kl. 6 i stedet for kl. 8. Den sidste forbedring på særydelserne er, at pensionen af særydelser sættes op fra 5 til 8 %. 

Ligesom i regionerne har Kost og Ernæringsforbundet i organisationsforhandlingerne sikret, at alle ernæringsassistentelever fra 1. april 2025 får 10 % i pension, for at give eleverne en tryggere økonomisk situation, mens de uddanner sig. Det glæder formanden, at der er blevet rettet op på den manglende pension under elevtiden: 

”Jeg er rigtig glad for, at elever nu får pension under uddannelse, især fordi mange ernæringsassistentelever allerede har været på arbejdsmarkedet og er begyndt at spare op til pension”, siger Ghita Parry og understreger, at det også kan være med til at gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse til ernæringsassistent. 

”Et andet vigtigt element i aftalen er, at vi også i kommunerne får adgang til Kompetencefonden, som vil give gode muligheder for efter- og videreuddannelse til medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet”, afslutter formanden. 

Kompetencefonden giver medlemmer mulighed for at søge 30.000 kr. til kompetenceudvikling. Der er en pulje på i alt 1.850.000 kr., og puljen reguleres i takt med lønstigningerne.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.