OK24 forlig statens område
22.03.2024

OK24: Rammen er på plads på statens område

Medlemmer kan se frem til lønstigninger og øget fleksibilitet efter søndagens OK24-forlig på statens område

Efter lange og udskudte forhandlinger kunne topforhandlerne endelig i går præsentere det overordnede forlig på statens område. For medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet, der er ansat i staten, betyder det først og fremmest, at der vil komme en lønstigning på i alt 7,4 % i overenskomstperioden, der gælder i to år. Med i aftalen er også, at en stor del af de aftalte lønstigninger bliver udbetalt den 1. april 2024, nemlig hele 5,89 %. Det betyder, at lønstigningen allerede fra april vil kompensere for de prisstigninger, der har været i de sidste mange måneder.

Samtidig har det Økonomiske Råd vurderet, at priserne i de næste to år vil stige med 4,34 %. Derfor får medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet med forliget en fornuftig reallønsfremgang på 3 % i perioden.

”Jeg er glad for den lønstigning, vi nu kan give til medlemmer ansat i staten og ikke mindst at de næsten 6 % allerede lander hos medlemmerne 1. april. Samtidig forstår jeg godt, hvis nogle er skuffede over, at der ikke kompenseret for det reallønstab, der har været i den foregående OK-periode. Men Finansministeriet er hårde at bide skeer med, så alt i alt er jeg tilfreds med at rammen er større end de forventede prisstigninger”, siger formand Ghita Parry, der har fulgt forhandlingerne tæt.

Bededagskompensation, 0,4 % mere i pension og øget fleksibilitet

Udover lønstigningerne indeholder forliget også en aftale om, at kompensationen for Store Bededag bliver en del af den særlige feriegodtgørelse, der derfor stiger til i alt 2,02 %.

Pensionen vil i perioden blive hævet med 0,4 procent, så den ender på 18,4 % for medlemmer ansat i staten. Og den nuværende karensperiode, der betyder at man først får ret til pension efter 9 måneders ansættelse, bliver fjernet. Det er især positivt for ernæringsassistentelever.

For at give mere fleksibilitet for den enkelte, har forhandlerne også fundet frem til, at pension over 15 % vil kunne bruges i en ordning der minder lidt om dem fritvalgsordning, der findes på det private arbejdsmarked. Det betyder, at medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet f.eks. vil kunne vælge, at 3,4 % af pensionen skal udbetales som løn i stedet.

Nu venter organisationsforhandlingerne

Med rammen på plads venter nu de sidste forhandlinger om organisationspuljen, der endte på 0,6 %. Det er den del af overenskomstmidlerne, Kost og Ernæringsforbundet forhandler individuelt på medlemmernes vegne. Forbundet går til forhandlingsbordet med et ønske om, at organisationspuljen bruges klogest muligt, så medlemmerne får mest muligt ud af det. 

Når organisationsforhandlingerne er forhandlet på plads, vil tillidsrepræsentanter og medlemmer blive indkaldt til Teamsmøde om resultatet af OK24 på statens område, inden det sendes til urafstemning.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.