nnr
Fagblad 4, 2023

Jeannette Ulnits [ TEKST ] Lars Vegas [ ILLUSTRATION ]

NNR: Et tosporet tigerspring mod sundhed

Anbefalinger: De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2023 kører for første gang i to spor − mod mere sundhed og mod et mere bæredygtigt fødevaresystem.

20. juni i år udkom sjette udgave af de Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR). De er bygget på et 400-siders summary og mere end 2.000 sider baggrundsstof, der gerne skulle give den grønne omstilling i Norden og de baltiske lande et gevaldigt afsæt i den rigtige retning. 

− Rapporten “rummer ambitioner om både en sundere befolkning og en sundere klode”, siger kontorchef Anne Pøhl Enevoldsen fra Fødevarestyrelsen, Bæredygtig Mad og Sundhed.

− En hovedpointe i rådene er, at vi kan spise langt mere planterigt uden at gå på kompromis med vores sundhed. I rapporten beskrives den nyeste viden og forskning i forhold til, hvilken mængde vitaminer, mineraler og makronæringsstoffer, kroppen skal bruge for at holde sig sund.

Rapporten, der har involveret flere hundrede nordiske og internationale forskere, undersøger sundhedseffekterne af 36 næringsstoffer og 15 fødevaregrupper. Her anbefales en plantebaseret kost med masser af grøntsager, frugt, bær, bælgfrugter, kartofler og fuldkorn. Desuden et øget indtag af fisk og nødder, et moderat indtag af mælkeprodukter med et lavt fedtindhold, en begrænset mængde rødt og hvidt kød. Endelig så lidt som muligt af forarbejdet kød, alkohol og forarbejdede fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker.

Sund kost er bæredygtig kost

Anbefalingerne har som grundlag for de nationale kostråd blandt andet stor indflydelse på den mad, der serveres i landenes offentlige køkkener. Globalt set står fødevaresystemerne for omkring en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser.

Nordisk Ministerråd, der har udgivet rapporten, anser en mere bæredygtig omstilling af både vores madproduktion og vores madforbrug for at være et vigtigt led i klimaarbejdet.

Anne Pøhl Enevoldsen forklarer, at hensynet til bæredygtighed f.eks. ses i anbefalingen af at spise mere fisk fra bæredygtigt fiskeri, flere bælgfrugter og mindre rødt kød. Sundhed er hele vejen igennem prioriteret højest, og det er i anbefalingerne tydeligt deklareret, hvorvidt det handler om sundhed eller om bæredygtighed, tilføjer hun.

NNR bibringer hermed en markant kursændring i det faglige grundlag for kostvejledning i Norden, mener kontorchefen.

− Det er et stort og vigtigt skridt, NNR har taget i forhold til at fremme den grønne omstilling, siger hun. 

Offentlige køkkener kan gå foran

Hensynet til klimaet har Danmark som det første land haft med i De officielle Kostråd siden 2021. I 2022 fik de offentlige køkkener via Kostråd til Måltider en håndsrækning fra Fødevarestyrelsen til at producere mere planterige måltider og dermed mulighed for gå foran i den grønne omstilling.

− De officielle Kostråd er i høj grad i overensstemmelse med fødevareanbefalingerne i den nye NNR. Det er vi meget glade for. Næste skridt er, at Fødevarestyrelsen sammen med DTU Fødevareinstituttet ser på, om den nye NNR giver anledning til mindre justeringer og præciseringer i De officielle Kostråd. Den 11. september afvikler vi sammen med DTU et webinar om NNR for sundhedsprofessionelle, hvor de får en introduktion til de væsentligste ændringer og pointer i den nye NNR, forklarer Anne Pøhl Enevoldsen.

Fakta:

NNR

Cirka hvert tiende år opdateres de Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR). Historisk har NNR været anerkendt for at danne et stærkt videnskabeligt grundlag for kostråd i de nordiske og baltiske lande.

Fakta:

Norden som verdens mest bæredygtige region

Mens klimahensyn i kostråd er nyt for omverdenen, har Danmark medtænkt klimaet i De officielle Kostråd siden 2021. I år er klimafokus med i NNR.

De Nordiske Næringsstofanbefalinger udgives af Nordisk Ministerråd. Det er et ministersamarbejde med en fælles ambition om, at Norden frem mod 2030 skal blive verdens mest bæredygtige region. Seniorforskerne Ellen Trolle og Rikke Andersen fra DTU Fødevareinstituttet har repræsenteret Danmark i det centrale arbejde med udarbejdelsen af NNR.

Anbefalingerne lyder bl.a. på mindst 500-800 gram grøntsager, frugter og bær om dagen. 300-450 gram fisk om ugen − heraf mindst 200 gram fed fisk − og helst fisk fra bæredygtigt fiskeri. Ugentligt bør vi ikke spise mere end højst 350 gram rødt kød, det vil sige okse, gris, lam og kalv, og mindst muligt forarbejdet kød. Af hensyn til klimaet bør vi ikke erstatte det røde kød med hvidt kød, det vil sige fjerkræ.

Alkohol bør undgås, og vi bør spise mindst 90 gram fuldkorn om dagen. Desuden er der justeringer på anbefalingerne for forskellige næringsstoffer − for nogle er den anbefalede mængde hævet med mere end 20 procent. Der er også visse næringsstoffer som f.eks. vitamin K, der for første gang har fået fastsat en anbefalet mængde.

Det er i sidste ende landene selv, der vælger, hvordan de vil bruge anbefalingerne, når de udarbejder deres nationale kostråd. Her kan de tage hensyn til nationale prioriteringer og lokale forhold.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.