Kost, ernæring og sundhed

Kurser og efteruddanelse: Behandling, rådgivning og vejledning

Mad kan mere end at mætte. Som ernæringsprofessionel, kan du være med til at behandle, rådgive og vejlede andre borgere til et sundere og bedre liv, og mulighederne er mange. Et kursus eller en efteruddannelse kan være med til at åbne nye døre indenfor kost og ernæring.

AMU-kurser

Stort udvalg af AMU-kurser

Lad dig inspirere af nye trends og styrk din faglige viden og kompetencer med et AMU-kursus. 

På voksenuddannelse.dk finder du en oversigt over aktuelle AMU-kurser. Under området "Mad til grupper med varierede behov for ernæring", finder du målrettede tilbud til ernæringsassistenter. Ring til Kost og Ernæringsforbundet på 31 63 66 00, hvis du har behov for hjælp med at finde det rigtige kursus.

Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i ernæring

Uddannelsen giver dig kompetencer til selvstændigt at planlægge, lede og optimere produktion af ernæringsrigtige måltider i storkøkkener, kantiner og lignende. På uddannelsen lærer du både om måltidsproduktion og om ledelse, eksempelvis personaleledelse, mad-, måltids- og menuplanlægning, fødevaresikkerhed, budget og regnskab mv. 

Uddannelsen henvender sig til ernæringsassistenter, kokke, gastronomer og andre med en fødevarerettet erhvervsuddannelse. Læs mere her.

Diplomuddannelser

Ernæringsfaglig diplomuddannelse

På uddannelsen får du indsigt i betydningen af kostens sammensætning og lærer at formidle de rette kostvaner til forskellige målgrupper.

Du får bl.a. viden om de biokemiske og fysiologiske processer, der sker, når kroppen omsætter fødevarer til energi og næringsstoffer og lærer også om sammenhængen mellem ernæring og sygdom.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker yderligere praktisk viden og erfaring med fødevarer, god og sund ernæring og en bred kommunikation om kost og sundhed. Læs mere her.

Sundhedsfremme og forebyggelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse giver kompetencer inden for sundhedskampagner og sundhedspædagogiske indsatser.

Du får indsigt i teorier og metoder til analyse af folkesundhedsproblemer og til at gennemføre forskellige tiltag inden for forebyggelse og rehabilitering i relation til forskellige målgrupper af borgere og patienter.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle kompetencer i sundhedsfremme og forebyggelse rettet mod borgere og risikogrupper i samfundet. Læs mere her.

Masteruddannelser

Master of public health, MPH

Master of Public Health er en akademisk uddannelse i folkesundhedsvidenskab med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse.

Du arbejder med emner som sundhedsfremme og -økonomi, vurdering af sundsrisici, effekt og økonomi i sundhedsindsatsen og udvikling af programmer og strategier for sundhedsfremme.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere inden for sundheds- eller socialområdet. Typiske studerende er sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, tandlæger, læger og politologer. Læs mere her. 

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Uddannelsens fokus er humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom. Den ruster dig til at arbejde med udvikling og ledelse i sundhedssektoren. 

Du beskæftiger dig med håndtering af patienternes behov, udvikling af det tværfaglige samarbejde og prioritering af de økonomiske ressourcer. 

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i sundhedssektoren, der ønsker en videreuddannelse, der sætter deres daglige arbejde i nyt perspektiv. Læs mere her.

Master i sundhedsfremme

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med udvikling af sundhedsfremme i forvaltninger, institutioner, virksomheder og lokalsamfund. 

Du lærer at planlægge og gennemføre sundhedsfremmende tiltag ud fra et inkluderende og demokratisk perspektiv, og arbejder bl.a. med borgerinddragende metoder, empowerment og aktionsforskning,

Uddannelsens målgruppe er ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse på kommunalt og regionalt plan, fx inden for social- eller sundhedssektoren. Læs mere her.

Alt om videre- og efteruddannelse

Se alle
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.