Køkken

Fysisk arbejdsmiljø

Mange medlemmer i Kost og Ernæringsforbundet er udsat for en eller flere fysiske og ergonomiske belastninger i arbejdet. Det kræver en forebyggende indsats, både fra arbejdspladsen, arbejdsmiljø-og medorganisationen, men også af dig selv.

Arbejder du i et køkken?

Det velfungerende køkken er ikke bare et sted for produktion af mad. Det er også en daglig arbejdsplads, som skal danne ramme om et godt arbejdsliv. Hvis du arbejder i et køkken vil der typisk være risiko for overbelastning og nedslidning af muskler og led på grund af:

  • tunge løft
  • dårlige arbejdsstillinger
  • ensidigt gentaget arbejde og arbejdsbevægelser
  • trange pladsforhold
  • dårlig og forkert indretning af sin arbejdsplads

Arbejdsmiljøweb  har masser af gode råd til hvordan du bedst bruger din krop, indretning af køkkener, hjælpemidler mv.

Tjekliste til ernæringsprofessionelle i daginstitutionerDet er vigtigt, at du trives i et sundt og godt arbejdsmiljø. For at du trives i dit arbejde og kan levere en ydelse af høj kvalitet, er det vigtigt, at dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden. Så læs med her.

Arbejder du på kontor?

Kroppen er skabt til bevægelse, ikke til stillesiddende skærmarbejde. Vi ved det godt - men alligevel er de fleste af os alt for dårlige til at skabe bevægelse og variation i det daglige arbejde på kontoret. Mange ansatte på kontorer døjer med smerter i skuldre, nakke, arme og hænder og flere og flere medlemmer bruger en stigende del af arbejdstiden ved skærmen.

www.kropogkontor.dk. Finder du viden og inspiration om fysisk arbejdsmiljø og ergonomi i forbindelse med skærmarbejde og andre former for stillesiddende arbejde.

Forebyg smerter og nedslidning

Du kan selv bidrage til at forebygge overbelastning og nedslidning.

Måske har du daglige smerter i muskler og led, og det er blevet rutine for dig at holde dig rask med behandlinger og smertestillende medicin.

Vær her opmærksom på, om smerterne kan skyldes de fysiske omgivelser eller den måde du arbejder på.

Du kan selv forebygge ved at:

  • bruge de hjælpemidler, der stilles til rådighed
  • bruge ergonomisk rigtige arbejdsstillinger
  • følge anvisninger og løsninger på forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø.

hjemmesiden arbejdsmiljøweb kan du få en række gode råd til at forebygge smerter og nedslidning.

Få et bedre fysisk arbejdsmiljø

De fysiske belastninger skal arbejdspladsen undersøge og vurdere i APV´en, Der skal udarbejdes en handlingsplan, der siger hvordan belastninger  

Men tag også selv arbejdsmiljøbrillerne på og deltag i APV´en.

Gør også løbende arbejdsmiljøgruppen og MED-repræsentanter opmærksom på forhold i dit arbejdsmiljø, du oplever som fysisk belastende.

Hvis du har spørgsmål kontakt Kost og Ernæringsforbundet.

Arbejdsulykker

Arbejdsulykker sker hver dag. Faldulykker på glat gulv, fingre der kommer i klemme, forløftning og fejlhåndtering af kasser, skære- og forbrændingsskader er nogle af de typiske skader i køkkenproduktionen, du kan blive udsat for. Nogle ulykker er store, andre er små, men for alle ulykker gælder det, at hvis ulykken rammer dig, kan du få en skade.

Nogen gange er skaden til at overse, og du kan genoptage arbejdet igen kort tid efter, ulykken er sket. I andre tilfælde betyder ulykken, at du bliver langtidssygemeldt og måske aldrig kommer i arbejde igen. Ring til forbundet, hvis du har brug for rådgivning.

Værnemidler

Din arbejdsgiver skal stille korrekte værnemidler til rådighed, såsom arbejdssko. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet, hvis du ikke får de nødvendige værnemidler.

Ergonomi

Dårlige arbejdsstillinger og tunge løft og er en af de store udfordringer på mange arbejdspladser. Det giver risiko for meget sygefravær og arbejdsbetingede lidelser.

Så det er afgørende, at der foretages en vurdering af løft, skub og træk, også løbende.

Hvis du løfter, trækker eller skubber tunge ting eller arbejder i dårlige arbejdsstillinger, kan du risikere på længere sigt at få nedslidningsskader som fx slidgigt.

Desuden kan der være risiko for akut overbelastning, fx i form af diskusprolaps.

Hvis I arbejder med ensartede bevægelser i dårlige arbejdsstillinger gennem længere tid, har I også risiko for nedslidningsskader.

Arbejde i kulde og træk kan ligeledes øge risikoen for skader i muskler og skelet.

Rengøring, hygiejne og sund hud

Der bruges forskellige rengøringsmidler i køkkenet til rengøring, opvask og desinfektion. Produkterne kan være farlige for dit helbred. De kan trænge gennem huden, indåndes eller ved at du får stænk i øjnene.

Farlige produkter skal være mærket med et faresymbol. NB. De gamle faresymboler er ved at blive afløst af nye.

Sund hud og hygiejne

Arbejdet med fødevarer stiller store krav til hygiejnen. Du skal vaske hænder mange gange i løbet af en arbejdsdag og visse fødevarer kan være hudbelastende.

Disse påvirkninger kan desværre også være hårde ved din hud og fremkalde eksem.

Er du kommet til skade på dit job?

Kommer du til skade på dit job, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Det skal din arbejdsgiver gøre senest 9 dage efter din først fraværsdag.

Læs mere

Støj

Arbejder du i et produktionskøkken, er der stor risiko for at blive udsat for meget høj støj og måske høreskadende støj.

Vi ved at høj støj kan give stress og hjertesygdomme. Måske kan mindre doser af støj også give stress, forstyrre vores søvnmønster og nedsætte det psykiske velbefindende, fx ved at nedsætte koncentrationsevnen. Normalt forbinder vi høreskader med meget høj støj. Det har vist sig, at høreskader også kan opstå på grund af pludselige, høje hårde lyde, som fx når en stålgryde knalder mod et stålbord.

Støjgener i køkkenet kan fx komme fra støjende maskiner og ventilationsanlæg eller fra håndtering af gryder, porcelæn og redskaber. Støjniveauet skal fremgå af brugsanvisningen til maskiner.
Det giver mulighed for at vælge støjsvage modeller. Støjen bliver mere generende, hvis akustikken er dårlig. Derfor bør gulve, vægge og lofter udformes, så de dæmper støj. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på støjniveauet i dit køkken og eventuelt få målt støjen for at få kortlagt støjkilderne og støjniveauet, så de rigtige løsninger kan findes.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.