natur

Arbejdsskade

Hvis du får en arbejdsskade, ved en pludselig hændelse eller efter flere års påvirkning, er det vigtigt at tage stilling til, om den skal anmeldes.

Anmeldelse af arbejdsulykker

Får du en skade på af dit arbejde, er det vigtigt at tage stilling til, om skaden skal anmeldes. Tag din arbejdsmiljørepræsentant eller Kost og Ernæringsforbundet med på råd, hvis du er i tvivl.

Kommer du ud for en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde skaden til virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis den får følger for dig, og til Arbejdstilsynet, hvis du har mere end 1 dags fravær, senest 9 dage efter ulykken.

Anmeldelsen skal som hovedregel ske digitalt gennem det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Søg læge så hurtig som muligt. Enten på en skadestue eller anden læge. Det er afgørende, at du straks eller så hurtig som muligt, får konstateret, om skaden har fået følger.

Det er også vigtigt at du får lægedokumentation på skadesfølgerne, fx en skadestuerapport.

Dokumentationen kan du få brug for senere, hvis der skal køres en arbejdsskadesag. Det er særlig vigtigt ved arbejdsulykker uden vidner.

Anmeldelse af erhvervssygdom - arbejdsbetinget lidelse

Har du mistanke om, at du har en erhvervssygdom eller en arbejdsbetinget lidelse, kontakt din læge.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en lidelse eller sygdom, hvis de formoder den er arbejdsbetinget eller skyldes en erhvervssygdom.

Andre kan også anmeldeDu kan selv anmelde en arbejdsskade, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke gør det. Du kan anmelde en arbejdsulykke i det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk. Læs mere om hvordan du gør det lige her

Hjælp til anmeldelse og sagen

Kost og Ernæringsforbundet kan også hjælpe dig med at anmelde en arbejdsskade.

Du kan aftale med Kost og Ernæringsforbundet, at vi får fuldmagt til at følge din sag, vejlede dig om hvordan du besvarer og udfylder skemaer, om dine erstatningsmuligheder m.v.

Vi kan også hjælpe dig med at anke en afgørelse i din sag.

Hvornår bliver min sag afgjort?

Der gælder forskellige frister for afgørelser i arbejdsskadesager. En arbejdsskade er ikke automatisk anerkendt, hvis der ikke inden fristens udløb er truffet en afgørelse. Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får du besked fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I sager om arbejdsulykker skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 3 måneder træffe en afgørelse om anerkendelse eller afvisning. Inden for 1 år fra anmeldelsen af ulykken skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

For erhvervssygdomme er fristen 6 måneder, hvis sygdommen står på erhvervssygdomslisten. Står sygdommen ikke på denne liste, kan sagen forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Her er fristen for en afgørelse op til to år.

Kan jeg få genoptaget en arbejdsskadesag?

Sagen ligger i forsikringsselskabet

Hvis din sag har ligget i forsikringsselskabet, kan du anmode om at få den vurderet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagen ligger i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Har din sag været behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at genoptage din sag.

Din arbejdsskade er måske ikke anerkendt eller din arbejdsskade har fået flere følger for dit helbred og dit job, end det først så ud til den første tid efter skaden.

Du kan måske ikke holde til at arbejde i samme omfang som før, være opsagt på grund af sygdom efter arbejdsskaden, være under revalidering eller omskoling, i fleksjob eller overgået til førtidspension eller efterløn.

Dette kan muligvis ændre en tidligere afgørelse, så du fx kan få en afvist arbejdsskade anerkendt.

Du kan også være berettiget til godtgørelse for mén eller tab af erhvervsevne eller en højere erstatning end den, du fik ved første afgørelse.

Kost og Ernæringsforbundethjælper gerne med at få din sag genoptaget, hvis der er grundlag for det.

Hænder - arbejdsmiljø

Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug

Det påvirker arbejdsmiljøet, når ny teknologi indføres på arbejdspladsen
Sundhed

Dyrt at nægte medarbejder fratrædelsesgodtgørelse

Ændringer i ansættelsesforholdet: Udsigten til fem gange så lang transporttid fik den mangeårige medarbejder Bettina Sidor til at trække i bremsen.
Kost, ernæring og sundhed

Personlig assistent

Lønmodtagere, ledige, selvstændig erhvervsdrivende og personer under uddannelse, med varig nedsat arbejdsevne som følge af handicap, kan søge om tilsk
Se alle

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk