Kost, ernæring og sundhed

Arbejdsskade

Kommer du ud for en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde skaden. Som medlem af Kost og Ernæringsforbundet kan du altid få hjælp, hvis du kommer til skade på dit arbejde eller hvis du bliver syg af at arbejde. Ring til forhandlingsafdelingen på 3163 6600, hvis du har brug for hjælp.

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber. En arbejdsulykke og en erhvervssygdom.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt. Fx hvis en ernæringsassistent får en finger skåret af i en køkkenmaskine.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Fx hvis en tilskadekommen får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Læs nærmere herunder.

Arbejdsulykke

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade (kan være varig eller forbigående), der sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst fem dage. 

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af tilskadekomnes arbejde eller de forhold, det er foregået under. Der skal med andre ord være sammenhæng mellem tilskadekomnes arbejde og årsagen til personskaden.

Har du været ude for en arbejdsulykke har din arbejdsgiver pligt til at anmelde den til sit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet vil derefter sende sagen videre til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring).

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet på 3163 6600 eller post@kost.dk for råd og vejledning.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

 • Tennisalbue
 • Allergi
 • Høretab
 • Astma
   

Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være:

 • En arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange
 • Arbejde med armene hævet over skulderhøjde
 • Tungt løftearbejde
 • Arbejde i meget støjende omgivelser
 • Arbejde med farlige stoffer

Har du mistanke om, at du har en erhvervssygdom eller en arbejdsbetinget lidelse, kontakt din læge. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en lidelse eller sygdom, hvis de formoder den er arbejdsbetinget eller skyldes en erhvervssygdom.
Sygdommen anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) som vil behandle sagen.

Kontakt Kost og Ernæringsforbundet på 3163 6600 eller post@kost.dk for råd og vejledning. 

Psykisk arbejdsskade

I Danmark kan psykiske sygdomme og skader anerkendes som en arbejdsskade. Sagerne kan behandles enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom. Det afhænger af, om der har været en pludselig hændelse eller påvirkning i længere tid.


De psykiske skader er ofte svære at vurdere, fordi sygdommen kan være svær at beskrive og fordi den udvikler sig over tid. Derfor er sagerne om de psykiske skader nogle af de sager, der tager længst tid at behandle i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).


Gener kan svinge over tid, og kan være udtryk for forskellige påvirkninger. Det har blandt andet stor betydning, hvordan man selv evner at tackle personlige kriser, samt hvilke andre private forhold (skilsmisse, dødsfald m.v.), der påvirker de nuværende psykiske gener.

Hertil kommer, at de fleste psykiske sygdomme kan opstå uden kendt ydre årsag.
Udover sygdommene på fortegnelsen over erhvervssygdomme, forholder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sig til en lang række andre diagnoser og uspecifikke symptomer, fx:

 • Akut belastningsreaktion
 • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
 • Uspecificeret belastningsreaktion
 • Depression
 • Personlighedsændring efter katastrofeoplevelser
 • Tilpasningsreaktion

 Kontakt Kost og Ernæringsforbundet på 3163 6600 eller post@kost.dk for råd og vejledning. 

Hjælp til anmeldelse og sagen

Kost og Ernæringsforbundet kan også hjælpe dig med din anmeldelse af en arbejdsskade.

Du kan kontakte Kost og Ernæringsforbundet og drøfte din anmeldelse med en af vores konsulenter. Skulle du have brug for det, kan vi gennemgå din anmeldelse af arbejdsskade sagen sammen med dig således at du kan sikre at skemaerne bliver udfyldt korrekt. Dette vil foregå telefonisk eller online. 

Skulle du få afslag på din anmeldelse, kan Kost og Ernæringsforbundet hjælpe dig med at anke afgørelsen af din sag. 

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.