Høringssvar

Høringssvar

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose

FaKD er på høringslisten, og har indsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Ernæring er et vigtigt element i de tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose – derfor var det også en selvfølge at FaKD indsendte høringssvar til ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose”, som er i høring til i dag d. 7. december 2020. FaKD var på høringslisten, eftersom ernæring har været indtænkt i anbefalingerne.  

”Det er vigtigt for FaKD, at anbefalingerne danner rammen for en styrket faglig indsats for mennesker med multiple sklerose, hvor det er velkendt, at der kan opstå ernæringsudfordringer, der bør og skal løses tværfagligt – og at dette særligt kræver opmærksomhed i sektorovergangene”

Det er muligt at læse høringssvaret her,

samt FaKDs supplerende kommentarer og bemærkninger til høringsudkaster her

Du kan læse detaljerne vedr. høringen her.

Livsstilsintervention ved svær overvægt

FaKD har afsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Livsstilsintervention ved svær overvægt

Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne.

Læs hele høringsudkastet her.

Læs hele FaKDs høringssvar her: