Høringssvar

FaKDs høringssvar

Faglig ramme for nærhospitaler

Sundhedsstyrelsen fik i marts 2022 til opgave at beskrive de faglige rammer for de kommende nærhospitaler. Nærhospitalerne vil blive etableret på baggrund af kommuner og regioners ansøgninger til en nærhospitalspulje med en samlet ramme på op til 4 milliarder kroner, fordelt over hele landet i de kommende år.

FaKDs næstformand Trine Klindt deltog i arbejdsgruppen i sundhedsstyrelsen og her er vores høringssvar til udkastet.

Link til endelig udgave:  https://www.sst.dk/da/nyheder/2022/der-er-nu-kommet-en-faglig-ramme-for-etablering-af-naerhospitaler

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose

FaKD er på høringslisten og har indsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Ernæring er et vigtigt element i de tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose – derfor var det også en selvfølge at FaKD indsendte høringssvar til ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med multipel sklerose”, som er i høring til i dag d. 7. december 2020. FaKD var på høringslisten, eftersom ernæring har været indtænkt i anbefalingerne.  

”Det er vigtigt for FaKD, at anbefalingerne danner rammen for en styrket faglig indsats for mennesker med multiple sklerose, hvor det er velkendt, at der kan opstå ernæringsudfordringer, der bør og skal løses tværfagligt – og at dette særligt kræver opmærksomhed i sektorovergangene”

Livsstilsintervention ved svær overvægt

FaKD har afsendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Livsstilsintervention ved svær overvægt, anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne.