Stress

Ændringer i din ansættelse

Hvad gør jeg, hvis der sker der væsentlige ændringer i mit ansættelsesforhold fx mit arbejdssted flytter eller hvis min arbejdstid ændres?

Sker der uforudsete ændringer i din ansættelse, så kontakt Forhandlingsafdelingen med det samme.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.

Overflytning til andet arbejdssted

Hvis det køkken du arbejder i skal flyttes kan du beordres til at flytte med, hvis flytningen ikke anses som værende 'en væsentlig stillingsændring'.
Hvis flytningen er en væsentlig ændring, skal den varsles med en periode svarende til dit opsigelsesvarsel. Hvor langt et opsigelsesvarsel du har, afhænger af hvor længe du har været ansat på din arbejdsplads.

Om stillingsændring skal ’tåles’ eller ej, er en vurdering af det konkrete tilfælde og kan ikke afgøres på forhånd. Vurderingen tager udgangspunkt i lige netop dine forhold, fx hvor langt du vil få til arbejdspladsen, arbejdstider og arbejdets indhold.

Helt overordnet kan det være en væsentlig stillingsændring, hvis:

  • Dine indtjeningsmuligheder forringes
  • Du sættes ned i tid
  • Du mister din funktionærstatus

Der kan også i visse tilfælde være tale om en væsentlig stillingsændring, hvis der er tale om:

  • Forflyttelse
  • Arbejde på geografisk adskilte enheder
  • Ændring af arbejdstid og arbejdsstedets placering
  • Degradering
  • Ændring af stilling, selvom der tilbydes samme kompetence- og lønmæssigt niveau, måske endda højere.

Ændring i arbejdstid

Hvis din arbejdstid ændres, så du fx ikke længere skal arbejde hver anden weekend, skal du varsles omkring dette senest fire uger i forvejen.

Hvis ændringen i din stilling umiddelbart kan vurderes til at være ’en ændring der skal tåles’, så er det i orden at varsle dig fire uger før ændringen træder i kraft. Her er det Arbejdstidsaftalen der gælder og den har et varsel på fire uger.

Hvis ændringen til at du ikke længere skal arbejde i weekenderne, betyder at du går ned i løn, er der ifølge Funktionærloven tale om en så stor ændring, at du ikke skal ’tåle’ den. En sådan ændring skal varsles med samme længde som dit opsigelsesvarsel. Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor længe du har været på arbejdspladsen.

Udbud og omstilling

Ret til indflydelse og drøftelse i MED/SU

Som medarbejdere har I ret til at blive informeret om og drøfte udbudsplanerne med ledelsen. Det skal ske i god tid inden der træffes en politiske beslutning om udbud. Spørg jeres tillidsrepræsentant, om udbudsplanerne har været på dagsordenen i jeres MED-udvalg. Her på siden finder I links til hjemmesider, hvor I kan læse mere om udbud, udlicitering, kravspecifikationer, kontrolbud m.v.

Virksomhedsoverdragelse

Der er forskellige ting du skal være opmærksom på i forbindelse med udliciteringer eller hvis din arbejdsplads skifter ejer.

Virksomhedsoverdragelsesloven

Ved udliciteringer skal du sikre dig, at du som medarbejder er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Loven giver dig ret til at arbejde videre under jeres nuværende overenskomst, indtil overenskomstperioden udløber.

Herefter kan arbejdsgiveren opsige overenskomsterne med tre måneders varsel til overenskomstens udløb – med mindre den kommune eller region, der har sat udliciteringen i gang, kræver at overenskomsten skal gælde i hele kontraktperioden.

Kontakt straks forbundet, hvis arbejdsgiveren vil opsige overenskomsten. Vi kan bistå jer med råd og vejledning og forhandle med jeres arbejdsgiver, så jeres løn- og ansættelsesforhold kan sikres i en ny overenskomst.

Tiltrædelsesoverenskomster

Kost og Ernæringsforbundet kan i nogle tilfælde lave tiltrædelsesoverenskomster for de medlemmer, som efter en udlicitering har fået en privat arbejdsgiver.
Det betyder, at arbejdsgiveren forpligter sig til at følge en af de store overenskomster, fx den kommunale.

Er der ingen overenskomst på området, er jeres løn- og ansættelsesforhold udelukkende reguleret i ansættelseskontrakten og eventuel lovgivning, der kan være for dit arbejdsområde.

Derfor er det vigtigt, at I, i forbindelse med en udlicitering eller virksomhedsoverdragelse, sørger for, at jeres ansættelseskontrakter er i orden.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.