nationalt center for overvægt ncfo
28.11.2023

Foto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Birthe Vembye

Undersøgelse: Danskerne mangler viden om overvægt

Undersøgelsen viser, bl.a. at danskerne mangler viden om sammenhængen mellem overvægt og forskellige følgesygdomme

For tredje gang har Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Nationalt Center for Overvægt undersøgt ”Danskernes viden om og holdninger til overvægt”. Rapporten viser, at selvom danskere har en solid forståelse af komplekse faktorer bag overvægt, er der mangel på viden om sammenhængen mellem overvægt og følgesygdomme som kræft, astma og PCOS.

Over 5.200 danskere over 18 år har deltaget i undersøgelsen og besvaret spørgsmål om årsager, ansvar, forebyggelse og behandling af overvægt. Resultaterne indikerer, at danskernes forståelse af overvægtens kompleksitet er solid, men der er stadig områder, hvor danskerne mangler viden.

Når deltagerne selv nævner sygdomme forbundet med overvægt, nævner 57 % type 2-diabetes og 46 % hjerte-kar-sygdomme, mens kun 6 % nævner kræft. Når respondenterne får præsenteret følgesygdomme i prædefinerede svarmuligheder, stiger tallene, hvor 81 % nævner type 2-diabetes, 76 % nævner hjerte-kar-sygdomme, og 28 % nævner forbindelsen mellem overvægt og kræft. Undersøgelsen påviser også lav viden om sammenhængen mellem overvægt og sygdomme som astma (15 %) og PCOS (9 %). Resultaterne understreger behovet for kontinuerlig oplysning om sammenhængen mellem overvægt og sygdomme samt vigtigheden af at formidle ny viden til befolkningen.

Undersøgelsen påpeger, at danskerne synes, at både adfærdsrelaterede faktorer og strukturelle forhold kan bidrage til overvægt. 92 % mener, at usunde mad- og måltidsvaner kan bidrage, mens 89 % peger på utilstrækkelig fysisk aktivitet som en faktor. Der er også bekymring omkring strukturelle faktorer som nem adgang til usunde madvarer (80 %) og manglende muligheder for fysisk aktivitet i hverdagen (70 %). Genetik (75 %) og sociale faktorer som mistrivsel og forringet livskvalitet (83 %) samt sociale relationer (67 %) anerkendes også som relevante i udviklingen af overvægt.

Selvom respondenterne erkender, at både individuelle og samfundsmæssige faktorer spiller en rolle i overvægt, placerer de hovedansvaret for forebyggelse (82 %) og behandling (84 %) hos individet. Dog anerkender de også, at andre aktører som familien, læger, beslutningstagere og virksomheder har ansvar, dog i mindre grad end individet.

Undersøgelsen påpeger desuden, at mange danskere støtter initiativer på samfunds- og strukturelt niveaufor at forebygge overvægt, især rettet mod børn og unge. Dette inkluderer tiltag som øget fysisk aktivitet i folkeskolen (75 %), sund og gratis mad i daginstitutioner og folkeskolen (65 %), gratis psykologhjælp til børn og unge under 18 år med overvægt (67 %), inkludering af mental sundhed i skoleskemaet i folkeskolen (77 %), og lovgivningsmæssig begrænsning af reklamer rettet mod børn og unge for mad og drikke med et højt indhold af fedt, sukker eller salt (64 %).

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.