Viden og fag

Regler og retningslinjer for TR-valg (Kommunale og regionale område)

Regler og retningslinjer for TR-valg blandt kostfaglige kolleger på KOST’s overenskomst på det kommunale og regionale område.

Regler og retningslinjer for TR-valg blandt kostfaglige kolleger på KOST’s overenskomst på det kommunale og regionale område er således:

 • Er I mindst fem medarbejdere, der er ansat under samme basis-overenskomst, kan I vælge en tillidsrepræsentant (TR) og en suppleant (TRS). Ved medarbejdere forstås både fuldtids- og deltidsansatte – og både elever og midlertidigt ansatte tæller med
 • Ansatte under ledelsesoverenskomsten tæller ikke med
 • Kandidater til hvervet som TR og TRS skal have været ansat i mindst et halvt år, før de kan blive valgt
 • Alle med stemmeret skal indkaldes (medlemmer og ikke-medlemmer inden for området, der dækkes af TR-repræsentationen)
 • Kandidater til valg som TR eller TRS skal selv være ansat på samme basisoverenskomst og skal være medlem af KOST. Elever kan ikke stille op.
 • Er der ikke aftalt andet ved valget, forudsættes TR og suppleant valgt for mindst to år ad gangen
 • Alle stemmeberettigede kan til enhver tid indkalde til valg af TR og TRS
 • Indkaldelse til valgforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel, gerne med 3

Dagsorden: En dagsorden for valgforsamlingen kunne se ud som følger:

 1. Opstillede kandidater præsenterer sig selv og motiverer deres kandidatur
 2. Valg af TR
 3. Valg af TR-suppleant
 4. Temperaturmåling på arbejdspladsen: Vigtige temaer for TR/TRS at arbejde med?
 5. Eventuelt.

Fuldmagt / fremmøde / virtuelt møde

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning kræver personligt fremmøde. Deltagelse i virtuelt afholdt TR-valgforsamling betragtes i den nuværende Covid19- situation som personligt fremmøde.

Mødedirigent

Mødedirigenten er ordstyrer på valgforsamlingsmødet.
Mødedirigenten kan være en regionsformand.
Alternativt kan valgforsamlingen vælge en dirigent iblandt sig ved starten af mødet.
Det tilrådes, at mødedirigenten fremlægger valgproceduren for forsamlingen forud for afstemningen.
Mødedirigenten fastlægger i samråd med valgforsamlingen, om afstemningen skal være hemmelig, og hvilken metode, der skal benyttes, om lodtrækning i forbindelse med valghandlingen bliver nødvendig.
Det tilrådes, at kendte kandidater til posterne på forhånd aftaler, hvilken lodtrækningsmetode, de vil indstille til mødedirigenten forud for valghandlingen.

Selve valghandlingen:

Stiller kun én kandidat op, er vedkommende valgt

 • Der kan således ikke stemmes imod en kandidat

Stiller to kandidater op, gælder følgende:

 • Kandidaten med flest stemmer er valgt
 • Ved stemmelighed trækkes lod om hvervet blandt de to

Stiller mere end to kandidater op, gælder følgende:

 • Der afholdes mindst to valgrunder således:
 • De to kandidater med flest og næstflest stemmer i første valgrunde går videre til anden valgrunde
 • Er der stemmelighed blandt mere end to kandidater med flest stemmer, går alle disse kandidater videre til anden valgrunde
 • Denne procedure fortsættes, til der kun er to kandidater tilbage, hvorefter vælges blandt de to som beskrevet ovenstående om valg mellem to kandidater
 • Er der imidlertid stemmelighed mellem alle kandidater i en valgrunde, trækkes lod mellem disse på linje med beskrivelsen ovenstående om valg mellem to kandidater

Hemmelig afstemning

Ønsker blot én i valgforsamlingen, at afstemningen sker hemmeligt, bør dette imødekommes. Dirigenten fastlægger fremgangsmåde herfor i samråd med valgforsamlingen.

Mødes forsamlingen virtuelt, og der ønskes hemmelig afstemning, foreslås følgende procedure: Hver stemmeafgiver fremsender mail eller sms til valgdirigenten med angivelse af, hvem man er (for at undgå falske stemmer udefra) samt navn på hvem man stemmer på. Valgdirigenten kan på forespørgsel fortælle valgforsamlingen, hvem der har stemt. Med det formål at sikre, at alle stemmer er modtaget. Men ikke hvad, hver enkelt har stemt.

Ved åben afstemning skriver hver enkelt stemmeberettigede navnet på sin foretrukne kandidat i chatten.

Tillidsrepræsentant og suppleant

Det tilrådes både at få valgt en tillidsrepræsentant og en suppleant. Suppleanten indtræder i TR’s rolle i dennes fravær. På flere arbejdspladser tillader arbejdsgiversiden et ligestillet parløb mellem TR og TRS.
TR og TRS opfordres til jævnligt at være i dialog med hinanden og de kolleger, som de repræsenterer, for at sikre en synlig og god kontakt mellem kollegerne og deres repræsentanter.
Kollegerne opfordres til at bakke op om deres valgte repræsentanter, uanset om de har fået deres stemme eller ej, og jævnligt orientere dem om forholdene på arbejdspladsen.

Referat af valgforsamlingen og anmeldelse af valg af TR og TRS

Valgte tillidsrepræsentanter og suppleanter skal straks og uden ophold anmelde deres valg overfor forbundet. Det skal ske elektronisk via skema, som du finder lige her. Ved genvalg af eksisterende TR/TRS er dette dog ikke nødvendigt.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk