Kost, ernæring og sundhed

Råd om ansættelse i det private

Vi anbefaler, at vi får din kontrakt til gennemsyn inden du skriver under. Læs mere om, hvad din kontrakt og dit ansættelsesbevis bør indeholde her.

Hvis du får tilbudt et job i det private, skal du sikre dig en god kontrakt. Det er bedst, at du har en underskrevet kontrakt inden du begynder i jobbet, så du kender dine vilkår fuldt ud.

Dækket af en overenskomst?

Du skal være opmærksom på, om du i jobbet er omfattet af en overenskomst, virksomhedsaftale eller tiltrædelsesaftale. Det kan nemlig betyde, at løn og ansættelsesvilkår er bestemt på forhånd. Selvom løn og vilkår er aftalt, har du stadig mulighed for at forhandle dig til en bedre løn og/ eller ansættelsesvilkår.

Ingen overenskomst?

Hvis jobbet ikke er overenskomstdækket, kan du i lønforhandlingen se løn og vilkår som en samlet pakke. Er det svært at komme igennem med en højere månedsløn, kan du i stedet forsøge at forhandle noget andet hjem. Det kan være ekstra feriedage eller en højere arbejdsgiverbetalt pensionssats.

Den samlede pakke

Den samlede lønpakke består af mange dele, som du skal være opmærksom på:

 1. Størrelsen på din timeløn/månedsløn
 2. Er lønnen baseret på en fast ugentlig arbejdstid, og er der særskilt betaling/afspadsering ved overarbejde - eller er lønnen baseret på en ikke-øvre arbejdstid?
 3. Er tillæg for arbejde på en aften, weekend eller helligdag en del af lønnen?
 4. Er arbejdstiden inklusiv eller eksklusiv frokostpause?
 5. Bliver du omfattet af en frokostordning?
 6. Indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag? I givet fald: Hvad er størrelsen på den sats, arbejdergiver betaler til din pension?
 7. Får du løn, hvis du holder flere feriedage end ferielovens fem uger?
 8. Kan du få et højere ferietillæg end ferielovens 1 % (Kun relevant, hvis du er månedslønnet og således får løn under ferie)?
 9. Er du berettiget til løn under sygdom?
 10. Får du løn under dit barns første sygedage?
 11. Får du løn under barsel – og hvor længe?
 12. Er du omfattet af en sundhedsforsikring?
 13. Er du omfattet af en bonusordning/resultatløn?
 14. Får du fri arbejdsbeklædning og sko eller tillæg for brug af eget tøj og sko (kun relevant ved ansættelse i køkkenproduktion)?
 15. Får du fri mobil og internet-adgang i hjemmet (du skal i så fald svare skat af værdien)?
 16. Får du mulighed for kompetenceudvikling og videreuddannelse? (Find relevante uddannelser her)
 17. Får du andre goder som avisabonnement, erhvervskort til offentlig transport til/fra arbejde, betalte medlemsskaber eller andet?
Du skal have et ansættelsesbevis

Ifølge ansættelsesbevisloven skal din arbejdsgiver give dig et skriftligt ansættelsesbevis senest en måned efter, at du er begyndt i jobbet. Husk, at det bedste er, at alle vilkårene er aftalt inden du begynder i jobbet (se ovenfor).

Ansættelsesbevisloven finder du her.

Hvad skal ansættelsesbeviset indeholde?

Ansættelsesbeviset skal ifølge loven indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Det betyder, at det som minimum skal indeholde:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtageres titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling
 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 7. Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
 8. Løn med tillæg og andre løndele, eksempelvis pension og tillæg
 9. Lønmodtagerens arbejdstid
 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der bestemmer ansættelsesforholdet

Derudover skal ansættelsesbeviset indeholde øvrige væsentlige forhold, der kan have betydning for dig. Hvis du eksempelvis kun skal arbejde på bestemte tidspunkter på dagen, ikke skal arbejde i weekender, eller der skal tages specielle hensyn til dig, så sørg for, at det bliver skrevet ind i din kontrakt.

Find vores kommenterede skabelon til et ansættelsesbevis her.

Inden du skriver under - send kontrakten til os

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du indsender din ansættelseskontrakt til gennemsyn i forbundet, inden du underskriver den. Send kontrakten her.

Det Danske Madhus

 

 

Personalegruppen A/S

Personalegruppen AS - Overenskomst 2015 - 2017

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse - Overenskomst 2015 - 2018

Kræftens Bekæmpelse - Arbejdstidsaftale OK15

Kræftens Bekæmpelse - Ferieaftale OK15

Kræftens Bekæmpelse - Tillidsrepræsentantaftale OK15

Kræftens Bekæmpelse - Barselsaftale OK15

Kræftens Bekæmpelse - Øvrige bilag OK15

Mariehjemmene

Mariehjemmene - Overenskomst basis 2015

Mariehjemmene - Arbejdstidsaftale 2015

Mariehjemmene - Overenskomst leder 2015

Aidsfonden

Aidsfonden - Overenskomst 2016

Askov Højskole

Askov Højskole - Overenskomst 2016

HK's Kursusejendom Klinten

Forbundet har indgået en overenskomst med HK's Kursusejendom Klinten.

Kontakt Forbundet, hvis du ønsker at høre nærmere.

Fonden Projekt UDENFOR

Fonden Projekt UDENFOR - Husaftale

Ok-Fonden

Ok-Fonden

Halkær Ådal

Halkær Ådal 

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner

Overenskomsten her er indgået mellem Danske Daginstitutioner og FOA. Kost og Ernæringsforbundet er blevet part i denne overenskomst. Institutioner der ansætter ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, økonomaer og PB´er i ernæring og sundhed, vil være omfattet af overenskomsten og forhandlingsretten er hos Kost og Ernæringsforbundet

LDD Køkken og Ren 2021 - 24.

Aftale om overenskomstdækning mellem LDD, Kost og FOA

Protokollat om overenskomstdækning mellem LDD, Kost og FOA

 

Kontakt Forhandlingsafdelingen

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.