Kost, ernæring og sundhed

Alt om ansættelsesbeviset

Ansættelsesbevisloven siger, at din arbejdsgiver har pligt til at lave en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter at du er begyndt i jobbet.

Du skal have et ansættelsesbevis

Ifølge ansættelsesbevisloven skal din arbejdsgiver give dig et skriftligt ansættelsesbevis senest en måned efter, at du er begyndt i jobbet. Husk, at det bedste er, at alle vilkårene er aftalt inden du begynder i jobbet. 

Hvad skal ansættelsesbeviset indeholde?

Ansættelsesbeviset skal ifølge loven indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Det betyder, at det som minimum skal indeholde:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse

  2. Arbejdsstedets beliggenhed

  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtageres titel, rang, stilling eller jobkategori

  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling

  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie

  7. Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler

  8. Løn med tillæg og andre løndele, eksempelvis pension og tillæg

  9. Lønmodtagerens arbejdstid

  10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der bestemmer ansættelsesforholdet

Derudover skal ansættelsesbeviset indeholde øvrige væsentlige forhold, der kan have betydning for dig. Hvis du eksempelvis kun skal arbejde på bestemte tidspunkter på dagen, ikke skal arbejde i weekender, eller der skal tages specielle hensyn til dig, så sørg for, at det bliver skrevet ind i din kontrakt

Inden du skriver under - send kontrakten til os

Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, at du indsender din ansættelseskontrakt til gennemsyn i forbundet, inden du underskriver den. 

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.