Danmark

Overenskomst - Stat

Her finder du aftalerne på statens område.
Overenskomst

2021 Organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - køkken

OK21 - Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet

2013 Professionsbachelorer med kandidatgrad

Aftaler vedr. løn og lokal løndannelse

OK21 Nye Lønsystemer

2008 Aftale lokalløn

Arbejdstid

2019 Ferieaftale

2019 Statens arbejdstidsaftale

2011 Ændring af aftale om ferie

2006 Ferievejledning

Pension

2015 Revideret aftale om generelle krav til indholdet i bidragsfinansierede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte)

2011 Pensionsforhold for ansattel i fleksjob i staten

2011 Protokollat om pensionsbidrag til 70+årige

Andre aftaler

2018 Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten m.v.

2021 Underskrevet barselsaftale

2015 Barsel, adoption, omsorg

2015 Aftale om Åremålsansættelse

2013 Ændring af cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten m.v.

2013 Resultatpapir

2011 Hovedaftale

2021 - Seniorordninger

2021 - Senior Bonus

2008 Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

2021 - Frivillig fratrædelse