Familieliv

Omsorgsdage

Forældre, der er offentligt ansatte, har hver især ret til at holde to omsorgsdage per år per barn de har. Året følger kalenderåret.

Hvad har du ret til?

Uanset hvornår i løbet af et år, du bliver ansat på en offentlig arbejdsplads, har du ret til at afholde to omsorgsdage. Hvis du allerede samme år har afholdt to dage i et andet ansættelsesforhold, får du ikke nye dage, når du starter på et nyt job.

Hvis du ikke har haft mulighed for at bruge dine omsorgsdage på grund af, at du har afholdt barselsorlov, kan du overføre dagene til det næste kalenderår. Du kan også overføre dagene fra det år, hvor barnet er født eller modtaget til adoption.

Husk, at efter det kalenderår, hvor barnet fylder syv år, ophører retten til omsorgsdage.

Hele eller halve dage

Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve dage. Hvorledes omsorgsdagene afvikles kan lokalt aftales mellem den enkelte arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten, fx ved indgåelse af en lokalaftale. Elever, der er forældre, har ret til at afholde omsorgsdage.

Særligt for statsansatte

Statsansatte har desuden en ekstra mulighed for at erhverve sig omsorgsdage.

Statsansatte kan vælge, at afspadsering, der ikke er afviklet inden fristens udløb, skal konverteres til omsorgsdage. Dette gælder både for statsansatte med og uden børn. Der er ikke nogen frist for afholdelsen af disse omsorgsdage. De kan derfor overføres fra kalenderår til kalenderår.

Din arbejdsgiver kan bestemme, at du højest må opspare 10 af denne slags omsorgsdage.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.