Sundhed og kost
Fagblad 1, 2021

Tekst: Jeannette Ulnits. Foto: Henrik Frydkjær

Kommune sprang den kostfaglige ekspertise over

Da rammerne for forældrebetalt frokost i Albertslund Kommunes børneinstitutioner skulle fastlægges, fravalgte det kommunale udvalg at inddrage de køkkenfagliges viden. Sammen med Kost og Ernæringsforbundet tog tillidsrepræsentant Anne Dorthe Nielsen og hendes suppleant et sejtræk for at forhindre urimelige nedskæringer, forringede arbejdsvilkår og adskillige afskedigelser.

“En lang skrivebordsøvelse uden inddragelse af køkkenpersonalets store faglige indsigt på området.” Sådan beskrev Marianne Vilsbøll Jacobsen, formand for Kost og Ernæringsforbundet i Region Hovedstaden, i et læserbrev den kommunale beslutningsproces i Albertslund, da rammerne for forældrebetalt frokostordning sidste år skulle fastlægges.

Vedtog urealistiske besparelser

Albertslund Kommunes næsten 50 år lange image som foregangskommune for betalt frokost i børneinstitutionerne fik sig nogle ridser under omlægningen til forældrebetalt frokostordning. Det kommunale udvalg valgte overraskende at gå enegang og fastlagde rammerne uden om de kostfaglige tillidsvalgte.

Regionsformanden stod ved tillidsrepræsentant Anne Dorthe Nielsens side, da hun på egne samt 16 faglærte og 6 ufaglærte kollegers vegne tog kampen op.

− Omlægningen var uundgåelig. Så for os handlede det om at blive hørt, så rammerne blev tilpasset til den virkelighed, vi skulle stå i. Vores høringssvar var sendt, så vi ventede bare på at blive kontaktet. Da vi i januar 2020 stadig intet havde hørt, sendte vi en mail til forvaltningen, hvor vi tilbød vores ekspertise, forklarer hun.

I marts erfarede de, via deres ledere og fra referater fra kommunalbestyrelsesmøder, at rammerne var blevet fastlagt hen over hovedet på dem.

− Jeg ringede til dagtilbudschefen for at protestere, men svaret var, at “rammerne var sat politisk”. De mente altså ikke, at jeg som TR skulle inddrages i processen. Jeg var dybt målløs. Hvorfor ikke høre faggruppen, der står med kerneopgaven? 

Glemte løn til de ufaglærte

Det fremgik af budgetforslaget, at besparelserne ikke ville få ansættelsesmæssig betydning. Men det ville tydeligvis ikke holde vand. Noget var galt, så tillidsrepræsentanten finkæmmede beregningerne på forældretaksten.

 − Jeg opdagede, at der manglede to millioner kroner, så min leder kontaktede de administrative medarbejdere, som bekræftede fejlen. Det ufaglærte køkkenpersonale var registreret som rengøringspersonale, hvorfor deres lønsum ikke var taget med, fortæller hun. 

Konsekvenserne for køkkenpersonale, børn, forældre og det pædagogiske personale ville være blevet meget store. Produktionstiden ville blive sat voldsomt ned, især i institutioner med mindre køkkener som det, Anne Dorthe Nielsen selv er ansat som kostfaglig eneansvarlig i. 

− Vores store viden om ernæring og sundhed, om indkøb, menuplanlægning, og hvorfor vi arbejder, som vi gør, skal selvfølgelig høres. Vi kunne have forklaret, hvorfor det for eksempel ikke er muligt for to mindre køkkener at producere frokost til tre institutioner. At så voldsomme besparelser sandsynligvis ville betyde færdigproducerede varer som frikadeller, fiskefrikadeller og kødboller med E-numre i stedet for hjemmelavede. Og at det pædagogiske personale ville komme til at stå med nogle af vores opgaver, siger hun.

Mail til borgmesteren åbnede døren

Opbakningen, som Anne Dorthe Nielsen og forbundet fik fra Kontaktudvalget, BUPL’s fællestillidsrepræsentant og næstformanden i kommunens MED-udvalg, rokkede heller ikke forvaltningen. 

Først 17. juni skete der noget. Tillidsrepræsentanten og hendes suppleant sendte en mail til borgmesteren, hvor de fremlagde deres argumenter. Mindre end et døgn senere blev de kontaktet af kommunens HR-chef. Endelig vedkendte forvaltningen sig sine fejl samt de personalemæssige omkostninger af omlægningen.

Taksten blev genberegnet, og beskæringerne endte som tålelige. Forældrene i en enkelt institution med to køkkenansatte fravalgte madordningen. I alt er tre kostfaglig eneansvarlige blevet afskediget. Resten accepterede en nedgang på mellem en og tre en halv time ugentligt.  

 − Der har været meget læring i denne proces. Jeg er sikker på, at kommunen ikke overhører os som faggruppe en anden gang. Vores sammenhold er blevet stærkere, vi har mærket vores ledelsers opbakning, og forbundet har knoklet. Vi gjorde sammen en kæmpe forskel. Når COVID-situationen tillader det, vil jeg invitere dagtilbudschefen til et kaffemøde, så vi kan få landet den her proces ordentligt, siger Anne Dorthe Nielsen. 

Sagen kort

  • I 2019 beslutter Albertslund Kommune at overgå til forældrebetalt frokostordning til børn i kommunens institutioner. Sidst på året udskydes beslutningen om, hvordan finansieringen skal foregå til foråret 2020. Der åbnes for alternative løsninger indtil marts 2020. 
  • I januar 2020 tilbyder de tillidsvalgte på køkkenområdet deres ekspertise, men de bliver afvist. 
  • Kommunalbestyrelsen vedtager, uden at medtage høringssvar, 26. maj budget og rammer, gældende fra oktober samme år. Protester fra tillidsvalgte og netværket ignoreres.
  • Tillidsrepræsentant Anne Dorthe Nielsen, hendes suppleant samt Kost og Ernæringsforbundet inddrager i juni borgmesteren. Kort efter bliver de kontaktet af kommunens HR-chef.
  • En ny beregning foretages, og besparelserne lander på et acceptabelt niveau.  

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk