næring til et sundere danmark

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

12.11.2021

Forkert ernæring koster penge og livskvalitet

Nyt sundhedsudspil fra Kost og Ernæringsforbundet skal gøre ernæring til en hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen

I dag kommer ernæringsindsatsen alt for ofte først i fokus, når det er gået galt. Der bliver først sat ind, når den ældre er dehydreret, eller når kræftpatienten er så underernæret, at behandling må afbrydes. Alt for mange borgere og patienter lider under, at ernæring ikke er tænkt ordentligt ind i vores sundhedsvæsen, psykiatri og sociale omsorg. Det koster. Både på livskvalitet, sundhed og på samfundsøkonomien.

Derfor har Kost og Ernæringsforbundet lavet et sundhedsudspil, der skal styrke ernæringsindsatsen i samfundet. Udspillet indeholder syv forslag til konkrete tiltag, der kan give mere sundhed og livskvalitet for danskerne. Og så kan vi samtidig også spare penge i sundhedsvæsnet.

Med forslagene retter vi især fokus på ernæringsindsatsen hos udsatte grupper som underernærede ældre, handicappede, diabetikere, indlagte samt mennesker med overvægt, eller nogle der er i genoptræning efter et sygdomsforløb.  

Det handler f.eks. om, hvordan vi kan afhjælpe underernæring hos indlagte og ældre, øget geografisk lighed i adgangen til diætbehandling, og hvordan brugen af måltidsværter kan forbedre oplevelsen og deltagelsen i måltidet.

Det er Kost og Ernæringsforbundets ambition med forslaget at få politikernes øjne op for, hvor stor en forskel den rigtige ernæring kan gøre, og derigennem få området prioriteret i fremtiden.

Du kan læse hele vores udspil her:

Fakta: Gør ernæring til en hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen

  1. Alle danskere med behov skal tilbydes diætbehandling 
  2. Udarbejd handlingsplan for underernæring
  3. Skriv ernæring ind i sundhedsloven
  4. Styrk diætbehandling i psykiatrien
  5. Ansæt flere måltidsværter
  6. Lav systematisk ernæringsscreening for særlige grupper
  7. Autoriser professionsbachelorer i ernæring og sundhed
Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.