Udannelse til diætist

Autorisation og uddannelse som klinisk diætist

Læs mere om autorisationen som klinisk diætist, samt mulighederne for efter- og videreuddannelse

Titelbeskyttelse: Klinisk diætist
I Danmark er uddannelsen til klinisk diætist en professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik. Gennemført uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist. 'Klinisk diætist' og 'diætist' er titelbeskyttede betegnelser beskyttet af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Titelbeskyttelsen er autoriseret efter "Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed" (Autorisationsloven) (LBK nr 731 af 08/07/2019)

Titelbeskyttelsen inkluderer også betegnelsen "diætist" og må derfor ikke benyttes af andre end kliniske diætister jf. brev fra Sundhedsstyrelsen.

Uddannet som klinisk diætist før den nye uddannelse
Indtil sommeren 2005 bestod uddannelsen til klinisk diætist af et års uddannelse efter forudgående uddannelse som husholdningslærer eller økonoma, efterfulgt af et års supplerende praktisk uddannelse. Den praktiske uddannelse er tilrettelagt efter bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktisk uddannelse. Gennemført teoretisk og praktisk uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist.

Autorisation
Du kan læse om autorisation her. Autorisation søges ved Styrelsen for Patientsikkerhed efter endt uddannelse. OBS: Der er gebyr på 313 DKK for autorisation, der skal betales i forbindelse med ansøgningen. Autorisationen er i dag papirløs, dvs. du vil ikke få tilsendt et dokument med din autorisationskode.

Kontrol af autorisation
Det er muligt at undersøge, om en person har autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette gælder alle faggrupper med autorisation. Hvis du vil se autorisations information, kan du indtaste navn og vælge faggruppe her.

Ophør af autorisation
Alle autoriserede sundhedspersoner, der efter 1. januar 2007 er fyldt eller fylder 75 år omfattes af ordningen. Alle sundhedspersoner, der d. 1. januar 2007 allerede var fyldt 75 år, er derimod ikke berørt af ovenstående, men kan fortsætte deres eventuelle selvstændige faglige virksomhed som hidtil.

Antal diætister med autorisation
I 2022 er der autoriseret 66 nye kliniske diætister, i 2021 er der autoriseret 63 nye kliniske diætister, i 2020 blev der autoriseret 67 nye diætister, og i 2019 blev der autoriseret 77 nye diætister.

Den 26. april 2023 var der 1523 kliniske diætister med autorisation.

Efter- og videreuddannelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har muligheder for efter- og videreuddannelse på fx kandidat-, master- og diplomniveau. Mulighederne for efter- og videreuddannelse er mange. Professionsbachelorer har ikke nødvendigvis direkte adgang til efter- og videreuddannelser. Nogle af uddannelsesstederne har særlige adgangskrav som skal opfyldes. Information herom kan findes på universiteteternes egne hjemmesider.

SDU ruster diætister til fremtidens tværfaglige rolle læs artiklen fra Diætisten nr. 152, april 2018.

Nedenstående liste over kandidat-, master-, og diplomuddannelser er opdateret primo 2021, hvorfor der kan være ændringer ift. de konkrete optagelseskrav på de forskellige uddannelsessteder. Brug derfor listen som inspiration, og rådfør dig efterfølgende med studievejledningen.

Clinical dietitians educated outside Denmark

Information for clinical dietitians: application for registration to practice in Denmark

According to The Danish Patient Authority:

Clinical dieticians educated outside Denmark (including clinical dieticians from the Nordic countries and the EU/EEA countries) must hold Danish authorisation to be able to use the title clinical dietician in Denmark and the Faroe Islands.

All applicants trained outside the Nordic countries and EU/EEA are required to have their degree verified by the educational institution.

You can find further information and application forms here.