FaKD.Rammeplan.Frontpic.

Rammeplaner

Her finder du FaKDs rammeplaner. Rammeplaner er vores arbejdsredskab, når vi arbejder med ernærings- og diætbehandling.

FaKD søger diætister til opdatering af rammeplan for diæt- og ernæringsbehandling af Anorexia Nervosa.

I den forbindelse har vi udgivet en håndbog for udarbejdelse af rammeplanerne, der har til formål at sikre ensartede rammeplaner af høj faglig kvalitet samt at gøre arbejdet med rammeplanerne mere håndgribeligt. Du kan læse håndbogen her.

Hvis du er interesseret i dette, kan du kontakte Christian Antoniussen, ca@diaetist.dk

Rammeplanner

Adipositas (overvægt) voksne

Diætbehandling af svær overvægt hos voksne

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med svær overvægt eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor. 

Rammeplanner

Børn med adipositas

Denne rammeplan omhandler kun diætbehandling af børn og unge med adipositas og henvender sig til kliniske diætister i regionen, kommunen og privat regi. Behandlingsplanen skal tilpasses barnets alder og forældre. Rammeplanen dækker børn i alderen 2-18 år. 

Anorexia nervosa

Diætbehandling anorexia nervosa

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler børn, unge og voksne patienter med anorexia nervosa eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Cøliaki

Diætbehandling ved cøliaki

Denne rammeplan omhandler diætbehandling af voksne med cøliaki.

Diabetes

Diætbehandling ved diabetes

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler patienter med diabetes eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Dysfagi

Denne rammeplan er udgivet i juli 2017 og omfatter diætbehandling til voksne over 18 år, som er i særlig risiko for eller har fået konstateret øvre dysfagi.

Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister og ernæringsprofessionelle, der arbejder med diætbehandling og vejledning i klinisk ernæring i forskellige sammenhænge i sundhedsvæsenet. I denne rammeplan vil der være særligt fokus på dysfagi-diæten, der indtages pr. os, og som er baseret på principperne for kost til småtspisende.

Ernæringsterapi (voksne patienter)

Diætbehandling for voksne i ernæringsrisiko.
Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne i ernæringsrisiko eller i risiko herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Lige nu søger vi diætister til opdatering af rammeplanen. Hvis du er interesseret i dette, kan du kontakte Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk

Geriatri - Ernæringsterapi til borgere med geriatriske problemstillinger

Rammeplanen henvender sig primært til kliniske diætister og andre relevante ernæringsprofessionelle, der er nyuddannede eller nye indenfor arbejdet med målgruppen. Formålet med rammeplanen er at beskrive individuel diætbehandling med ernæringsterapi ved klinisk diætist. Målgruppen er borgere (+65 år) med geriatriske problemstillinger. Der tages udgangspunkt i nyeste evidens på området og erfaringer omkring den bedste praksis i relation til den organisering, som den kliniske diætist indgår i. 

Behandling af irritabel tyktarm med Low Fodmap Diet

Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister på sygehuse/hospitaler/plejehjem i såvel den offentlige som i den private sektor, samt til privatpraktiserende diætister.

Korttarmssyndrom

Diætbehandling ved korttarmssyndrom

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med kortarmssyndrom i den primære og sekundære sundhedssektor

IBD voksne

Diætbehandling ved kronisk inflammatorisk tarmsyndrom (IBD)

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler patienter med IBD herfor i den primære og sekundære sundhedssektor.

Nyreinsufficiens

Diætetisk behandling af nyreinsufficiens, 4. udgave

Udkommet marts 2021.

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med nyreinsufficiens i den primære og sekundære sundhedssektor.

PCOS

Diætbehandling ved PCOS

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, som diætbehandler voksne patienter med PCOS i den primære og sekundære sundhedssektor.

Vejledningspædagogik

Målgruppen for rammeplanen er kliniske diætister, der varetager individuel diætbehandling af patienter i den primære og sekundære sundhedssektor, i Danmark. Samt studerende ved Professionshøjskolerne, der læser på Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, med speciale i klinisk diætetik.