Projektmidler

Projektmidler FaKD

Ansøgning om projektmidler fra det Faglige selskab af Kliniske Diætister (FaKD)

Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD) uddeler op til 100.000 kr. til ét eller flere udvalgte projekter. Formålet med projektmidlerne er at styrke de kliniske diætisters muligheder for at udvikle den diætetiske praksis. FaKD støtter forskelligartede projekter, og der kan ansøges om støtte til projekter af både faglig, praktisk, social, uddannelses - og forskningsmæssig karakter.

Ansøgning

Prioritering

Ved vurderingen af ansøgningerne lægger FaKD vægt på, om projektet er grundigt og fyldestgørende beskrevet, og om det er fagligt relevant samt bidrager med ny viden og/eller redskaber til diætistens praksis. Desuden lægges der vægt på projektets gennemførbarhed, samt om projektet kan føre til øget beskæftigelse for kliniske diætister. Der er ikke én type af projekt, der vægtes højere end andre.


Krav

For at ansøge om FaKDs projektmidler skal mindst én projektansvarlig være fuldt medlem af Kost og Ernæringsforbundet samt FaKD på ansøgningstidspunktet og igennem hele projektets varighed. Efter projektets afslutning skal der, uanset projektets type, udarbejdes en artikel til Diætisten, samt holdes et oplæg på FaKDs årsmøde for at orientere øvrige FaKD-medlemmer om, hvad projektmidlerne er blevet anvendt til, projektets forløb samt resultater. Ved et forskningsprojekt skal der desuden indsendes mindst én artikel til publikation i et relevant videnskabeligt tidsskrift.

FaKD forbeholder sig retten til at udelade at uddele projektmidler, hvis ingen af de modtagne ansøgninger vurderes at leve op til de skitserede krav eller prioritering. Projektmidler uddeles ikke til bacheloropgaver, kandidatspecialer eller masterafhandlinger. Der gives ikke begrundede afslag. 

Se også “Retningslinjer for ansøgning om projektmidler 2024”.

 

Alle ansøgere skal udfylde og sende følgende til Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD):

  1. Ansøgningsskema
  2. Projektbeskrivelse (bilag 1)
  3. Budget (bilag 2)

Læs retningslinjerne for ansøgningen grundigt før indsendelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være FaKD i hænde senest d. 31. august 2024. Ansøgningen skal sendes til bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk. Er ansøgningsskemaet inkl. bilag ikke modtaget inden ansøgningsfristen vil ansøgningen for projektet ikke blive vurderet.

Alle ansøgere modtager svar på, om deres ansøgningen kan imødekommes eller ej, senest d. 31. oktober 2024. Der gives ikke begrundede afslag.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren eller er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt lever op til formålet med projektmidlerne, er du velkommen til at sende en mail til ca@diaetist.dk.