fakd

Projektmidler FaKD

Ansøgning om projektmidler fra det Faglige selskab af Kliniske Diætister (FaKD)

FaKD uddeler årligt op til 100.000 kr. i projektmidler. Midlerne fordeles til et eller flere udvalgte projekter.
Med projektmidlerne ønsker FaKD at styrke de kliniske diætisters mulighed for at være medvirkende til at udvikle den diætetiske praksis og de kliniske diætisters jobmuligheder igennem faglige, sociale, uddannelses- og forskningsmæssige projekter.

Der er lukket for ansøgninger 2022 - ansøgningsprocedure for projektmidler fra FaKD

Alle ansøgere skal udfylde og sende følgende til FaKD:

  1. Ansøgningsskema (jf. bilag 1)
  2. Projektbeskrivelse
  3. Budget og finansieringsplan (jf. bilag 2)

Find ansøgningsproceduren samt bilag nederst på siden. OBS: Det er et krav, at der i projektet/projektgruppen, skal indgå en klinisk diætist, der er medlem af Kost og Ernæringsforbundet. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være FaKD i hænde senest d. 01. maj 2022.

Ansøgningen skal sendes til bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk.

Har ovenstående ikke modtaget ansøgningen inkl. udfyldte bilag inden ansøgningsfristen, vil projektet blive afvist. Alle ansøgere vil få besked, om de har fået tildelt projektmidler eller ej senest d. 30. juni 2022. Der gives ikke begrundet afslag.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektmidlerne, ansøgningsproceduren eller andet bedes du sende en mail til ca@diaetist.dk