Projektmidler

Projektmidler FaKD

Ansøgning om projektmidler fra det Faglige selskab af Kliniske Diætister (FaKD)

Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD) uddeler op til 100.000 kr. til ét eller flere udvalgte projekter. Formålet med projektmidlerne er at styrke de kliniske diætisters muligheder for at udvikle den diætetiske praksis. FaKD støtter forskelligartede projekter, og der kan ansøges om støtte til projekter af både faglig, praktisk, social, uddannelses - og forskningsmæssig karakter.

Ansøgning

Prioritering

Ved vurderingen af ansøgningerne lægger FaKD vægt på, om projektet er grundigt og fyldestgørende beskrevet, og om det er fagligt relevant samt bidrager med ny viden og/eller redskaber til diætistens praksis. Desuden lægges der vægt på projektets gennemførbarhed, samt om projektet kan føre til øget beskæftigelse for kliniske diætister. Der er ikke én type af projekt, der vægtes højere end andre.


Krav

For at ansøge om FaKDs projektmidler skal mindst én projektansvarlig være fuldt medlem af Kost og Ernæringsforbundet samt FaKD på ansøgningstidspunktet og gennem hele projektets løbetid. Efter projektets afslutning skal der uanset type af projekt udarbejdes en artikel til Diætisten samt holdes et oplæg på FaKDs årsmøde for at orientere øvrige FaKD medlemmer om, hvad projektmidlerne er blevet anvendt til, projektets forløb samt resultater. Ved et forskningsprojekt skal der desuden indsendes mindst én artikel til publikation i et relevant videnskabeligt tidsskrift. Ved anden type af projekt, vægtes det positivt hvis ansøgeren har en klar plan for, hvordan projektets resultater skal formidles. Efter projektets afslutning skal der fremsende et kort regnskab til FaKD med henblik på at dokumentere, hvordan midlerne er anvendt. Eventuelt ikke anvendte midler skal tilbagebetales til FaKD.

FaKD forbeholder sig retten til at undlade at uddele projektmidler, hvis ingen af de modtagne ansøgninger vurderes at leve op til de skitserede krav.

Alle ansøgere skal udfylde og sende følgende til Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD):

  1. Ansøgningsskema
  2. Projektbeskrivelse (bilag 1)
  3. Budget (bilag 2)

Læs retningslinjerne for ansøgningen grundigt før indsendelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen meldes ud i starten af 2024.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende FaKD's projektmidler, er du velkommen til at sende en mail til bestyrelsesmedlem, Christian Antoniussen, på ca@diaetist.dk.