ernæringsugen

Ernæringsugen: Vær med til at sætte ernæringsrisiko på dagsordenen i uge 44

I uge 44 holdes den første nationale ernæringsuge: Ernæringsugen – Rigtig ernæring nytter. Skal du være med?

Kost og Ernæringsforbundet opfordrer alle medlemmer, som arbejder med borgere og patienter i ernæringsrisiko, til at være med. Vi er en del af ONCA-Danmark, der er initiativtager til ernæringsugen i Danmark.

Ernæringsugen – Rigtig ernæring nytter
Vi arbejder for, at 'ernæringsugen - rigtig ernæring nytter' kan præsentere alle områder af sygdomsrelateret underernæring og vil derfor invitere dig, din arbejdsplads, din afdeling eller måske hele din organisation til at bidrage med egne arrangementer og deltage i andres.

Bliver løbende opdateret

Ernæringsugens aktiviteter

Vælg type
Vælg periode
Christian Hvas

Formand for DSKE Christian Hvas byder velkommen til ernæringsugen

Optimering af mad og drikke med Adozan

Daglig ernæringsquiz med præmier

Bispebjerg og Frederiksberg hospitals Ernæringskomite og de kliniske diætister har sammensat en ernæringsquiz
Bispebjerg-Frederiksberg HospitalBispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Menuplan

God og sund morgenmad i Psykiatriens sengeafsnit

I Ernæringsugen vil der i Psykiatriens sengeafsnit være fokus på god morgenmad med bl.a. forskellig grød og sundere varme retter som en del af morgenmaden.

Fokus på vejning

Herfordparken 1

Ernæringsscreening af borgere i Træning og Rehabilitering Vordingborg Kommune

Ernæringsscreening af borgere i træning og rehabilitering
Sankelmarksvej 10A, 4760 Vordingborghttps://www.vordingborg.dk/borger/sundhed/traening-og-rehabilitering/
Vis mere
Hvem kan være med?

ONCA-Danmark opfordrer alle, der arbejder på regionernes sygehuse og i kommunerne – eksempelvis på plejehjem og i hjemmeplejen, på bosteder, med rehabiliteringsindsatser og genoptræning, med madudbringning samt i 'almen praksis' og meget andet, til at være med til at skabe opmærksomhed omkring arbejdet med opspring og behandling af patienter og borgere i ernæringsrisiko.

Forslag til aktiviteter

Her er nogle forslag til aktiviteter. Det kan også være meget andet - I ved bedst:

 • Smagsprøvninger af dysfagi-diæt for plejepersonale/byrådet/pårørende
 • Ekstra fokus på mellemmåltider
 • Målinger af ernæringsvurderinger/ernæringstilstand
 • Journalaudit
 • Fristevogne på afdelingen
 • Fællesspisninger
 • Temamøde/aften for pårørende
 • Rundvisninger i køkkenet
 • Status og opfølgning på vejninger
 • Aktiviteter for sondebrugere
 • Madlavningshold for småtspisende
 • Og meget, meget mere
Partnere bag Ernæringsugen

ONCA står bag ernæringsugen

I Danmark organiseres ernæringsugen af Kost og Ernæringsforbundet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, DSKE, Lungeforeningen og FMF. Organisationerne står bag det danske initiativ ONCA-Danmark, der er inspireret af ONCA  – et lignende tiltag i andre lande.Hvem er ONCA?

Optimal Nutrition Care for All er et multistakeholder initiativ på tværs af Europa, som har til formål at støtte faglige samfund, foreninger og patientgrupper til at gennemføre screening for risiko for sygdomsrelateret underernæring og optimal ernæringspleje- og behandling gennem

 • Målinger (measure)
 • Uddannelse (educate)
 • Implementering (implement)
 • Indflydelse (influence)

Kampagnen støtter nationale faglige sammenslutninger, foreninger og patientgrupper i at gennemføre ernæringsrisikoscreening og optimal ernæringspleje i deres respektive lande. Kampagnen faciliteres af European Nutrition for Health Alliance (ENHA).

ENHA har udpeget en styringskomité til at lede initiativet gennem strategisk vejledning og engagement med partnere på nationalt plan. Styringskomitéen består af repræsentanter fra ESPEN, EUGMS, HOPE, EFAD, EGAN og MNI.

Download Ernæringsugens logo

Har du spørgsmål?

Kontakt Sundhedspolitisk konsulent Mie Lauwersen

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 07

mailmla@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk