ernæringsugen

Ernæringsugen: Vær med til at sætte ernæringsrisiko på dagsordenen i uge 44

Vær med til at markere Danmarks nationale ernæringsuge!

Der skal langt større fokus på sygdomsrelateret underernæring. Det er et alvorligt, overset problem, som vi zoomer ind på med Ernæringsugen. Og vi har brug for alle jer derude, som på den ene eller anden måde arbejder med underernæring, til at hjælpe med at trutte i hornet.

Ernæringsugen har til formål at skabe opmærksomhed om sygdomsrelateret underernæring og komme med løsninger på, hvordan vi kommer problemet til livs med så mange initiativer som muligt i løbet af uge 44. Vi opfordrer alle, som arbejder med borgere og patienter i ernæringsrisiko, til at være med. 
 

Hvad kan I lave?

Vi arbejder for, at alle områder af sygdomsrelateret underernæring bliver præsenteret. Der er et hav af muligheder for at lave arrangementer og aktiviteter, både fysisk og digitalt. 

Nedenfor kan du se alle de forskellige arrangementer, der blev afholdt rundt omkring i Danmark til Ernæringsugen 2021. Find inspiration i listen eller opfind jeres helt eget koncept. Lad os sammen få gjort omverdenen opmærksom på, at rigtig ernæring nytter!
 

Spred budskabet på sociale medier

I kan også være med til at sprede budskabet omkring ugen på de sociale medier ved at dele en masse billeder, video m.m. om jeres aktiviteter og tagge med #ernæringsugen, #ernæringsugen2022 og #ernæringnytter
 

Hvem står bag Ernæringsugen?

Ernæringsugen afholdes for tredje gang i Danmark i uge 44 2022. Det er ONCA-Danmark, der står bag. ONCA består af forskellige organisationer med interesse i at bekæmpe sygdomsrelateret underernæring i Danmark.

Eksempler på tidligere aktiviteter

Vælg type
Vælg periode
Christian Hvas

Formand for DSKE Christian Hvas byder velkommen til ernæringsugen

Daglig ernæringsquiz med præmier

Bispebjerg og Frederiksberg hospitals Ernæringskomite og de kliniske diætister har sammensat en ernæringsquiz
Bispebjerg-Frederiksberg HospitalBispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Fokus på vejning

Herfordparken 1
Menuplan

God og sund morgenmad i Psykiatriens sengeafsnit

I Ernæringsugen vil der i Psykiatriens sengeafsnit være fokus på god morgenmad med bl.a. forskellig grød og sundere varme retter som en del af morgenmaden.

Kompetenceudvikling i hjemmeplejen og sygeplejen i Hvidovre Kommune

Ernæringsscreening af borgere i Træning og Rehabilitering Vordingborg Kommune

Ernæringsscreening af borgere i træning og rehabilitering
Sankelmarksvej 10A, 4760 Vordingborghttps://www.vordingborg.dk/borger/sundhed/traening-og-rehabilitering/
Vis mere
Hvem kan være med?

ONCA-Danmark opfordrer alle, der arbejder på regionernes sygehuse og i kommunerne – eksempelvis på plejehjem og i hjemmeplejen, på bosteder, med rehabiliteringsindsatser og genoptræning, med madudbringning samt i 'almen praksis' og meget andet, til at være med til at skabe opmærksomhed omkring arbejdet med opspring og behandling af patienter og borgere i ernæringsrisiko.

Forslag til aktiviteter

Her er nogle forslag til aktiviteter. Det kan også være meget andet - I ved bedst:

 • Smagsprøvninger af dysfagi-diæt for plejepersonale/byrådet/pårørende
 • Ekstra fokus på mellemmåltider
 • Målinger af ernæringsvurderinger/ernæringstilstand
 • Journalaudit
 • Fristevogne på afdelingen
 • Fællesspisninger
 • Temamøde/aften for pårørende
 • Rundvisninger i køkkenet
 • Status og opfølgning på vejninger
 • Aktiviteter for sondebrugere
 • Madlavningshold for småtspisende
 • Og meget, meget mere
Partnere bag Ernæringsugen

ONCA står bag ernæringsugen

I Danmark organiseres ernæringsugen af Kost og Ernæringsforbundet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, DSKE, Lungeforeningen og FMF. Organisationerne står bag det danske initiativ ONCA-Danmark, der er inspireret af ONCA  – et lignende tiltag i andre lande.Hvem er ONCA?

Optimal Nutrition Care for All er et multistakeholder initiativ på tværs af Europa, som har til formål at støtte faglige samfund, foreninger og patientgrupper til at gennemføre screening for risiko for sygdomsrelateret underernæring og optimal ernæringspleje- og behandling gennem

 • Målinger (measure)
 • Uddannelse (educate)
 • Implementering (implement)
 • Indflydelse (influence)

Kampagnen støtter nationale faglige sammenslutninger, foreninger og patientgrupper i at gennemføre ernæringsrisikoscreening og optimal ernæringspleje i deres respektive lande. Kampagnen faciliteres af European Nutrition for Health Alliance (ENHA).

ENHA har udpeget en styringskomité til at lede initiativet gennem strategisk vejledning og engagement med partnere på nationalt plan. Styringskomitéen består af repræsentanter fra ESPEN, EUGMS, HOPE, EFAD, EGAN og MNI.

Har du spørgsmål?

Kontakt kommunikationskonsulent Camilla Pi Kirkegaard

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone23370066

mailcpk@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk