Placeholder for media

Elevguide

Vil du uddanne dig til ernæringsassistent? Så læs med her. Vi har samlet en række links og informationer til dig.

Som uddannet ernæringsassistent, får du en uddannelse, der giver adgang til et afvekslende arbejde og en lang række af spændende jobs. Du kan også vælge at læse videre til fx ernæringsteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. Mulighederne er mange, og uddannelserne giver dig gode rammer for selv at præge din fremtid og dit arbejdsliv.

Ernæringsassistent

Ernæringsassistent er en erhvervsuddannelse hvor du modtager løn. Uddannelsen varer fra 3 år og 5 måneder til 4 år og 2 måneder, inklusiv grunforløbet. Der veksles mellem praktik og skoleophold, som afsluttes med en svendeprøve og et uddannelsesbevis.

Uddannelsen er praksisnær med grundlæggende kompetencer inden for ernæring, hygiejne, egenkontrol, metodik og kulinarisk kvalitet. Læs mere her.

Hvad skal du gøre?

  1. Kontakt en uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelserne. Du finder en liste her.
  2. Tal med en studievejleder, som kan fortælle dig, hvornår grundforløbet starter og om du skal gennemføre hele grundforløbet. 
  3. Når du har gennemført grundforløbet skal du selv finde dig en praktikplads. Tal igen med studievejlederen, som kan guide dig og hjælpe dig.
  4. Du har også mulighed for at starte på en praktikplads i stedet for grundforløbet på skolen. Læs mere her.

Mere information

På mere information om uddannelserne på www.ernærings-assistent.dk

Godt at vide

Arbejdsforhold

Arbejdstid

Det er vigtigt, at din praktikplads overholder reglerne om arbejdstid, fx ved ændring af mødeplan og overarbejde. Du kan finde reglerne på her på hjemmesiden under Løn & Ansættelse - se overenskomst, men du er også meget velkommen til at ringe til os.

Arbejdstøj

Din praktikplads skal sørge for, at du får udleveret arbejdstøj eller får penge til at købe og vaske arbejdstøj.

Arbejde alene

Som elev må du aldrig arbejde alene. Det vil sige, at du skal være sammen med eller være under opsyn af en faguddannet i køkkenet, når du skal oplæres i nye emner. Du må godt arbejde alene med allerede indarbejdede rutineopgaver, men der skal altid være en faguddannet eller en midlertidig stedfortræder i køkkenet samtidig med arbejdets udførelse.

Forsikring

Forsikring

Du skal være opmærksom på, om skolen har en forsikring, der dækker ulykkestilfælde under skoleforløbet. Kontakt skolen for mere oplysning. Du kan også tegne forsikringer til en god pris gennem dit medlemskab hos Kost og Ernæringsforbundet. Læs mere her. LINK!!!!!!!

A-kasse

Fagforening og a-kasse er to forskellige ting. Man kan godt være medlem af fagforeningen uden at være medlem af en a-kasse og omvendt. Hvis du vil være medlem af en a-kasse, så skal du selv melde dig ind. Den a-kasse, som Kost og Ernæringsforbundet anbefaler, er FTF-A. 

Økonomi

SU

Hvis du er over 18 år, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU, som du kan få, mens du er på grundforløbet. Resten af uddannelsestiden får du løn, så snart du har en uddannelsesaftale med et praktiksted.

Vælger du at starte med praktik, har du en uddannelsesaftale gennem hele uddannelsen, og så får du også løn under hele forløbet. 

Elevløn – under 25 år

Både under skole- og praktikperioderne giver din praktikplads dig en over­enskomstmæssig elevløn. Det er en løn, som Kost & Ernæringsforbundet har forhandlet for dig. Lønnen for elever ligger typisk mellem 10-11.000 kr. om måneden før skat.

Løn – voksenelev

Hvis du er over 25 år og har haft mindst et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, skal du have voksenløn. Hvis du bliver ansat på statens område, skal du blot være fyldt 25 år for at få voksenløn. Lønnen for voksenelever ligger typisk mellem 19-20.000 kr. om måneden før skat.

Sygdom

I praktik

Når du starter i praktik, vil du normalt få en nærmere vejledning om regler for sy­ge­mel­ding, rask­melding og lægeerklæring i forbindelse med sygefravær på praktikpladsen.

Spørg efter disse regler og få dem udleveret, så du altid har dem, mens du er under ud­dan­­­nel­se.

Du har pligt til på 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse at med­­dele pratikpladsen, at du er syg.

I skole

Ved skoleundervisningens start vil skolen normalt give dig nærmere vejledning om sko­lens reg­ler for sygemelding i forbindelse med fravær.

Du har pligt til på 1. sygedag at meddele skolen og prak­tik­pladsen, at du er fraværende fra skoleundervisningen på grund af sygdom.

Udebliv aldrig fra praktikpladsen eller skoleundervisningen uden at meddele dette de re­spek­­­tive ste­der.

En uddannelsesaftale kan ikke ophæves på grund af sygdom. Dog kan den forlænges, hvis du har været syg i mere end 10 % af den samlede uddannelsestid. Kontakt Kost og Ernæringsforbundet og få rådgivning ved længerevarende sygdom.

 

Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du er på en arbejdsplads, hvor de har en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant, kan de også hjælpe dig. Tøv aldrig med at kontakte dem. De er til for dig.

Uddannelsesbevis

Det er Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen, der udsteder dit uddannelsesbevis.

Dit uddannelsesbevis udstedes, når du er færdiguddannet og fremsendes til dig umiddelbart efter din sidste dag som elev.

For at Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelse kan udstede dit bevis skal skolen have fremsendt dit skolebevis, samt dine karakterer fra enten ernæringshjælperprøven eller svendeprøven. Endvidere skal dit praktiksted have fremsendt den endelige praktikerklæring, som bevis for at du har opnået alle praktikmål.

Praktikerklæringsblanketten kan hentes her.

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk