uddannelse

Uddannelsesaftale

Som elev skal du have en uddannelsesaftale, inden du begynder at arbejde. Uddannelsesaftalen fungerer som en ansættelseskontrakt mellem dig og din læreplads og er gældende al den tid, du er elev. Skolen registrerer og opbevarer uddannelsesaftalen, og du og din læreplads får en kopi.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en standardblanket, som skal anvendes, når der indgås en uddannelsesaftale. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at blanketten udfyldes korrekt. Fx er det vigtigt at udfylde punktet Løn og andre vilkår med den rigtige overenskomst, så du får de bedst mulige vilkår. I Kost og Ernæringsforbundet står vi gerne til rådighed for at tjekke, om blanketten er udfyldt korrekt.  

Uddannelsesplan

Din skole udarbejder sammen med dig og din læreplads en personlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde navn på den uddannelsesansvarlige, navn på den eller de oplæringsansvarlige, en tidsplan og uddannelsesmålene. Det er din læreplads’ ansvar, at uddannelsesplanen bliver overholdt, og at der er faglært personale til at oplære dig i din elevtid.

Prøveperioden

Når du begynder på uddannelsen, har både du og din læreplads tre måneders prøveperiode. Det betyder, at både du og din læreplads kan ophæve uddannelsesaftalen uden varsel og uden at angive nogen grund. Som regel er prøveperioden overstået, inden du bliver færdig med 1. praktikperiode. Husk dog, at skoleperioder aldrig tæller med i prøveperioden.

Ophævelse efter prøveperiodens udløb

Efter prøveperiodens udløb kan uddannelsesaftalen som udgangspunkt ikke opsiges, medmindre du og din læreplads bliver enige om at ophæve uddannelsesaftalen. Kun hvis der er tale om ”væsentlig misligholdelse” eller ”bristede forudsætninger”, kan den ene af jer – dvs. din læreplads eller dig selv – ophæve aftalen. Du kan altid Kontakte Kost og Ernæringsforbundet, hvis du har brug for rådgivning.

Forlængelse af uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftalen kan forlænges, hvis du har meget fravær eller ved andre særlige forhold. Det kan eksempelvis være på grund af sygdom, supplerende skoleundervisning, orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Skolepraktik

Hvis du ikke opnår en uddannelsesaftale med en læreplads efter grundforløbets afslutning, har du mulighed for at gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktik. Skolepraktik foregår i et praktikcenter på en skole. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold mellem dig og det praktikcenter, hvor du er indskrevet til skolepraktik. Din retsstilling adskiller sig væsentligt fra de elever, der er omfattet af en uddannelsesaftale. Du kan altid Kontakte Kost og Ernæringsforbundet, hvis du vil have mere information om dette.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.