Bæredygtighed ind på arbejdspladserne
Fagblad 2, 2022

Tenna Hjortnæs [ TEKST ] Alamy [ FOTO ]

Bæredygtighed ind på arbejdspladserne

Efteruddannelse: En ny bæredygtighedsuddannelse til faglærte skal give blandt andre ernæringsassistenter stærke redskaber til den grønne omstilling.

Der efterspørges bæredygtighed alle steder i samfundet. På det seneste er særligt de professionelle køkkener kommet i søgelyset. Derfor efterlyser flere og flere ledere, selvstændige og medarbejdere mere viden om og flere redskaber til, hvordan man som ernæringsprofessionel arbejder mere bæredygtigt. Nu skal en ny uddannelse målrettet faglærte inden for fødevare-, service- og oplevelsesområdet være med til at klæde flere på til at omsætte visionerne til deres dagligdag i eksempelvis et professionelt køkken. Uddannelsen tager afsæt i FN’s verdensmål og har fokus på at gøre dem konkrete og brancherelevante i hverdagen i virksomhederne og på arbejdspladserne.

−  Det er så vigtigt, at vi får mulighed for at efteruddanne os på det her område, så det bliver noget, der rent faktisk kan slå igennem på vores arbejdspladser og i vores daglige virke som ernæringsprofessionelle, forklarer Michael Allerup Nielsen, næstformand i Kost og Ernæringsforbundet.

Kost og Ernæringsforbundet er en af flere organisationer og fagforbund, der har taget initiativ til det nye AMU-kursus, der tilbydes på erhvervsskoler over hele landet. Bæredygtighedsuddannelsen består af tre forløb, der strækker sig over syv dage.

For ernæringsassistenter vil det særligt være det forløb, der hedder bæredygtig madproduktion, der er relevant. Forløbet består af et grundforløb, hvor kursister vil lære om bæredygtighed og FN’s verdensmål i forhold til fødevare-, service- og oplevelsesvirksomheder. Herefter vil man skulle gennem to kurser: Bæredygtig produktion af mad og fødevarer og Det klimavenlige køkken.

− Uddannelsen er bygget op, så det ikke bare handler om det,  vi arbejder med i dagligdagen som eksempelvis madspild, indkøb og flere bælgfrugter. Uddannelsen er sat sammen, så kursisterne også får et overblik over, hvad bæredygtighed egentlig betyder, og hvad det er for nogle visioner, der ligger bag eksempelvis verdensmålene, forklarer Michael Allerup Nielsen.

På de to målrettede moduler vil kursisterne lære om for eksempel madspild, klimavenligere indkøb og balancen mellem klima og madtraditioner. På det overordnede modul vil man drøfte, diskutere og identificere bæredygtighedsinitiativer inden for ens eget fagområde.

Det er muligt for virksomheder eller organisationer at fået skræddersyet en bæredygtighedsuddannelse, der indretter sig efter arbejdspladsens behov, præmis og kontekst. Hvis man som virksomhed ønsker at tilrette et forløb til sin egen organisation, skal man tage fat i den nærmeste udbyder af uddannelsen. Erhvervsskoler i hele landet udbyder eksempelvis uddannelsen.

Fakta

Opbygning

•  Bæredygtighedsuddannelsen består af tre forløb. Hvert forløb består af tre moduler: et fælles grundkursus på tre dage og to fagspecifikke kurser af to dages varighed hver. Hvert forløb er af syv dages varighed. Når du har gennemført det fælles grundkursus og to fagspecifikke kurser, har du afsluttet bæredygtighedsuddannelsen.

•  Uddannelsen tager afsæt i verdensmålene og udfordringen med at gøre dem konkrete og brancherelevante i hverdagen i virksomhederne og på arbejdspladserne. Uddannelsen udbydes på erhvervsskoler over hele landet.

•  Kontakt din nærmeste erhvervsskole for mere information.

•  Tilmeldingen til uddannelsen og ansøgning om VEU-godtgørelse foregår via voksenuddannelse.dk under “Søg AMU-kurser”.

Fakta

Bæredygtig madproduktion

For ernæringsassistenter, kokke eller andre faglærte, der arbejder med smørrebrød og catering.

Uddannelsen består af:

•  Forløb 1: Bæredygtighed ift. fødevarer, service og oplevelser − tre dage

     Du lærer at anvende viden om bæredygtighed og FN’s verdensmål i forhold til fødevare-, service- og oplevelsesvirksomhed. Du lærer at identificere mulige bæredygtighedsinitiativer i eget fagområde, egen virksomhed og branche. Du lærer om brancherelevante mærkninger og certificeringer og at træffe bæredygtige valg i forhold dertil.

•  Forløb 2: Bæredygtig produktion af mad og fødevarer − to dage

     Du lærer at planlægge en bæredygtig mad- og fødevareproduktion, som er relevant for dit arbejde. F.eks. ved at minimere spild, udnytte råvarer optimalt, gøre hensigtsmæssige indkøb, beregne portionsstørrelser og effektivt genanvende overproduktion.

•  Forløb 3: Det klimavenlige køkken − to dage

     Du lærer at udvikle og fremstille klimavenlig mad baseret på hensyntagen til miljø- og klimaforhold og sæsonvarer, madtraditioner og madkultur. Du lærer endvidere om økonomisk bæredygtighed og kundegrupper og at udvikle koncepter for klimavenlig mad.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.