Autorisationer

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

Diana Ebba Ø.B. Jensen [ TEKST ]

Autorisation er en kæmpe styrke for et fag

Hvad er en autorisation? Og hvad vil det betyde for vores professionsbachelorer inden for ernæring og sundhed, hvis de alle får autorisation? Ekspert i sundhedsjura Kent Kristensen forklarer om fordele og ulemper ved det anerkendte stempel.

− Vi får flere og flere autorisationer i Danmark. Og flere og flere fag og erhverv søger autorisation, lyder det fra Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.

Senest har farmaceuterne og social- og sundhedsassistenterne fået autorisation og er dermed blevet en del af en anerkendelsesværdig klub.

− Vi udfører i højere og højere grad forskellige opgaver og subspecialiserer os. Det er en af årsagerne til, at flere og flere fag og professioner søger autorisation − men selvfølgelig også, at der ses en velvilje fra lovgivers side til at give flere autorisationer, lyder det fra Kent Kristensen, der nævner, at vi nu er oppe på 15 erhvervsgrupper med autorisation i Danmark.

Siden de første autorisationer blev udstedt i Danmark den 4. december 1672 til læge- og apotekererhvervet, har diskussionen om autorisation kørt. Hvem skal have den? Hvorfor skal de have den? Og hvad kommer den til at betyde for både faget og borgerne? Formålet i 1600-tallet var at skille fårene fra bukkene og komme kvaksalveri til livs. Og grundlæggende er formålet stadig det samme: at beskytte borgerne.

− En autorisation er jo en garantiordning. En garanti for, at de, der udfører behandlingen eller opgaven, opfylder de uddannelsesmæssige krav til jobbets funktion. Det er en form for licens til det pågældende fag om at udføre et job, der på en eller anden måde indebærer en vis risiko, fortæller Kent Kristensen.

En anerkendelse af faget og lettere arbejdsgang

Men selvom det i høj grad handler om at beskytte borgerne og sikre patientsikkerheden inden for sundhedsområdet, så har autorisation lige siden 1600-tallet også handlet om fagets selvforståelse.

− Anerkendelse har alle dage været en stor del af det at få tildelt autorisation. Og som en faggruppe, der står uden for, spejler man sig i de faggrupper, som er autoriserede. Særligt hvis man ligner dem og udfører samme typer opgaver, understreger Kent Kristensen og nævner, at musikterapeuterne og farmakonomerne er nogle af de faggrupper, som også efterspørger autorisation lige nu.

− Ofte vil de professioner, som ønsker autorisation, bruge argumentet om, at de i forvejen yder en matchende indsats, at de har nogen, der ligner dem, som har autorisation − så hvorfor er de ikke autoriserede? forklarer han og understreger, at det har en positiv indvirkning på fagets selvforståelse at få en autorisation.

− En autorisationsordning vil være både styrende og styrkende for den måde, en profession udvikler sig på, fordi man fra uddannelsesmæssig side vil være opmærksom på, at der stilles krav til den måde, som opgaverne bliver løst på. Og selvfølgelig også, fordi man bliver ansvarlig i forhold til at holde en bestemt faglig standard, siger han og tilføjer, at han godt kan forstå, at der er mange, der ønsker autorisation.

− Groft sagt kan man sige, at de, der ikke har autorisation, kan sidestilles med alternative behandlere. Og det har blandt andet noget at gøre med, at sundhedsvæsnet i store træk ikke yder tilskud til professioner, som ikke er autoriseret, understreger juraeksperten.

For endnu en fordel ved autorisation er, at systemet bliver lettere for både patienter og fagfolk, når der er en autorisationsordning.

− Du får direkte henvisning, og hele journal- og dokumenteringsarbejdet er lagt i faste rammer.

Flere forpligtelser − mere tillid!

Der følger kun ganske få rettigheder med det at have autorisation − men i virkeligheden er listen af forpligtelser længst!

− Hvis ikke vi som fag udviser den omhu og det ansvar, der følger med en autorisation, så vil den blive sanktioneret. Altså kan man få frataget retten til at praktisere. Der følger altså en masse forpligtelser og ansvar med en autorisation − og ikke mange rettigheder set fra en professions synsvinkel. Men det er jo alt sammen noget, der er med til at højne patientsikkerheden, forklarer Kent Kristensen.

Og det er i høj grad også med til at skabe tillid i hele vores samfund.

− Set fra et samfundsmæssigt perspektiv er autorisation med til at styrke tilliden til sundhedsvæsnet. Tillid er jo en forudsætning for, at vi søger hjælp og behandling inden for det offentligt styrede område. Og så er man jo som samfund med til at sikre, at borgerne ikke ender i de ukyndiges hænder, fordi der omkring autorisation også er tilsyn og kontrol, understreger Kent Kristensen.

 

Fakta:

Hvad er en autorisation?

En godkendelse og eneret til at udøve et bestemt erhverv eller en nærmere angivet erhvervsfunktion. Giver retten til at benytte en bestemt titel eller bemyndigelse til at udstede særlige attester eller dokumenter. Oftest må man have en bestemt uddannelse eller have bestået en eksamen for at få autorisation. Herudover må andre forudsætninger, afhængigt af erhvervet, være opfyldt såsom indfødsret, fast forretningssted, fysisk og psykisk sundhed og bestemte forsikringer.

Autorisation kan fjernes ved senere misbrug eller grov uduelighed.

Autorisation er meget udbredt inden for sundhedsområdet og inden for erhverv med tilknytning til offentlige netværk f.eks. af kloakmestre og gas-, vand- og sanitetsmestre.

Kilde: lex.dk

Fakta:

Hvor lang tid tager det at få autorisation? 

Kent Kristensen: Det er meget svært at svare på! Der skal en lovændring til, og det kræver et flertal i Folketinget. Seneste eksempel er farmaceuterne, som første gang ansøgte i 2014 og fik deres opgavespecifikke autorisation i 2019. Fem år cirka.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.