Placeholder for media

20.04.2018

Ti anbefalinger til et sundere Danmark

I dag modtager fem ministre ti anbefalinger om mad, måltider og sundhed, der skal fremme folkesundheden i Danmark. Det er resultatet fra det Advisory Board, som ministrene sammensatte i oktober 2017. Anbefalingerne omfatter både de private og offentlige måltider, for hvis vi skal ændre vores kostvaner, kræver det både gode rammer og personlig engagement for at lykkes.

Anbefalingerne beskriver, hvordan vi kan skabe bedre mad- og måltidsvaner, der kan fremme danskernes sundhed og livskvalitet gennem hele livet. De er både en hjælp til regeringen med at løse det stigende problem med overvægt og livsstilssygdomme som fx diabetes, og de er samtidig en invitation til hele Danmark om at løfte den fælles målsætning om ’God mad og et sundere Danmark’.

Løsninger på tværs

De fem involverede ministre er: Miljø- og fødevareministeren, sundhedsministeren, børne- og socialministeren, undervisningsministeren og ældreministeren. Næst skridt er et tværministerielt udspil. Og det er godt, lyder det fra formand Ghita Parry:

”Mange af vores opgaver handler jo ikke kun om maden i gryden men rækker ind i læringsmiljøer eller en sundhedsdagsorden, som sjældent kun hører under et enkelt ministerområde. Derfor hilser jeg det tværministerielle samarbejde meget velkomment. Det skaber perspektiver i forhold til mere solide og smidige mad- og måltidsløsninger, hvor alle kigger i samme retning”. 

Medlemmer er en vigtig del af løsningen

Den helt store forskel fra dagens anbefalinger og dem, vi har haft tidligere er, at disse anbefalinger skal drøftes i regeringens koordinationsudvalg.

”Det er det helt rigtige niveau at drøfte anbefalingerne på for at sikre politisk prioritering og dermed også økonomi til et sundere Danmark. Regeringen har nu travlt med at skabe solide fodaftryk og borgernære resultater. For senest juni 2019 er der folketingsvalg, så det haster med en involverende handlingsplan. Vi bidrager selvfølgelig konstruktivt, for det er vores medlemmer, der kan realisere de forskellige anbefalinger, fastslår Ghita Parry.

Selvom der måske er knap så meget ny viden for Kost & Ernæringsforbundets medlemmer, der i forvejen arbejder professionelt med mad, måltider og sundhed, så er anbefalingerne fine som inspiration og tjekliste i forhold til egne indsatser.

De ti anbefalinger:

  1. Lad os prioritere maden, vi spiser uden for hjemmet
  2. Lad os sætte fokus på den mad, vi laver derhjemme
  3. Lad os aktivt tage stilling til, hvor og hvordan vi spiser
  4. Lad mad, smag og sundhed være centralt i vores børns uddannelse
  5. Lad os blive klogere og tage ansvar for at udnytte den viden, vi allerede har
  6. Lad os skabe lettere adgang til sunde og gode fødevarer
  7. Lad os forandre kulturen for markedsføring af mad
  8. Lad os i højere grad anerkende dem, der arbejder med mad og sundhed
  9. Lad os give flere faggrupper kompetencer i forhold til mad og sundhed
  10. Lad os sammen realisere anbefalingerne
Børn og unge

Ny forskning: Forebyggelse af overvægt skal tænkes helt om

"Vi har ganske enkelt ikke fundet overbevisende dokumentation for, at de overvægtsforebyggende indsatser, vi kender til, rent faktisk virker.”
ældre

Ny undersøgelse: Flere ældre med overvægt og diabetes

Danskerne lever længere og med flere gode leveår. Men der er plads til forbedringer - flere ældre lever med diabetes og overvægt.
Kost, ernæring og sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Ernæringsprofessionelle i Kost og Ernæringsforbundet er de faggrupper, som uddannes i det etablerede uddannelsessystem.....
Se alle