Kost, ernæring og sundhed

Seniordage og seniorbonus

Seniordage og seniorbonus er et gode for dig, der er fyldt 60 år og ansat i en kommune eller en region.

Ansatte i kommuner

Som kommunalt ansat får du seniordage, hvis du er over 60 år. Antallet af seniordage stiger med alderen, således at du det år du fylder 60 år, optjener 2 seniordage, det år du fylder 61 optjener du 3 dage og efter det 62. år optjener du 4 dage årligt.

Ønsker du ikke at afholde seniordagene som fridage, kan de konverteres til:

  • Ekstraordinære pensionsindbetalinger, der også stiger med alderen:
    Det år du fylder 60 år vil du således optjene pensionsbidrag på 0,8 procent af den pensionsgivende løn, det år du fylder 61 år stiger dette til 1,2 procent af den pensionsgivende løn og efter det fyldte 62. år ligger det på 1,6 procent årligt. 
  • Bonus af den pensionsgivende løn, der også stiger med alderen:
    Det år du fylder 60 år optjener du en bonus på 0,94 procent af den pensionsgivende løn, året efter optjener du en bonus på 1,41 procent af den pensionsgivende løn, og efter det fyldte 62. år optjener du hvert år en bonus på 1,88 procent af den pensionsgivende løn.

Den pensionsgivende løn er grundlønnen inklusive pensionsgivende tillæg og særydelser; men eksklusive særlig feriegodtgørelse, pension og overarbejde. 0,47 procent af den pensionsgivende løn svarer sædvanligvis til 0,4 procent af den sædvanlige løn.

Man vælger ordning for et år af gangen.

Hvis en kommunalt ansat ønsker at konvertere sine seniordage til andet end fridage, skal dette meddeles arbejdsgiveren inden d. 1. oktober året før.

Ansatte i regioner

Som regionalt ansat får du seniordagene udbetalt som en bonus, der stiger med alderen, således at du det år du fylder 60 år, optjener 0,8 procent af den sædvanlige løn, det år du fylder 61 år optjener du 1,2 procent af den sædvanlige løn og efter det fyldte 62. år optjener du hvert år 1,6 procent af den af sædvanlige løn.

Den sædvanlig løn er bruttolønnen inklusive tillæg, særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension, men eksklusive overarbejde.

Ønsker du ikke at få dagene udbetalt som kontant bonus, kan du vælge at konvertere dem til:

  • Seniordage, således at du det år du fylder 60 år, optjener 2 seniordage, det år du fylder 61 optjener du 3 dage og efter det fyldte 62. år optjener du 4 dage om året. Seniordage kan afholdes året efter de er optjent. 
  • Pensionsindbetaling, således at du det år du fylder 60 år optjener pensionsbidrag på 0,8 procent af den sædvanlige løn, det år du fylder 61 år optjener du pensionsbidrag på 1,2 procent af den sædvanlige løn og efter det fyldte 62. år optjener du pensionsbidrag på 1,6 procent af den sædvanlige løn.
  • Kompetenceudvikling, hvor værdien af bonussen omregnes til f.eks. køb af kursus, kursusmateriale, opholdsudgifter eller eventuel vikardækning.
  • En kombination af de tre ovenstående muligheder

Hvis du som regionalt ansat ønsker at konvertere din seniorbonus til seniordage, pensionsbidrag, kompetenceudvikling eller en kombination af disse, skal dette på eget initiativ meddeles arbejdsgiveren inden d. 1. oktober året forinden.

Ansatte i staten

Er du ansat i staten, har du som udgangspunkt ikke krav på seniordage, men du har mulighed for at indgå aftale om seniorordning herunder retræte, deltid eller betalt frihed.

Privatansatte

Der bør stå i din ansættelseskontrakt om du har seniorordning. Kontakt forhandlingsafdelingen, hvis du er i tvivl.

Kontakt

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.