ok21
OK21

15.12.2020

OK21: Så blev banen kridtet op

I dag blev der udvekslet krav mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i det offentlige. Dermed er startskuddet til overenskomstforhandlinger (OK21) sat i gang.

Kravene er udvekslet på det kommunale, regionale og statslige område.

På det kommunale og regionale område har Kost og Ernæringsforbundet udvekslet vores krav sammen med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet, de to forhandlingsfællesskaber, som forbundet er med i, mens vi på det statslige område udveksler krav sammen med CO10 og CFU, som er de statslige forhandlingsfællesskaber.

Hovedkravet til arbejdsgiverne på tværs af det offentlige område er sikring af realløn til alle og bevarelse af reguleringsordningen, der sikrer, at de offentlige ansatte følger den private lønudvikling. Dette krav er ekstra vigtigt i den nuværende situation med økonomisk usikkerhed og Coronakrise.

På det kommunale og regionale område har forbundet sammen med alle de andre fagforeninger også rejst krav om både fokus på de lavtlønnede og ligeløn til de kvindedominerede fag. Begge krav er rejst med udgangspunkt i ernæringsprofessionelles vilkår og er krav, som forbundet har kæmpet for at få med.

Fra Kost og Ernæringsforbundets side har der også været fokus på udligning af lønforskellen mellem provinsen og hovedstaden. Kravet vil blive drøftet og analyseret i den kommende overenskomstperiode.

Kost og Ernæringsforbundet har også en række særlige krav i forhold til eleverne. Det skal være mere attraktivt at tage en faglig uddannelse, særligt som ernæringsassistent, da fremtidens velfærdssamfund kommer til at mangle netop ernæringsassistenter. Derfor foreslår forbundet højere elevløn, flere skal indplaceres som voksenlærling, og at der kommer pension på elevlønnen.

På lederområdet har forbundet fokus på at sikre bedre vilkår i forhold til arbejdstid samt en ny og mere moderne lønmodel uden beregning af kostdage på det regionale og statslige område.

Af andre vigtige krav har Kost og Ernæringsforbundet rejst forbedring af seniorvilkår, flere omsorgsdage og højere pension. Krav, som sammen med fokus på vores arbejdstidsaftale, på vilkår for arbejdsmiljø og for tillidsrepræsentanter, skal sikre et bedre arbejdsliv for alle.

Den samlede pakke af krav vil nu blive udfoldet overfor arbejdsgiver på de indledende forhandlingsmøder.

Arbejdsgiverne: Vi bliver nødt til at tage højde for økonomien

Fra KL er der særligt stillet krav om at forringe rettighederne i forhold til forhandling af lokal løn og til gengæld skævdele de centrale lønforhøjelser til særlige grupper, hvor der er efter deres opfattelse er rekrutteringsudfordringer.  

Fra Danske Regioner er der særligt stillet krav om større fleksibilitet fra medarbejdernes side, hvilket i praksis vil betyde en forringelse af de gældende arbejdstidsregler og beskyttelse af fritiden.

Fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (staten) er der blandt andet stillet krav om sammenlægning af flere overenskomster, udvikling af nyt lønsystem og øget fleksibilitet.

Derudover er der fra arbejdsgiverne fokus på seniorvilkår, udvidet forældreorlov til fædre/medmødre og større fleksibilitet.

Banen er kridtet op, og OK21 er nu rigtig skudt i gang efter lang tids planlægning og arbejde i de respektive forhandlingsorganisationer.

Kost, ernæring og sundhed

OK21- resultat af urafstemning

Medlemmer bakker op om forlig på det kommunale, regionale og statslige område.
Sundhed og kost

Når lugte- og smagssansen forsvinder

Covid 19: Et af de meget udbredte symptomer på covid-19 er tabet af smags- og lugtesansen.
ghita

En formands dagbog under OK-forhandlinger

Der er ikke plads til meget andet i kalenderen hos en formand i fagbevægelsen, når den står på overenskomstforhandlinger.
Se alle

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk