Placeholder for media

09.02.2018

Nye udspil om hjertesygdom: Tid til at handle på overvægt

Hvert år diagnosticeres ca. 55.000 danskere med en hjertekarsygdom, og hver fjerde dansker dør af sygdommen. Derfor råber Hjerteforeningen nu vagt i gevær og fremlægger et sæt anbefalinger med overskriften ’En helhjertet indsats’. En af de vigtigste risikofaktorer er overvægt - kun overgået af rygning.

Åreforsnævring i hjertet, iskæmisk hjertesygdom, er den enkeltsygdom som flest danskere dør af. Kan vi helt undgå overvægt blandt danskere, kan hvert femte (19,3%) tilfælde undgås. Hjerteforeningen har tre indsatsområder omkring: Rygning, akut beredskab og bedre rehabilitering.  

”Det er en kæmpe hjælp, at borgerne får tilbudt rehabilitering, bl.a. i form af kostvejledning, for at opnå et vægttab – og gerne et, der varer resten af livet. Men skal vi virkelige sætte ind overfor overvægt, kræver det også strukturelle forebyggelsestiltag, så vi potentielt helt kan undgå sygdommen i stedet for at skulle helbrede den”, siger formand Ghita Parry.

Tidlig indsats for børn og unge

Forskningen viser, at grundpillerne til sunde madvalg ligger i før-skole-alderen. Derfor mener Ghita Parry, at det er vigtigt, at få politikerne på banen og iværksætte strukturelle tiltag, der gavner fremtidens generationer. Som eksempler på tiltag nævner hun: Obligatoriske madordninger for børn i daginstitutioner, skolemadsordninger og adgang til kommunal kostvejledning, for de børn og deres familier, der har brug for en faglig støtte til at opnå varige vægttab.

Vi ved at overvægt er 76 % hyppigere [1] blandt børn af forældre med kort uddannelse end blandt børn af højtuddannede. Samtidig ved vi, at 70% overvægtige unge også vil være overvægtige som voksne [2].

”Hvis vi skal ændre på de tal, er der brug for andet end oplysningskampagner, som erfaringsmæssigt kun virker på de i forvejen ressourcestærke borgere”, siger Ghita Parry.

Kost og Ernæringsforbundets medlemmer har de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kompetencer, der skal til for at rykke på den strukturelle forebyggelsesdagsorden.

”Men det kræver ambitiøse politikerne, som indser, at det er en bedre investering at forebygge end at helbrede, når skaden allerede er sket. Det kræver en tidlige indsats og et langt og sejt træk, hvis man skal høste sundhedsøkonomiske gevinster, for fremtidens generation. En ambitiøs plan kunne fx være, at ingen børn og unge er overvægtige i 2030 - parallelt med Hjerteforeningens ønske om, at de skal være røgfri”, siger Ghita Parry.

Nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen udkom også med nyt på hjerteområdet - nemlig de nye anbefalinger for behandlingsforløb for hjertepatienter.

”Der er ingen tvivl om, at vores medlemmer også her kan bidrag positivt med at understøtte de gode hensigter. Både under behandlingen og i rehabiliteringen, i tæt samspil med lægerne, og som understøttelse af træningen”, siger Ghita Parry.

[1] Kilde: Matthiessen et al 2014, trends in overweight and obesity in Danish children and adolescents: 2000-2008 – exploring changes according to parental education. Scand J Pub Health 42:385-392, 2014.

[2] Kilde: Opsporing af overvægt og tidlig indsats. SST 2014.

Børn og unge

Ny forskning: Forebyggelse af overvægt skal tænkes helt om

"Vi har ganske enkelt ikke fundet overbevisende dokumentation for, at de overvægtsforebyggende indsatser, vi kender til, rent faktisk virker.”
ældre

Ny undersøgelse: Flere ældre med overvægt og diabetes

Danskerne lever længere og med flere gode leveår. Men der er plads til forbedringer - flere ældre lever med diabetes og overvægt.
Kost, ernæring og sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Ernæringsprofessionelle i Kost og Ernæringsforbundet er de faggrupper, som uddannes i det etablerede uddannelsessystem.....
Se alle