Placeholder for media

05.04.2018

Ny pulje til indsats mod underernæring

Kommunerne kan nu søge om midler til at etablere eller styrke et tværfagligt samarbejde, der kan modvirke underernæring og ikke-planlagte vægttab hos ældre.

Underernæring er et voksende problem

Underernæring er et stort og overset samfundsproblem.

Cirka hver femte ældre er underernæret og tre ud af fire ældre, der bor på plejecenter, har problemer med at spise og drikke.

Det er samtidig velkendt, at underernæring kan have en række sundhedsmæssige konsekvenser i form af øget sygelighed, funktionsnedsættelse og nedsat livskvalitet.  Udfordringer, der i øvrigt ser ud til at blive større i takt med at antallet af ældre over 80 år vil blive fordoblet frem mod 2050.

Men der kan dæmmes op for problemerne, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

- Vi ved, at et tværfagligt fokus på ældres ernæringstilstand kan stoppe utilsigtede vægttab og hjælpe de ældre med at tage på efter sygdom og indlæggelse. Derfor skrev vi sammen med Ergoterapeutforeningen og Dansk Tandplejerforening i efteråret til politikere med en anbefaling om at sætte midler af til netop at etablere tværfaglige, kommunale ernæringsteam.

Nu kan kommunerne søge satspuljemidlerne

- Det er derfor en stor tilfredsstillelse, at anbefalingen er taget til efterretning, og at Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at kommunerne kan søge midler til at afprøve ’modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser’.

Ifølge Sundhedsstyrelsen findes der i forvejen en række anbefalinger og værktøjer, som skal støtte arbejdet med at sikre ældre den rette ernæring. Men der er stadig udfordringer, og de skal løses med tværfaglighed og de relevante kompetencer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at ernæringsprofessionelle, ergoterapeuter og tandplejere samarbejder med fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og en række andre faggrupper.

- Vores medlemmer er klar med deres kompetencer. Vi opfordrer derfor kommunerne til at søge puljen og til hurtigst muligt at etablere de tværfaglige team, siger Ghita Parry.

Puljemidlerne skal søges senest den 31. maj.

Fakta om puljen

  • Puljen er målrettet tværfaglige indsatser for underernærerede ældre og ældre med et ikke-planlagt vægttab.
  • Puljen er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet 2018-2021.
  • Der er afsat 13,2 millioner kroner til puljen
  • Puljen kan søges af en eller flere kommuner i samarbejde. Evt. i samarbejde med private aktører.
  • Ansøgningsfristen er den 31. maj kl. 12.
Viden og fag

Nye anbefalinger for tilbud til børn og voksne for livsstilsinterventioner ved svær overvægt

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort deres anbefalinger for tilbud til børn og voksne i forhold til livsstilsinterventioner ved svær overvægt. F
Sundhed og kost

Behandling og vejledning

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed og kliniske diætister uddannes som de eneste faggrupper, i det etablerede uddannelsessystem, til at vareta
Hospital

Ernæringsugen: Vær med til at sætte ernæringsrisiko på dagsordenen

I uge 47 holdes den første nationale ernæringsuge: Ernæringsugen – Rigtig ernæring nytter. Kost og Ernæringsforbundet opfordrer alle medlemmer, som ar
Se alle