Køkken
17.11.2022

Madservice får nye takster

Loftet for, hvor meget kommuner må kræve for mad til ældre i eget hjem eller på plejehjem bliver reguleret i 2023

Taksterne for Madservice stiger med 2 kroner fra 2023. Stigningen skyldes den årlige regulering af, hvor meget kommunerne må tage i betaling for mad ældre borgere, der modtager madservice i eget hjem, eller bor på plejehjem. Taksterne gælder fra 1. januar 2023.

I 2023 forhøjes taksterne med bl.a.:

  • 2,00 kr. (til 59 kr.) pr. leveret hovedret til eget hjem eller plejebolig.
  • 105,00 kr. for døgnforplejning på plejehjem eller plejebolig, svarende til 3985,00 kr. pr. måned.

Du kan læse mere her

 

Baggrund -  serviceloven (SEL)

Ifølge servicelovens § 83 har en borger ret til at blive visiteret til madservice, hvis borgeren ikke selv er i stand til at lave mad på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I henhold til Serviceloven fastsættes hvert år maksimumbeløb for, hvor meget den enkelte visiterede borger må opkræves i betaling for madservice.

I 2022 må borgeren højst opkræves 57 kr. for en hovedret leveret til eget hjem eller plejebolig, og højest 3.880 kr. pr. måned i betaling for madservice i form af døgnforplejning ved ophold på plejehjem.

 

 

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk